Επιλέξτε εάν η περιστροφή του διακόπτη λειτουργίας στο D θα ενεργοποιεί μόνο τον οπίσθιο φωτισμό του πίνακα ελέγχου ή θα ενεργοποιεί επίσης την οθόνη πληροφοριών.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία