Στις λειτουργίες f , d , e , k , l και m , μπορείτε να επιλέξετε εάν, εκτός από την αποθήκευση φωτογραφιών σε μορφή JPEG , η κάμερα θα αποθηκεύει αντίγραφα NEF ( RAW ) χωρίς να εφαρμόζονται τα εφέ.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

Η κάμερα αποθηκεύει ένα αντίγραφο NEF ( RAW ) εκτός από ένα αντίγραφο JPEG στο οποίο έχει εφαρμοστεί το εφέ.

[ Απενεργοποίηση ]

Η κάμερα αποθηκεύει μόνο ένα αντίγραφο JPEG στο οποίο έχει εφαρμοστεί το εφέ.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία