Επιλέξτε πόσο γρήγορα θα ανταποκρίνεται η εστίαση όταν το θέμα σας φεύγει από το σημείο εστίασης ή περνάει κάτι μεταξύ του θέματος και της κάμερας κατά τη διάρκεια της λήψης. οι διαθέσιμες επιλογές κυμαίνονται από 1 έως 7.

  • Επιλέξτε [ 7 (Χαμηλό) ] για να διατηρήσετε την εστίαση στο αρχικό σας θέμα.

  • Εάν το θέμα εγκαταλείψει την επιλεγμένη περιοχή εστίασης όταν έχει επιλεγεί το [ 1 (Υψηλό) ], η κάμερα θα ανταποκριθεί μετατοπίζοντας γρήγορα την εστίαση σε ένα νέο θέμα στην ίδια περιοχή.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία