Επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές εμφάνισης σημείου εστίασης:

Φωτισμός σημείου εστίασης

Επιλέξτε εάν το ενεργό σημείο εστίασης θα επισημαίνεται στο σκόπευτρο.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αυτόματο ]

Το επιλεγμένο σημείο εστίασης επισημαίνεται αυτόματα με κόκκινο χρώμα όπως απαιτείται για να δημιουργηθεί αντίθεση με το φόντο.

[ Ενεργοποίηση ]

Το επιλεγμένο σημείο εστίασης επισημαίνεται πάντα με κόκκινο χρώμα, ανεξάρτητα από τη φωτεινότητα του φόντου. Ανάλογα με τη φωτεινότητα του φόντου, το επιλεγμένο σημείο εστίασης μπορεί να είναι δύσκολο να φανεί.

[ Απενεργοποίηση ]

Το επιλεγμένο σημείο εστίασης δεν επισημαίνεται.

Λειτουργία χειροκίνητης εστίασης

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

Το σημείο εστίασης εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

[ Απενεργοποίηση ]

Το σημείο εστίασης εμφανίζεται μόνο κατά την επιλογή του σημείου εστίασης.

Υποβοήθηση AF Dynamic Area

Επιλέξτε εάν τόσο το επιλεγμένο σημείο εστίασης όσο και τα γύρω σημεία εστίασης θα εμφανίζονται σε λειτουργία AF δυναμικής περιοχής.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

Εμφανίστε τόσο το επιλεγμένο σημείο εστίασης όσο και τα γύρω σημεία εστίασης.

[ Απενεργοποίηση ]

Εμφάνιση μόνο του επιλεγμένου σημείου εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία