Επιλέξτε εάν το [ Matrix metering ] εκχωρεί προτεραιότητα σε πρόσωπα που εντοπίζονται από την κάμερα. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο κατά τη φωτογράφηση με σκόπευτρο.

Επιλογή

Περιγραφή

U

[ Ενεργοποίηση ανίχνευσης προσώπου ]

Η μέτρηση Matrix εκχωρεί προτεραιότητα στα πρόσωπα που ανιχνεύονται από την κάμερα.

V

[ Ανίχνευση προσώπου απενεργοποιημένη ]

Η μέτρηση Matrix δεν εκχωρεί προτεραιότητα στα πρόσωπα που εντοπίζονται από την κάμερα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία