Επιλέξτε τον ρόλο που έχει εκχωρηθεί στο κουμπί J κατά τη διάρκεια της ακίνητης φωτογραφίας και της αναπαραγωγής.

Φωτογραφία Σκόπευτρο

Επιλογή

Περιγραφή

K

[ Επιλογή κεντρικού σημείου εστίασης ]

Πατώντας J επιλέγεται το κεντρικό σημείο εστίασης.

K

[ Επισήμανση ενεργού σημείου εστίασης ]

Πατώντας J επισημαίνεται το ενεργό σημείο εστίασης.

[ Κανένα ]

Το πάτημα J κατά τη λήψη δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Ζωντανή μετάδοση

Επιλογή

Περιγραφή

K

[ Επιλογή κεντρικού σημείου εστίασης ]

Πατώντας J επιλέγεται το κεντρικό σημείο εστίασης.

p

[ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης ]

Πατήστε J για να μεγεθύνετε την οθόνη στην περιοχή γύρω από το τρέχον σημείο εστίασης. Πατήστε ξανά J για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Για να επιλέξετε την αναλογία ζουμ, επισημάνετε το [ Ζουμ on/off ] και πατήστε 2 .

[ Κανένα ]

Το πάτημα J κατά τη λήψη δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Λειτουργία αναπαραγωγής

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, πατώντας το J όταν μια ταινία εμφανίζεται σε πλήρη καρέ ξεκινά η αναπαραγωγή της ταινίας.

Επιλογή

Περιγραφή

n

[ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικρογραφίας ]

Πατήστε J για εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής μικρογραφιών πλήρους καρέ και μικρογραφιών 4, 9 ή 72 καρέ.

o

[ Προβολή ιστογραμμάτων ]

Ένα ιστόγραμμα εμφανίζεται ενώ πατιέται το κουμπί J Η εμφάνιση ιστογράμματος είναι διαθέσιμη τόσο σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου όσο και σε αναπαραγωγή μικρογραφιών.

p

[ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης ]

Πατήστε J για να μεγεθύνετε την οθόνη στην περιοχή γύρω από το ενεργό σημείο εστίασης. Πατήστε ξανά J για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

  • Για να επιλέξετε την αναλογία ζουμ, επισημάνετε το [ Ζουμ on/off ] και πατήστε 2 .

  • Το ζουμ είναι διαθέσιμο τόσο για αναπαραγωγή πλήρους κάδρου όσο και για αναπαραγωγή μικρογραφιών.

u

[ Επιλογή υποδοχής και φακέλου ]

Πατήστε J για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [ Choose slot and folder ], όπου μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε μια υποδοχή και ένα φάκελο για αναπαραγωγή.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία