Επιλέξτε πότε ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός του πίνακα ελέγχου.

  • Εάν έχει επιλεγεί το [ Off ], ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει όταν ο διακόπτης λειτουργίας περιστρέφεται στο D . Ο οπίσθιος φωτισμός σβήνει όταν το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση ή μέχρι τέρμα.

  • Εάν έχει επιλεγεί το [ On ], ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει ενώ είναι ενεργός ο χρονοδιακόπτης αναμονής. Σημειώστε ότι αυτό αυξάνει την αποστράγγιση της μπαταρίας. Ο οπίσθιος φωτισμός θα σβήσει ενώ το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση ή μέχρι τέρμα, αλλά θα ανάψει ξανά όταν απελευθερωθεί το κουμπί.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία