Επιλέξτε εάν το κουμπί E χρειάζεται για την αντιστάθμιση έκθεσης.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποιημένο (Αυτόματη επαναφορά) ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών που δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ταχύτητα κλείστρου ή το διάφραγμα. Η ρύθμιση που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα εντολών επαναφέρεται όταν σβήσει η κάμερα ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.

[ Ενεργοποίηση ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών που δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ταχύτητα κλείστρου ή το διάφραγμα. Η αντιστάθμιση έκθεσης δεν επαναφέρεται όταν σβήσει η κάμερα ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.

[ Απενεργοποίηση ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί E και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών.

  • Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται στις λειτουργίες P , S και A. Η εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες λειτουργίες.

  • Ο επιλογέας εντολών που χρησιμοποιείται διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία