Όταν έχει επιλεγεί η [ Μέτρηση με κεντρικό βάρος ], η κάμερα εκχωρεί το μεγαλύτερο βάρος σε μια περιοχή στο κέντρο του σκοπεύτρου όταν ρυθμίζει την έκθεση. Προσαρμοσμένη ρύθμιση b4 [ Κεντροβαρισμένη περιοχή ] χρησιμοποιείται για την επιλογή του μεγέθους της περιοχής με το μεγαλύτερο βάρος όταν επιλέγεται η [ Κεντροβαρισμένη μέτρηση ].

  • Εάν έχει προσαρτηθεί φακός ED που δεν είναι CPU ή AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E, το μέγεθος της περιοχής καθορίζεται στα φ12 mm.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία