Αυτό το στοιχείο διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς AF‑P που δεν διαθέτουν διακόπτη μείωσης κραδασμών. Η επιλογή [ On ] ενεργοποιεί τη μείωση των κραδασμών, η οποία τίθεται σε ισχύ κάθε φορά που το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση. Επιλέξτε [ Off ] για να απενεργοποιήσετε τη μείωση κραδασμών.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία