Επιλέξτε εάν μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά σημεία εστίασης για προσανατολισμό "ευρύ" (οριζόντιο), για προσανατολισμό "ψηλό" (κατακόρυφο) με την κάμερα να περιστρέφεται 90° δεξιόστροφα και για "ψηλό" προσανατολισμό με την κάμερα περιστρεφόμενη 90° αριστερόστροφα. Διατίθενται ξεχωριστές επιλογές για το σκόπευτρο (φαίνεται στις εικόνες) και για ζωντανή προβολή.

 • Επιλέξτε [ Όχι ] για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σημείο εστίασης ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της κάμερας.

  Η κάμερα περιστράφηκε 90° αριστερόστροφα

  Οριζόντιος (ευρύς) προσανατολισμός

  Η κάμερα περιστράφηκε κατά 90° δεξιόστροφα

 • Επιλέξτε [ Ναι ] για να ενεργοποιήσετε την ξεχωριστή επιλογή σημείου εστίασης.

  Η κάμερα περιστράφηκε 90° αριστερόστροφα

  Οριζόντιος (ευρύς) προσανατολισμός

  Η κάμερα περιστράφηκε κατά 90° δεξιόστροφα

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία