Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Advarsler og fejlmeddelelser

Dette afsnit viser de advarsler og fejlmeddelelser, der vises på kontrolpanelet og kameraets display.

Advarsler

Følgende advarsler vises på kontrolpanelet og kameraets display:

Alert Problem/løsning
Kamera display Kontrolpanel
H

Lavt batteri.

Klar reservebatteri.

l

Objektivet er ikke korrekt fastgjort.

 • Sørg for, at objektivet er korrekt fastgjort.
 • Sørg for, at optrækkelige linser er forlænget.
 • Denne indikator vises også, når et ikke-CPU-objektiv er monteret via en monteringsadapter, men i dette tilfælde behøver du ikke foretage dig noget.
Pære
(blinker)

"Pære" valgt i tilstand S.

 • Skift lukkerhastighed.
 • Vælg tilstand M .
Tid
(blinker)

"Tid" valgt i tilstand S.

 • Skift lukkerhastighed.
 • Vælg tilstand M .
Travl
(blinker)

Behandling i gang.

Vent, indtil behandlingen er færdig.

(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighed eller blændevisning blinker)

Motivet er for lyst; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Lavere ISO-følsomhed.
 • Optagetilstand P : Brug tredjeparts ND-filter (neutral tæthed) (filter kan også bruges, hvis alarmen stadig vises, efter at følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).
 • Optagetilstand S : Vælg hurtigere lukkertid.
 • Optagetilstand A : Vælg mindre blænde (højere f-tal).

Motivet er for mørkt; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Øg ISO-følsomheden.
 • Optagetilstand P : Brug valgfri flashenhed (blitz kan også bruges, hvis alarmen stadig vises, efter at følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).
 • Optagetilstand S : Vælg langsommere lukkerhastighed.
 • Optagetilstand A : Vælg større blænde (lavere f-tal).
c
(blinker)

Flashen er udløst med fuld styrke.

Billedet kan være undereksponeret. Kontroller afstanden til motivet og indstillinger som blænde, flashområde og ISO-følsomhed.

Motiver fremstår mørke og undereksponerede.

Brug valgfri flashenhed.

Fuld
(blinker)

Hukommelsen er utilstrækkelig til at optage yderligere billeder.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.
 • Indsæt nyt hukommelseskort.

Kameraet er løbet tør for filnumre.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.
 • Indsæt nyt hukommelseskort.
Err
(blinker)

Kamerafejl.

Tryk på udløserknappen igen. Kontakt Nikon -autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen fortsætter eller opstår ofte.

Kort
(blinker)

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst").

Skub låsekontakten til "skrive"-positionen ( 0 Skrivebeskyttelseskontakten ).

Fejlmeddelelser

Følgende fejlmeddelelser vises muligvis på kameraets display:

Besked Problem/løsning
Kamera display Kontrolpanel
Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet.

Batteriet er opbrugt.

 • Udskift med ekstra batteri.
 • Oplad batteriet.
Dette batteri kan ikke bruges. Det kommunikerer ikke korrekt med dette kamera. For at bruge kameraet sikkert skal du vælge et batteri, der er beregnet til brug i dette kamera.

Batterioplysninger er ikke tilgængelige.

 • Batteriet kan ikke bruges. Kontakt Nikon -autoriseret servicerepræsentant.
 • Batteriniveauet er ekstremt lavt; oplade batteriet.

Batteriet kan ikke levere data til kameraet.

Udskift tredjeparts batterier med originale Nikon batterier.

Intet hukommelseskort. [–E–]

Hukommelseskortet er ikke isat eller sat forkert i.

Kontroller, at kortet er isat korrekt.

Kan ikke få adgang til dette hukommelseskort. Indsæt et andet kort. Kort, Err
(blinker)

Fejl ved adgang til hukommelseskortet.

 • Kontroller, at kameraet understøtter hukommelseskort.
 • Hvis fejlen fortsætter, efter at kortet gentagne gange er blevet skubbet ud og indsat igen, kan kortet blive beskadiget. Kontakt forhandleren eller Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

Kan ikke oprette ny mappe.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.
 • Indsæt nyt hukommelseskort.
Hukommelseskortet er låst. Skub låsen til "skrive"-position. Kort, ---
(blinker)

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst").

Skub låsekontakten til "skrive"-positionen ( 0 Skrivebeskyttelseskontakten ).

Dette kort er ikke formateret. Formater kortet. Til
(blinker)

Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.

 • Formater hukommelseskort.
 • Udskift med korrekt formateret hukommelseskort.
Firmwareversionen FTZ monteringsadapteren understøttes ikke. Opgrader FTZ firmware.

Monter adapterfirmwaren forældet.

Opdater til den nyeste version af monteringsadapterens firmware. Besøg Nikon websted for dit land eller område for at få flere oplysninger.

Optagelse afbrudt. Vent venligst.

Hukommelseskort understøtter ikke den nødvendige filmskrivehastighed.

Brug kort, der understøtter den nødvendige skrivehastighed, eller ændringsindstilling valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] i filmoptagelsesmenuen.

Kameraet er for varmt. Den kan ikke bruges før den er afkølet. Vent venligst. Kameraet slukker af sig selv.

Kameraets interne temperatur er forhøjet.

Afbryd optagelsen, indtil kameraet er afkølet.

Høj batteritemperatur.

Fjern batteriet og vent til det er afkølet.

Mappe indeholder ingen billeder.

Mappe indeholder ingen billeder.

Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder.

Ingen billeder i mappen er valgt til afspilning.

Brug punktet [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen til at vælge mappe, der indeholder billeder.

Kan ikke vise denne fil.

Filen er blevet ændret ved hjælp af computerapplikation eller er ikke i overensstemmelse med DCF-filstandarden.

Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Filen er korrupt.

Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Kan ikke vælge denne fil.

Det valgte billede kan ikke retoucheres.

Retoucheringsmuligheder er kun tilgængelige med billeder taget med eller tidligere retoucheret på kamera.

Denne film kan ikke redigeres.

Den valgte film kan ikke redigeres.

 • Film oprettet med andre enheder kan ikke redigeres.
 • Film under to sekunder kan ikke redigeres.