Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Foto information

Billedoplysninger overlejres på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 , 3 eller DISP- knappen for at bladre gennem fotooplysninger som vist nedenfor.

 1. Filoplysninger
 2. Eksponeringsdata 1
 3. Fremhæv display 1
 4. RGB histogram 1
 1. Optagelsesdata 1, 2
 2. Lokalitetsdata 3
 3. Oversigtsdata 1
 4. Ingen (kun billede) 1

Vises kun, hvis den tilsvarende indstilling er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Optagelsesdatalisten har flere sider, som kan ses ved at trykke på 1 eller 3 .

Placeringsdata vises kun, hvis de var indlejret i billedet på det tidspunkt, det blev taget.

Filoplysninger

 1. Beskyt status ( 0 Beskytter billeder mod sletning )
 2. Retoucheringsindikator ( 0 Retoucheringsmenuen )
 3. Uploadmarkering ( 0 Vælg at sende )
 4. Fokuspunkt * ( 0 Tage billeder ( b tilstand) )
 5. Rammenummer/samlet antal billeder
 6. Billedkvalitet ( 0 Billedkvalitet )
 7. Billedstørrelse ( 0 billedstørrelse )
 1. Billedområde ( 0 Vælg billedområde )
 2. Optagelsestidspunkt ( 0 tidszone og dato )
 3. Dato for optagelse ( 0 tidszone og dato )
 4. Nuværende kortplads
 5. Bedømmelse ( 0 Bedømmelse Billeder )
 6. Mappenavn ( 0 lagermappe )
 7. Filnavn ( 0 Filnavngivning )

Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Eksponeringsdata

 1. Nuværende kortplads
 2. Mappenummer – rammenummer ( 0 lagermappe )
 3. Optagetilstand ( 0 Funktionsvælgeren )
 4. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 1. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 2. Eksponeringskompensationsværdi ( 0 E -knappen (Eksponeringskompensation )
 3. ISO-følsomhed * ( 0 S -knappen )

Vises i rødt, hvis billedet er taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Fremhæv Display

 1. Højdepunkter (områder, der kan være overeksponerede)
 2. Nuværende kortplads
 1. Mappenummer – rammenummer ( 0 lagermappe )

RGB histogram

 1. Mappenummer – rammenummer ( 0 lagermappe )
 2. Nuværende kortplads
 3. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance , Hvidbalance , Hvidbalance )

  Farvetemperatur ( 0 Valg af farvetemperatur )

  Preset manual ( 0 Preset Manual )

  Finjustering af hvidbalance ( 0 Finjustering af hvidbalance )

 1. Histogram (RGB-kanal)
 2. Histogram (rød kanal)
 3. Histogram (grøn kanal)
 4. Histogram (blå kanal)

Afspilningszoom

Tryk på X for at zoome ind på billedet i histogramvisningen. Histogrammet vil blive opdateret, så det kun viser dataene for den del af billedet, der er synligt på displayet. Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen. Tryk på W ( Q ) for at zoome ud.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Pixellysstyrke (tone) plottes på den vandrette akse og antallet af pixels på den lodrette akse.

 • Hvis billedet indeholder objekter med en bred vifte af lysstyrker, vil fordelingen af toner være forholdsvis jævn.

 • Hvis billedet er mørkt, vil fordelingen blive flyttet til venstre.

 • Hvis billedet er lyst, vil fordelingen blive flyttet til højre.

Øget eksponeringskompensation flytter fordelingen af toner til højre, mens en faldende eksponeringskompensation flytter fordelingen til venstre.

Histogrammer kan give en groft ide om den samlede eksponering, når skarpt omgivende lys gør det svært at se billeder på skærmen.

Histogramdisplayet

 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.
 • Kamerahistogrammer kan afvige fra dem, der vises i billedbehandlingsprogrammer. Brug dem som en guide til den faktiske tonefordeling.

Optagelsesdata

Se de indstillinger, der var gældende på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Optagelsesdatalisten har flere sider, som kan ses ved at trykke på 1 eller 3 .

Grundlæggende optagelsesdata

 1. Måling ( 0 Måling )

  Lukkertype ( 0 d5: Lukkertype )

  Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

  Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

 2. Optagetilstand ( 0 Funktionsvælgeren )

  ISO-følsomhed 1 ( 0 S -knappen )

 3. Eksponeringskompensationsværdi ( 0 E -knappen (Eksponeringskompensation )

  Optimal eksponeringsjustering 2 ( 0 b4: Finjustering af optimal eksponering )

 4. Brændvidde
 5. Linsedata
 1. Fokustilstand ( 0 Fokustilstand )

  AF-områdetilstand ( 0 AF-områdetilstand )

 2. Vibrationsreduktion ( 0 Vibrationsreduktion )
 3. Hvidbalance 3 ( 0 Hvidbalance , Hvidbalance , Hvidbalance )
 4. Finjustering af hvidbalance ( 0 Finjustering af hvidbalance )
 5. Farverum ( 0 farverum )
 6. Kameranavn
 7. Billedområde ( 0 Vælg billedområde )
 8. Nuværende kortplads
 9. Mappenummer – rammenummer ( 0 lagermappe )

Vises i rødt, hvis billedet er taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Vises, hvis brugerdefineret indstilling b4 [ Finindstil optimal eksponering ] er blevet indstillet til en anden værdi end nul for enhver målemetode.

Indeholder også farvetemperaturen for billeder taget med 4 [ Auto ].

Flash-data

Flashdata vises kun for billeder taget med valgfri flashenheder ( 0 "On-Camera" versus "Remote" , Hvad er Remote Flash Photography? ).

 1. Flash type
 2. Fjernbetjening af blitz
 1. Flashtilstand ( 0 flashtilstande )
 2. Flashkontroltilstand ( 0 Flashkontroltilstand )

  Flashkompensation ( 0 Flashkompensation )

Picture Control

De viste elementer varierer med den Picture Control , der var aktiveret, da billedet blev taget.

 1. Picture Control ( 0 Indstil Picture Control , Indstil Picture Control )

Andre optagelsesdata

 1. Høj ISO støjreduktion ( 0 High ISO NR )

  Lang eksponeringsstøjreduktion ( 0 Long Exposure NR )

 2. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 3. HDR eksponeringsdifference ( 0 HDR (High Dynamic Range) )

  HDR-udjævning ( 0 HDR (High Dynamic Range) )

 1. Vignettekontrol ( 0 Vignettekontrol )
 2. Retoucheringshistorik ( 0 Retoucheringsmenuen ). Ændringer er angivet i den anvendte rækkefølge.

 3. Billedkommentar ( 0 Billedkommentar )

Oplysninger om ophavsret

Oplysninger om copyright vises kun, hvis de er optaget med punktet [ Copyright information ] i opsætningsmenuen på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.

 1. Ophavsretsindehaver ( 0 Copyright information )

Lokationsdata

Siden med placeringsdata viser breddegrad, længdegrad og andre placeringsdata, der er downloadet fra smartphones, tablets eller valgfri GPS enheder.

 • De anførte elementer varierer med den enhed, der leverer lokalitetsdataene.
 • De placeringsdata, der vises med film, er dem, der rapporteres ved starten af optagelsen.
 • Bemærk, at kameraet muligvis ikke er i stand til at downloade eller vise placeringsdata fra smartenheder, afhængigt af den anvendte version af enhedens operativsystem og/eller SnapBridge -appen.

Oversigt

 1. Rammenummer/samlet antal billeder
 2. Uploadmarkering ( 0 Vælg at sende )
 3. Beskyt status ( 0 Beskytter billeder mod sletning )
 4. Retoucheringsindikator ( 0 Retoucheringsmenuen )
 5. Kameranavn
 6. Billedkommentarindikator ( 0 Billedkommentar )
 7. Lokationsdataindikator
 8. Histogram ( 0 Histogrammer )
 1. Billedkvalitet ( 0 Billedkvalitet )
 2. Billedstørrelse ( 0 billedstørrelse )
 3. Billedområde ( 0 Vælg billedområde )
 4. Filnavn ( 0 Filnavngivning )
 5. Optagelsestidspunkt ( 0 tidszone og dato )
 6. Dato for optagelse ( 0 tidszone og dato )
 7. Nuværende kortplads
 8. Mappenavn ( 0 lagermappe )
 9. Bedømmelse ( 0 Bedømmelse Billeder )

 1. Måling ( 0 Måling )
 2. Optagetilstand ( 0 Funktionsvælgeren )
 3. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 4. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 5. ISO-følsomhed 1 ( 0 S -knappen )
 6. Brændvidde
 7. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 8. Picture Control ( 0 Indstil Picture Control , Indstil Picture Control )
 9. Farverum ( 0 farverum )
 1. Flashtilstand 2 ( 0 flashtilstande )
 2. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance , Hvidbalance , Hvidbalance )

  Farvetemperatur ( 0 Valg af farvetemperatur )

  Preset manual ( 0 Preset Manual )

  Finjustering af hvidbalance ( 0 Finjustering af hvidbalance )

 3. Flashkompensation 2 ( 0 Flashkompensation )

  Kommandotilstand 2

 4. Eksponeringskompensationsværdi ( 0 E -knappen (Eksponeringskompensation )

Vises i rødt, hvis billedet er taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Flashdata vises kun for billeder taget med valgfri flashenheder ( 0 "On-Camera" versus "Remote" , Hvad er Remote Flash Photography? ).