Επιλέξτε εάν τα κλείστρα στις απομακρυσμένες κάμερες συγχρονίζονται με το κλείστρο της κύριας κάμερας όταν χρησιμοποιείτε ένα προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία