Επιλέξτε πόσο καιρό θα παραμείνει αναμμένη η οθόνη όταν δεν εκτελούνται λειτουργίες.

  • Μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστές καθυστερήσεις απενεργοποίησης οθόνης για [ Αναπαραγωγή ], [ Ανασκόπηση εικόνας ], [ Μενού ], [ Εμφάνιση πληροφοριών ] και [ Ζωντανή προβολή ].

  • Οι προεπιλεγμένες καθυστερήσεις είναι: για [ Αναπαραγωγή ] και [ Οθόνη πληροφοριών ], 10 δευτ. για [ Μενού ], 1 λεπτό; για [ Επισκόπηση εικόνας ], 4 δευτ. και για [ Ζωντανή προβολή ], 10 λεπτά.

  • Επιλέξτε μικρότερες καθυστερήσεις απενεργοποίησης οθόνης για μεγαλύτερη αντοχή της μπαταρίας.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία