Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Vedligeholdelse af kameraet

Opbevaring

Fjern batteriet, når kameraet ikke skal bruges i længere tid. Før du fjerner batteriet, skal du kontrollere, at kameraet er slukket.

Opbevar ikke kameraet på steder, der:

 • er dårligt ventileret eller udsat for fugt på over 60 %
 • er ved siden af udstyr, der producerer stærke elektromagnetiske felter, såsom fjernsyn eller radioer
 • udsættes for temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under -10 °C (14 °F).

Rengøring

Fremgangsmåden varierer med den del, der kræver rengøring. Procedurerne er detaljeret nedenfor.

 • Brug ikke alkohol, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Kamerahus

Brug en blæser til at fjerne støv og fnug, og tør derefter forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre sand eller salt af med en klud let fugtet i destilleret vand og tørre kameraet grundigt.

Vigtigt : Støv eller andre fremmedlegemer inde i kameraet kan forårsage produktfejl. Skader på grund af tilstedeværelsen af fremmedlegemer inde i kameraet er ikke dækket af garantien.

Objektiv og søger

Disse glaselementer beskadiges let: Fjern støv og fnug med en blæser. Hvis du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske, der kan beskadige glaselementer. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter skal du påføre en lille mængde linserenser på en blød klud og rengøre forsigtigt.

Overvåge

Fjern støv og fnug med en blæser. Når du fjerner fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre overfladen let af med en blød klud eller et vaskeskind. Udsæt ikke tryk, da dette kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.

Rengøring af billedsensor

Snavs eller støv, der kommer ind i kameraet, når linser udskiftes, eller kropshætten fjernes, kan sætte sig fast på billedsensorens overflade og påvirke dine billeder. Indstillingen "ren billedsensor" vibrerer sensoren for at fjerne støv.

Billedsensoren kan til enhver tid rengøres fra menuerne, eller rensning kan udføres automatisk, når kameraet er slukket. Hvis billedsensorrensning ikke løser problemet, skal du kontakte en Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

Brug af menuerne

 • For maksimal effekt skal du holde kameraet i normal retning (bunden nede).

 • Vælg [ Rens billedsensor ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Rens nu ] og tryk på J for at begynde rensningen.
 • Kamerakontroller kan ikke bruges, mens rengøring er i gang. Fjern eller afbryd ikke strømkilden.
 • Opsætningsmenuen vises, når rengøringen er færdig.

Rengøring af billedsensoren ved nedlukning

Mulighed Beskrivelse
6 [ Rengør ved nedlukning ] Billedsensoren renses automatisk under nedlukning, hver gang kameraet slukkes.
[ Rengøring af ] Automatisk billedsensorrensning fra.
 1. Vælg [ Automatisk rensning ] for [ Ren billedsensor ].

  Hvis du trykker på 2 , når [ Automatisk rengøring ] er fremhævet, vises mulighederne for [ Automatisk rengøring ].

 2. Fremhæv en mulighed.

  Tryk på J for at vælge den fremhævede indstilling.

Rengøring af billedsensor

 • Brug af kamerakontroller afbryder enhver billedsensorrensning, der påbegyndes som reaktion på betjeningen af afbryderen.
 • Hvis billedsensorrensning udføres flere gange i træk, kan billedsensorrensning muligvis midlertidigt deaktiveres for at beskytte kameraets interne kredsløb. Rengøring kan udføres igen efter kort ventetid.

Manuel rengøring

Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra billedsensoren ved hjælp af billedsensorrensning, kan sensoren renses manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er ekstremt sart og let beskadiges; vi anbefaler, at manuel rengøring kun udføres af en Nikon autoriseret servicerepræsentant.

 1. Sluk kameraet, og fjern objektivet.

 2. Hold kameraet, så lyset kan trænge ind i kameraet, undersøg billedsensoren for støv eller fnug.

  Hvis der ikke er fremmedlegemer til stede, skal du fortsætte til trin 4.

 3. Fjern eventuelt støv og fnug fra sensoren med en blæser.

  • Brug ikke en blæser-børste. Børsterne kan beskadige sensoren.
  • Snavs, der ikke kan fjernes med en blæser, kan kun fjernes af Nikon -autoriseret servicepersonale. Du må under ingen omstændigheder røre ved eller aftørre sensoren.

 4. Udskift objektivet eller den medfølgende kropshætte.

Fremmedlegemer på billedsensoren

Fremmedlegemer, der trænger ind i kameraet, når linser eller kropshætter fjernes eller udskiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet), kan sætte sig fast på billedsensoren, hvor det kan ses på billeder taget under visse forhold. For at forhindre indtrængning af fremmedlegemer, når du sætter kameradækslet på eller udskifter linser, skal du undgå støvede omgivelser og sørge for at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer, der kan sidde fast på kameraholderen, objektivfatningen eller kameradækslet. For at beskytte kameraet, når der ikke er noget objektiv på plads, skal du sørge for at udskifte den medfølgende kropshætte. Skulle du støde på fremmedlegemer, som ikke kan fjernes ved hjælp af billedsensorrensningsindstillingen ( 0 Brug af menuerne ), skal du rense billedsensoren som beskrevet i "Manuel rengøring" ( 0 Manuel rengøring ), eller få sensoren renset af autoriseret Nikon servicepersonale. Fotografier, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan retoucheres ved hjælp af de rene billedmuligheder, der er tilgængelige i nogle billedbehandlingsapplikationer.

Service af kamera og tilbehør

Kameraet er en præcisionsenhed og kræver regelmæssig service; Nikon anbefaler, at kameraet efterses en gang hvert til hvert andet år, og at det efterses en gang hvert tredje til femte år (bemærk, at disse tjenester opkræves gebyrer).

 • Hyppig inspektion og service anbefales især, hvis kameraet bruges professionelt.
 • Alt tilbehør, der regelmæssigt bruges sammen med kameraet, såsom objektiver eller valgfri flashenheder, skal medfølge, når kameraet efterses eller serviceres.