Επιλέξτε εάν η κάμερα εντοπίζει και εστιάζει σε πρόσωπα ή σε πρόσωπα και μάτια όταν έχει επιλεγεί η [Αυτόματη εστίαση περιοχής ] για τη λειτουργία περιοχής AF.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ανίχνευσης προσώπου και ματιών ]

Εάν η κάμερα εντοπίσει ένα θέμα πορτραίτου κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης σε ζωντανή προβολή, θα εστιάσει αυτόματα στο ένα ή στο άλλο μάτι του θέματος. Κατά τη φωτογράφηση με το σκόπευτρο ή την εγγραφή ταινίας ή εάν τα μάτια δεν ανιχνεύονται, η κάμερα θα εστιάζει στο πρόσωπο του θέματος.

[ Ενεργοποίηση ανίχνευσης προσώπου ]

Όταν η κάμερα ανιχνεύει ένα θέμα με πορτρέτο, εστιάζει αυτόματα στο πρόσωπο του θέματος.

[ Απενεργοποίηση ]

Η ανίχνευση προσώπου και ματιών απενεργοποιήθηκε.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία