Όταν η αιχμή εστίασης είναι ενεργοποιημένη κατά τη φωτογράφηση ζωντανής προβολής στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, τα αντικείμενα που είναι εστιασμένα υποδεικνύονται με χρωματιστά περιγράμματα στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Επίπεδο κορυφής ]

Επιλέξτε μεταξύ [ 3 (υψηλή ευαισθησία) ], [ 2 (τυπική) ], [ 1 (χαμηλή ευαισθησία) ] και [ Απενεργοποίηση ]. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος που θα εμφανίζεται ως εστιασμένο. Η αιχμή εστίασης δεν εκτελείται σε λειτουργίες ειδικών εφέ.

[ Χρώμα κορυφαίας επισήμανσης ]

Επιλέξτε ένα κορυφαίο χρώμα επισήμανσης από [ Κόκκινο ], [ Κίτρινο ], [ Μπλε ] και [ Λευκό ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία