Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Fokus

Fokustilstand

Vælg, hvordan kameraet fokuserer.

Valg af fokustilstand

 • Ved standardindstillinger kan fokustilstanden også vælges ved at holde Fn2- knappen nede og dreje hovedkommandohjulet ( 0 Fn1- og Fn2- knapperne ).

Mulighed Beskrivelse
AF-S [ Enkelt AF ]
 • Brug med stationære motiver. Når du trykker udløserknappen halvt ned for at fokusere, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses. Hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt, og udløseren deaktiveres.
 • Ved standardindstillinger kan lukkeren kun udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere (fokusprioritet).
AF-C [ Kontinuerlig AF ]
 • Til motiver i bevægelse. Kameraet justerer kontinuerligt fokus som reaktion på ændringer i afstanden til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned.
 • Ved standardindstillinger kan lukkeren udløses, uanset om motivet er i fokus eller ej (udløserprioritet).
AF-F [ Fuldtids-AF ]
 • Kameraet justerer fokus kontinuerligt som reaktion på motivets bevægelse eller ændringer i kompositionen.
 • Når udløserknappen trykkes halvt ned, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig i filmtilstand.
MF [ Manuel fokus ] Fokuser manuelt ( 0 Manuel fokus ). Lukkeren kan udløses, uanset om motivet er i fokus eller ej.

Autofokus

 • Kameraet kan muligvis ikke fokusere, hvis:

  • Motivet indeholder linjer parallelt med rammens lange kant
  • Motivet mangler kontrast
  • Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke
  • Fokuspunktet omfatter spotbelysning om natten eller et neonskilt eller en anden lyskilde, der ændrer lysstyrke
  • Flimmer eller bånd vises under lysstofrør, kviksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning
  • Der anvendes et kryds (stjerne) filter eller andet specialfilter
  • Motivet virker mindre end fokuspunktet
  • Motivet er domineret af regulære geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en række vinduer i en skyskraber)
 • Skærmen kan blive lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer.
 • Fokuspunktet kan nogle gange blive vist i grønt, når kameraet ikke er i stand til at fokusere.
 • Kameraet kan tage længere tid at fokusere, når lyset er dårligt.

Lagring af fokuspositionen

For at gemme fokuspositionen, når kameraet er slukket, skal du vælge [ On ] for [ Save focus position ] i opsætningsmenuen. Bemærk, at dette øger kameraets starttider (derudover, hvis temperaturen, zoompositionen eller andre forhold ændres, mens kameraet er slukket, kan fokus genoptages fra en anden position, når kameraet tændes).

AF med lavt lys

For forbedret fokus, når du optager under svag belysning, skal du vælge AF-S og vælge [ Til ] for brugerdefineret indstilling a10 [ AF i svagt lys ]. I fototilstand træder denne indstilling kun i kraft i tilstandene P , S , A og M .

AF-områdetilstand

Vælg, hvordan kameraet vælger fokuspunktet for autofokus.

 • I andre tilstande end [ Auto-område AF ], [ Auto-område AF (mennesker) ] og [ Auto-område AF (dyr) ], kan fokuspunktet placeres ved hjælp af undervælgeren ( 0 Undervælgeren ) eller multivælger.

Valg af AF-områdetilstand

 • Ved standardindstillinger kan AF-områdetilstand også vælges ved at holde Fn2- knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul ( 0 Fn1- og Fn2- knapperne ).
Mulighed Beskrivelse
3 [ Punpoint AF ]
 • Med et fokusområde, der er mindre end det, der anvendes til enkeltpunkts-AF, bruges præcist AF til præcist fokus på et valgt sted i billedet.
 • Fokusering kan være langsommere end med enkeltpunkts-AF.
 • Anbefales til optagelser, der involverer statiske motiver, såsom bygninger, produktfotografering i studiet eller nærbilleder.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og [ Enkelt AF ] er valgt til fokustilstand.
d [ Enkeltpunkts AF ]
 • Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren.
 • Brug med stationære motiver.
e [ Dynamisk område AF ]
 • Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt, vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter.
 • Bruges til fotografier af atleter og andre aktive motiver, der er svære at indramme ved brug af enkeltpunkts-AF.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og [ Kontinuerlig AF ] er valgt til fokustilstand.
f [ Bredt område AF (S) ]
 • Hvad angår enkeltpunkts AF, bortset fra at kameraet fokuserer på et bredere område.
 • Vælg for snapshots, motiver, der er i bevægelse, og andre motiver, der er svære at fotografere med enkeltpunkts-AF.
 • Under filmoptagelse kan bredområde-AF bruges til jævn fokus, når du tager panorerings- eller vippebilleder eller filmer motiver i bevægelse.
 • Hvis det valgte fokusområde indeholder motiver i forskellige afstande fra kameraet, vil kameraet tildele prioritet til det nærmeste motiv.
 • Fokusområderne for [ Wide-area AF (L) ] er større end dem for [ Wide-area AF (S) ].
 • Hvis [ Wide-area AF (L-people) ] er valgt, vil kameraet registrere og fokusere på ansigter eller øjne af menneskelige portrætmotiver (ansigts-/øjengenkendelse AF, 0 Fokusering på ansigter eller øjne af portrætmotiver (ansigt) /Øjendetektion AF) ).
 • Hvis [ Wide-area AF (L-animals) ] er valgt, vil kameraet registrere og fokusere på ansigter eller øjne på hunde og katte (dyre-detection AF, 0 Fokusering på dyrs ansigter eller øjne (Animal-Detection AF) ) ).
g [ Bredt område AF (L) ]
1 [ Wide-area AF (L-personer) ]
2 [ Bredt område AF (L-dyr) ]
h [ Auto-område AF ]
5 [ Auto-område AF (personer) ]
6 [ Auto-område AF (dyr) ]

s : Center Fokuspunkt

I alle AF-områdetilstande undtagen [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] og [ Auto-område-AF (dyr) ], vises en prik i fokuspunktet, når det er i midten af ramme.

Hurtigt fokuspunktvalg

 • For hurtigere valg af fokuspunkt skal du vælge [ Hvert andet punkt ] for brugerdefineret indstilling a4 [ Fokuspunkter brugt ] for kun at bruge en fjerdedel af de tilgængelige fokuspunkter. Antallet af tilgængelige punkter for [ Nøjagtig AF ], [ Bredt område AF (L) ], [ Bredt område AF (L-personer) ] og [ Bredt område AF (L-dyr) ] ændres ikke.
 • Hvis du foretrækker at bruge undervælgeren til valg af fokuspunkt, kan du vælge [ Vælg centerfokuspunkt ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Undervælger center ] for at tillade, at midten af undervælgeren er bruges til hurtigt at vælge det midterste fokuspunkt.

Fokusering på portrætmotivers ansigter eller øjne (ansigts-/øjengenkendelse AF)

Kameraet registrerer ansigter og øjne på menneskelige portrætmotiver, når [ Wide-area AF (L-people) ] eller [ Auto-area AF (people) ] er valgt for [ AF-områdetilstand ] i foto- og filmoptagelsesmenuerne ( ansigts-/øjengenkendelse AF).

 • Når kameraet registrerer et menneskeligt ansigt, vises en gul ramme, der angiver fokuspunktet, rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne.

 • Hvis AF‑C er valgt til fokustilstand, lyser fokuspunktet gult, når ansigter eller øjne registreres.
 • Hvis AF-S er valgt til fokustilstand, bliver fokuspunktet grønt, når kameraet fokuserer.
 • Hvis mere end ét menneskeligt ansigt eller øje registreres, når [ Auto-område AF (personer) ] er valgt, vises e og f -ikonerne på fokuspunktet. Du vil være i stand til at placere fokuspunktet over et andet ansigt eller øje ved at trykke på 4 eller 2 .
 • Hvis motivet kigger væk, efter at deres ansigt er registreret, flyttes fokuspunktet for at spore deres bevægelse.
 • Under afspilning kan du zoome ind på det ansigt eller øje, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J .

Ansigts-/øjengenkendelses-AF

 • Øjne eller ansigter kan muligvis ikke registreres som forventet, hvis:

  • motivets ansigt fylder en meget stor eller meget lille del af rammen,
  • motivets ansigt er for stærkt eller for dårligt oplyst,
  • motivet har briller eller solbriller på,
  • motivets ansigt eller øjne er skjult af hår eller andre genstande, eller
  • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.
 • Ydeevnen af ansigts- og øjendetektion kan falde, hvis:

  • [ 3840×2160; 60p ] eller [ 3840×2160; 50p ] er valgt for [ Frame size/frame rate ] i filmoptagelsesmenuen under filmoptagelse,
  • kameraet er tilsluttet en HDMI enhed med [ 10 bit ] valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ Outputdatadybde ] i opsætningsmenuen, eller
  • [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ N-Log/HDR (HLG)-outputindstillinger ] i opsætningsmenuen.

Fokusering på dyrs ansigter eller øjne (Animal-Detection AF)

Kameraet registrerer ansigter og øjne på hunde og katte, når [ Wide-area AF (L-animals) ] eller [ Auto-area AF (animals) ] er valgt for [ AF-områdetilstand ] i foto- og filmoptagelsesmenuerne ( dyredetekterings-AF).

 • Når kameraet registrerer et ansigt på en hund eller kat, vises en gul kant, der angiver fokuspunktet, rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne.

 • Hvis AF‑C er valgt til fokustilstand, lyser fokuspunktet gult, når ansigter eller øjne registreres.
 • Mens AF‑S er valgt, bliver fokuspunktet grønt, når kameraet fokuserer.
 • Hvis der registreres mere end ét ansigt eller øje på en hund eller kat, når [ Auto-område AF (dyr) ] er valgt, vises e og f -ikonerne på fokuspunktet. Du vil være i stand til at placere fokuspunktet over et andet ansigt eller øje ved at trykke på 4 eller 2 .
 • Under afspilning kan du zoome ind på det ansigt eller øje, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J .

Dyre-detektion AF

 • Øjne eller ansigter kan muligvis ikke registreres som forventet, hvis:

  • motivets ansigt fylder en meget stor eller meget lille del af rammen,
  • motivets ansigt er for stærkt eller for dårligt oplyst,
  • motivets ansigt eller øjne er skjult af pels eller andre genstande,
  • motivets øjne ligner i farven på resten af deres ansigt, eller
  • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.
 • Afhængigt af optageforholdene kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller øjne fra nogle racer, når [ Wide-Area AF (L-animals) ] eller [ Auto-Area AF (animals) ] er aktiveret. Alternativt kan kameraet vise en ramme omkring motiver, der ikke er ansigter eller øjne på hunde eller katte.
 • Ydeevnen af ansigts- og øjendetektion kan falde, hvis:

  • [ 3840×2160; 60p ] eller [ 3840×2160; 50p ] er valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] i filmoptagelsesmenuen under filmoptagelse,
  • kameraet er tilsluttet en HDMI enhed med [ 10 bit ] valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ Outputdatadybde ] i opsætningsmenuen, eller
  • [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ N-Log/HDR (HLG)-outputindstillinger ] i opsætningsmenuen.
 • Lyset fra AF-hjælpelyset kan påvirke øjnene på nogle dyr negativt; når du bruger dyreregistrerings-AF, skal du vælge [ Fra ] for brugerdefineret indstilling a11 [ Indbygget AF-hjælpelys ].

Motivsporende AF

Når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, kan kameraet spore motivet i det valgte fokuspunkt.

 • Tryk på J for at aktivere fokussporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel.

 • Placer trådkorset over målet, og tryk på AF-ON- knappen, eller tryk på J igen for at begynde at spore; fokuspunktet vil spore det valgte motiv, når det bevæger sig gennem rammen. Tryk på J igen for at afslutte sporing og vælge det midterste fokuspunkt. I fototilstand, hvis motivsporing blev startet i fokustilstand AF-C ved at trykke udløserknappen halvt ned eller ved at trykke på AF-ON- knappen, vil kameraet kun spore motivet, mens knappen er trykket ned; Slipning af knappen afslutter sporing og genopretter det valgte fokuspunkt, før sporingen startede.
 • Tryk på knappen W ( Q ) for at afslutte motivsporingstilstand.

Emnesporing

Kameraet kan muligvis ikke spore motiver, hvis de:

 • ligner baggrunden i farve eller lysstyrke,
 • ændres synligt i størrelse, farve eller lysstyrke,
 • er for store eller for små,
 • er for mørke eller for lyse,
 • bevæge sig hurtigt, eller
 • forlade rammen eller er skjult af andre genstande.

Touch Shutter

Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt. Lukkeren udløses, når du løfter fingeren fra skærmen.

Tryk på ikonet vist i illustrationen for at vælge den handling, der skal udføres ved at trykke på displayet.

Mulighed Beskrivelse
W [ Berøringsudløser/
touch AF
]
 • Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt, og løft fingeren for at udløse lukkeren. Hvis [ Wide-område AF (L-personer) ], [ Wide-area AF (L-dyr) ], [ Auto-område AF (mennesker) ] eller [ Auto-område AF (dyr) ] er valgt for AF- områdetilstand og kameraet registrerer menneskelige ansigter eller øjne eller ansigter eller øjne på hunde eller katte, vil kameraet fokusere på det ansigt eller øje * tættest på det valgte punkt.
 • Kun tilgængelig i fototilstand.
V [ Touch AF ]
 • Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt. Hvis du løfter fingeren fra displayet, udløses lukkeren ikke.
 • Hvis [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, vil kameraet spore det valgte motiv, mens det bevæger sig gennem rammen. For at skifte til et andet emne skal du trykke på det i displayet. Hvis kameraet registrerer menneskelige ansigter eller øjne eller ansigter eller øjne på hunde eller katte, vil kameraet fokusere på og spore det ansigt eller øje * tættest på det valgte punkt.
X [ Fra ] Berøringsudløser deaktiveret.
f [ Placering af fokuspunkt ]
 • Tryk på displayet for at placere fokuspunktet. Kameraet vil ikke fokusere, og hvis du løfter fingeren fra skærmen, udløses lukkeren ikke.
 • Hvis [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, vil kameraet spore det valgte motiv, mens det bevæger sig gennem rammen. For at skifte til et andet emne skal du trykke på det i displayet. Hvis kameraet registrerer menneskelige ansigter eller øjne eller ansigter eller øjne på hunde eller katte, vil kameraet spore det ansigt eller øje * tættest på det valgte punkt.

Når du vælger et øje ved hjælp af berøringskontroller, skal du være opmærksom på, at kameraet muligvis ikke fokuserer på øjet på den side, du ønsker. Brug multivælgeren til at vælge det ønskede øje.

Optagelse af billeder ved hjælp af berøringsoptagelsesindstillinger

 • Berøringsknapper kan ikke bruges til manuel fokus.
 • Udløserknappen kan bruges til at tage billeder, når W ikonet vises.
 • Berøringsknapper kan ikke bruges til at tage billeder under filmoptagelse.
 • Under burst-fotografering kan berøringskontroller kun bruges til at tage ét billede ad gangen. Brug udløserknappen til seriefotografering.
 • I selvudløsertilstand låses fokus på det valgte motiv, når du rører ved skærmen, og lukkeren udløses ca. 10 sekunder efter, at du løfter fingeren fra skærmen. Hvis antallet af valgte billeder er større end 1, vil de resterende billeder blive taget i en enkelt serie.

Manuel fokus

Manuel fokus er tilgængelig i manuel fokustilstand. Brug manuel fokus, når f.eks. autofokus ikke giver de ønskede resultater.

 • Placer fokuspunktet over dit motiv, og drej fokus- eller kontrolringen, indtil motivet er i fokus.

 • For større præcision skal du trykke på X knappen for at zoome ind på visningen gennem objektivet.

 • Fokusindikatoren ( I ) i optagedisplayet kan bruges til at bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt er i fokus (elektronisk afstandsmåling). Fokuspunktet lyser også grønt, når motivet er i fokus.

  1. Fokusafstandsindikator
  2. Fokusindikator
  Fokusindikator Beskrivelse

  (stabil)

  Motivet er i fokus.

  (stabil)

  Fokuspunktet er foran motivet.

  (stabil)

  Fokuspunktet er bag motivet.

  (blinker)

  Kameraet kan ikke fokusere.
 • Når du bruger manuel fokus på motiver, der ikke er egnet til autofokus, skal du være opmærksom på, at fokusindikatoren ( I ) muligvis vises, når motivet ikke er i fokus. Zoom ind på visningen gennem objektivet, og kontroller fokus. Det anbefales at bruge et stativ, når kameraet har problemer med at fokusere.

Objektiver med fokusfunktionsvalg

Manuel fokustilstand kan vælges ved hjælp af kontrolfunktioner til valg af fokustilstand på objektivet (hvor det er tilgængeligt).

Focal Plane Mark og Flange-back distance

Fokusafstanden måles fra brændplansmærket ( E ) på kamerahuset, som viser placeringen af brændplanet inde i kameraet ( q ). Brug dette mærke, når du måler afstanden til dit motiv til manuel fokus eller makrofotografering. Afstanden mellem brændplanet og objektivmonteringsflangen er kendt som "flange-back-afstanden" ( w ). På dette kamera er flange-bagafstanden 16 mm (0,63 tommer).

Fokus peaking

 • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling d11 [ Fokus peaking ] > [ Peaking level ], vil objekter, der er i fokus, blive vist med farvede konturer, der vises, når fokus justeres manuelt (fokus peaking).
 • Bemærk, at visningen af fokusspidser muligvis ikke vises, hvis kameraet ikke er i stand til at registrere konturer. Kontroller fokus i optagedisplayet.