Επιλέξτε πόσο γρήγορα θα ανταποκρίνεται η εστίαση εάν περνάει κάτι μεταξύ του θέματος και της κάμερας κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο στη λειτουργία αυτόματης εστίασης AF-C ή όταν είναι επιλεγμένο το AF-A και η φωτογραφική μηχανή τραβάει χρησιμοποιώντας AF-C .

  • Επιλέξτε [ 5 (Καθυστερημένη) ] για να διατηρήσετε την εστίαση στο αρχικό σας θέμα.

  • Επιλέξτε [ 1 (Γρήγορη) ] για να διευκολύνετε τη μετατόπιση της εστίασης σε αντικείμενα που διασχίζουν το οπτικό σας πεδίο.

  • Λάβετε υπόψη ότι το [ 2 ] και το [ 1 (Γρήγορη) ] είναι ισοδύναμα με το [ 3 ] όταν έχει επιλεγεί το [ 3D-tracking ] ή το [ Auto-area AF ] για τη λειτουργία περιοχής AF.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία