Επιλέξτε [ On ] για να ενεργοποιήσετε το φλας μοντελοποίησης που εκπέμπεται εάν πατηθεί το κουμπί Pv όταν η κάμερα χρησιμοποιείται με μια προαιρετική μονάδα φλας που υποστηρίζει το σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon .

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία