Αυτό το στοιχείο διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς. Επιλέξτε εάν ο δακτύλιος εστίασης του φακού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητη εστίαση στη λειτουργία αυτόματης εστίασης.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

Η αυτόματη εστίαση μπορεί να παρακαμφθεί περιστρέφοντας τον δακτύλιο εστίασης του φακού (αυτόματη εστίαση με χειροκίνητη παράκαμψη). Ο δακτύλιος εστίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητη εστίαση ενώ το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση. Για να εστιάσετε ξανά χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση, σηκώστε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά μέχρι τη μέση.

[ Απενεργοποίηση ]

Ο δακτύλιος εστίασης του φακού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητη εστίαση ενώ είναι επιλεγμένη η λειτουργία αυτόματης εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία