Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Meddelelser

Meddelelser til kunder i USA

Batteriopladeren

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER—GEM DISSE INSTRUKTIONER

FARE – FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, FØLG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

For tilslutning til en forsyning, der ikke er i USA, skal du om nødvendigt bruge en stikadapter med den korrekte konfiguration til stikkontakten. Denne strømenhed er beregnet til at være korrekt orienteret i lodret eller gulvmonteringsposition.

Erklæring om radiofrekvensinterferens fra Federal Communications Commission (FCC).

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

  • Drej eller flyt modtagerantennen.
  • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FORSIGTIGHEDSREGLER

Ændringer

FCC kræver, at brugeren underrettes om, at enhver ændring eller modifikation foretaget på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Nikon Corporation, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Interface kabler

Brug interfacekabler, der sælges eller leveres af Nikon til dit udstyr. Brug af andre interfacekabler kan overskride grænserne i klasse B, del 15 i FCC-reglerne.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA

Tlf.: 631-547-4200

Strømkabel
Ved spændinger over AC 125 V (kun USA) : Strømkablet skal være normeret til den spænding, der er i brug, være mindst AWG-nr. 18 gauge og har SVG-isolering eller bedre med et NEMA 6P-15-stik, der er klassificeret til AC 250 V 15 A.
Meddelelse til kunder i Canada
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Meddelelser til kunder i Europa

FORSIGTIG : RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAFF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

  • Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
  • Separat indsamling og genanvendelse hjælper med at bevare naturressourcerne og forhindre negative konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet, som kan være et resultat af forkert bortskaffelse.
  • For mere information, kontakt forhandleren eller de lokale myndigheder med ansvar for affaldshåndtering.

Dette symbol på batteriet angiver, at batteriet skal afhentes separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

  • Alle batterier, uanset om de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
  • For mere information, kontakt forhandleren eller de lokale myndigheder med ansvar for affaldshåndtering.