Επιλέξτε τις αυξήσεις που χρησιμοποιούνται για προσαρμογές στην ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, την ευαισθησία ISO, το bracketing και την αντιστάθμιση έκθεσης και φλας.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία