Επιλέξτε τον ρυθμό προώθησης καρέ για λειτουργία συνεχούς απελευθέρωσης χαμηλής ταχύτητας. Οι επιλογές κυμαίνονται από [ 6 fps ] έως [ 1 fps ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία