Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Funktioner tilgængelige med "C"-firmwareversion 1.30

De nye funktioner, der er tilgængelige med kamera "C"-firmwareversion 1.30, er beskrevet nedenfor.

Stemmemoer (kun Z 6II)

En valgmulighed [ Stemmememo ] er blevet tilføjet til de roller, der kan tildeles til [ Filmoptagelsesknappen ] via brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller ]. I rollen [ Voice memo ] kan filmoptageknappen bruges til at optage og afspille stemmememoer på op til ca. 60 sekunder, mens et billede vises.

Optagelse af stemmememoer

 1. Vælg [ Voice memo ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Custom controls ] > [ Filmoptagelsesknap ].

 2. Vælg afspilningstilstand, og vis et billede, som du ønsker at tilføje et stemmememo til.

 3. Tryk og hold filmoptageknappen nede.

  • Optagelsen fortsætter, mens knappen trykkes ned.
  • Et b ikon vises under optagelse.

 4. Slip filmoptageknappen for at afslutte optagelsen.

  • Billeder med stemmememoer er angivet med h ikoner.
  • Optagelsen afsluttes automatisk efter 60 sekunder.

Forsigtig: Optagelse af stemmememo

 • Stemmememoer kan ikke føjes til billeder med eksisterende memoer (angivet med h ikoner). Slet det eksisterende notat, før du forsøger at optage et nyt notat.
 • Du kan ikke se andre billeder eller bruge berøringsknapper, mens optagelsen er i gang.
 • Optagelsen afsluttes, hvis du:

  • tryk på O knappen,
  • afslutte afspilningstilstand, eller
  • sluk kameraet.
 • Optagelsen kan afsluttes, hvis du trykker på udløserknappen eller betjener andre kameraknapper.
 • Stemmemoer kan ikke optages på SD-hukommelseskort, hvis kortene er låst (skrivebeskyttet).

Stemmememo-lagerplads

Stemmememoer til billeder taget med [ Backup ] eller [ RAW primær - JPEG sekundær ] valgt for [ Sekundær slot funktion ] i fotooptagelsesmenuen føjes til billederne på begge hukommelseskort.

Filnavne på stemmememo

Stemmememoer har filnavne på formen "DSC_ nnnn .WAV", hvor nnnn er et firecifret tal kopieret fra billedet, som stemmememoet er knyttet til.

 • Talememoer til billeder taget med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen har filnavne i formen "_DSC nnnn .WAV".
 • I stedet for " DSC " vil stemmememoer for billeder navngivet via [ Filnavn ] i fotooptagelsesmenuen have det samme præfiks på tre bogstaver som de billeder, de er knyttet til.

Afspilning af stemmememoer

 1. Vælg [ Voice memo ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Custom controls ] > [ Filmoptagelsesknap ].

 2. Vælg afspilningstilstand, og vis et billede med et h ikon.

 3. Tryk på filmoptageknappen.

  • Afspilning af stemmememo vil starte.

 4. Tryk på filmoptageknappen igen.

  • Afspilning af stemmememo afsluttes.

Forsigtig: Afspilning af stemmememo

 • Afspilningszoom er deaktiveret under afspilning af stemmememo.
 • Afspilningen afsluttes, hvis du:

  • se andre billeder,
  • tryk på O knappen,
  • afslutte afspilningstilstand, eller
  • sluk kameraet.
 • Afspilningen kan afsluttes, hvis du trykker på udløserknappen eller betjener andre kameraknapper.
 • Beskyttelse af billeder beskytter også alle tilknyttede stemmememoer. Beskyttelse kan ikke anvendes separat.
 • Stemmemoer er ikke inkluderet i billeder uploadet til en computer eller ftp-server ved hjælp af en WT-7. Stemmemoer er opført som separate filer, når billeder vises i HTTP-servertilstand.

Sletning af stemmememoer

Hvis du trykker på O knappen, når du ser et billede markeret med et h ikon, vises en bekræftelsesdialog.

 • For at slette både billedet og stemmememoet skal du fremhæve [ Billede og stemmememo ] og trykke på O .
 • For kun at slette stemmememo'et skal du fremhæve [ Kun stemmememo ] og trykke på O .
 • Tryk på K for at genoptage afspilningen uden at slette nogen af filerne.
 • Sletning af billeder sletter alle tilknyttede stemmememoer.
 • Med billeder i to formater kan du vælge kun at slette stemmememo'et fra billedet på kortet i det aktuelle slot, hvilket du kan gøre ved at vælge [ Selected image ] og derefter [ Voice memo only ].

Indstillinger for stemmememo

Opsætningsmenuen tilbyder nu et [ Valgmemoindstillinger ]-element, der indeholder følgende muligheder for optagelse og afspilning af stemmememoer.

 • [ Voice memo control ] styrer opførselen af filmoptageknappen under stemmememo-optagelse.

  • [ Tryk og hold ] (standard): Optagelsen finder kun sted, mens der trykkes på filmoptageknappen og slutter, når knappen slippes.
  • [ Tryk for at starte/stoppe ]: Tryk én gang på filmoptageknappen for at starte optagelsen og igen for at afslutte optagelsen.

 • [ Lydudgang ] styrer lydstyrken for afspilning af stemmememo.

  • [ Højttaler/hovedtelefoner ]: Vælg den lydstyrke, hvormed stemmememoer afspilles over kameraets højttaler eller hovedtelefoner, der er tilsluttet kameraet.
  • [ Fra ]: Stemmememoer afspilles ikke, når der trykkes på filmoptageknappen.

Indstillinger for nuance og lysstyrke for portrætter

Elementerne [ Portrætindtryksbalance ] er blevet føjet til menuerne til foto- og filmoptagelse. Indstillinger kan finjusteres på farvetone- og lysstyrkeakserne, og resultaterne kan gemmes som [ Mode 1 ], [ Mode 2 ] eller [ Mode 3 ]. De gemte tilstande kan anvendes på nye billeder.

Oprettelse af portrætindtryksbalancetilstande

 1. Vælg [ Portrætindtryksbalance ] i foto- eller filmoptagelsesmenuen.

 2. Fremhæv en tilstand fra [ Mode 1 ] til [ Mode 3 ] , og tryk på 2 .

  • Indstillinger for den valgte tilstand vil blive vist.

 3. Juster nuance og lysstyrke.

  • Tryk på 4 eller 2 for at justere nuancen på M (magenta)-Y (gul) aksen. Magenta stiger, når du bevæger dig mod M, ravgul (gul), når du bevæger dig mod Y.
  • Tryk på 1 eller 3 for at justere lysstyrken. Lysstyrken stiger, når værdierne stiger, og falder, når de falder.
  • De valgte værdier vises til højre for gitteret.
  • Tryk på O -knappen for at gendanne standardindstillingerne.

 4. Gem ændringer.

  • Tryk på J for at gemme ændringer og forlade menuerne.
  • Tilstande, der er blevet ændret fra standardværdier, er angivet med asterisker (" U ").
  • Gentag trin 1 til 4 for at oprette yderligere tilstande.
 5. Fremhæv [ Tilstand 1 ], [ Tilstand 2 ], [ Tilstand 3 ] eller [ Fra ] i [ Portrætindtryksbalance ], og tryk på J

  • Den valgte tilstand vil blive anvendt på alle efterfølgende billeder.
  • Hvis du vælger [ Fra ] (standardindstillingen) deaktiveres balancen for portrætindtryk.

Forsigtig: Portrætindtryksbalance

 • [ Portræt eksponeringsbalance ] vil ikke være tilgængelig, hvis:

  • [ Monokrom ] eller [ Creative Picture Control ] er valgt for [ Indstil Picture Control ] eller
  • [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ N-Log/HDR (HLG)-udgangsindstillinger ] i opsætningsmenuen.
 • De valgte værdier for portrætindtryksbalance kan ikke ses i kameraets afspilningsdisplay, i [ NEF ( RAW )-behandling ]-displayet i retoucheringsmenuen eller i Nikon NX Studio -software.
 • Indstillinger for portrætindtryksbalance for eksisterende billeder kan ikke ændres ved hjælp af NX Studio eller punktet [ NEF ( RAW )-behandling ] i retoucheringsmenuen.