Η κάμερα συνεχίζει να μετράει την έκθεση για ορισμένο χρόνο αφού πατηθεί το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Επιλέξτε πόσο καιρό η κάμερα θα συνεχίσει να μετράει την έκθεση όταν δεν εκτελούνται λειτουργίες.

  • Η ένδειξη της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος στον πίνακα ελέγχου και το εικονοσκόπιο απενεργοποιούνται αυτόματα όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία