Επιλέξτε την πιο αργή ταχύτητα κλείστρου που είναι διαθέσιμη με ένα φλας στη λειτουργία P ή A .

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που έχει επιλεγεί για το e2 [ Ταχύτητα κλείστρου φλας ], οι ταχύτητες κλείστρου μπορεί να είναι τόσο αργές όσο 30 δευτερόλεπτα στις λειτουργίες S και M ή σε ρυθμίσεις φλας αργού συγχρονισμού, αργού συγχρονισμού πίσω κουρτίνας ή μείωσης κόκκινων ματιών με αργό συγχρονισμό.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία