Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

g2: Brugerdefinerede kontroller

G -knap U A Brugerdefinerede indstillinger-menu

Vælg de handlinger, der udføres i filmtilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller eller ved at trykke på kameraknapper og dreje kommandohjul.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Styring
  w [ Fn1 knap ]
  y [ Fn2 knap ]
  V [ AF-ON knap ]
  8 [ Undervælgercenter ]
  G [ Udløserknap ]
  l [ Linsekontrolring ]
 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

  Mulighed w y V 8 G l
  t [ Strømblænde (åben) ] 4
  q [ Strømblænde (luk) ] 4
  i [ Eksponeringskompensation + ] 4
  h [ Eksponeringskompensation - ] 4
  n [ Emnesporing ] 4 4
  b [ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ] 4 4 4 4
  b [ Visning af rammegitter ] 4 4 4
  p [ Zoom til/fra ] 4 4 4 4
  g [ Beskyt ] 4 4
  K [ Vælg midterste fokuspunkt ] 4 4
  A [ AF-ON ] 4
  F [ Kun AF-lås ] 4 4
  E [ AE-lås (Hold) ] 4 4
  C [ kun AE-lås ] 4 4
  B [ AE/AF-lås ] 4 4
  C [ Tag billeder ] 4
  1 [ Optag film ] 4 4 4
  J [ Vælg billedområde ] 4 4 4
  m [ Hvidbalance ] 4 4
  h [ Indstil Picture Control ] 4 4
  y [ Aktiv D-Lighting ] 4 4
  w [ Måling ] 4 4
  z [ Fokustilstand/AF-områdetilstand ] 4 4
  H [ Mikrofonfølsomhed ] 4 4
  W [ Fokus topper ] 4 4
  c [ Bedømmelse ] 4 4
  X [ Fokus (M/A) ] 4 1, 2
  q [ Power blænde ] 4 2
  E [ Eksponeringskompensation ] 4 2
  9 [ ISO-følsomhed ] 4 2
  [ Ingen ] 4 4 4 4 4 2

  Kun tilgængelig med kompatible linser.

  Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.

 • Følgende muligheder er tilgængelige:

  Rolle Beskrivelse
  t [ Strømblænde (åben) ] Blænden udvides, mens der trykkes på Fn1 -knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn2-knap ] > [ Strømblænde (luk) ] til knapstyret blændejustering.
  q [ Strømblænde (luk) ] Blænden indsnævres, mens Fn2 -knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] > [ Strømblænde (åben) ] til knapstyret blændejustering.
  i [ Eksponeringskompensation + ] Eksponeringskompensationen øges, mens der trykkes på Fn1 -knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn2-knap ] > [ Eksponeringskompensation − ] til knapstyret eksponeringskompensation.
  h [ Eksponeringskompensation - ] Eksponeringskompensationen falder, mens der trykkes på Fn2 -knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] > [ Eksponeringskompensation + ] til knapstyret eksponeringskompensation.
  n [ Emnesporing ]

  Hvis du trykker på knappen, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren og søgeren til skærme, der sporer motivet.

  • For at afslutte motivsporings-AF skal du trykke på knappen igen eller trykke på knappen W ( Q ).
  b [ Visning af live view info fra ] Tryk på knappen for at skjule indikatorerne i live view-displayet. Tryk igen for at se indikatorer.
  b [ Visning af rammegitter ] Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.
  g [ Beskyt ] Tryk på knappen under afspilning for at beskytte det aktuelle billede.
  K [ Vælg midterste fokuspunkt ] Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
  A [ AF-ON ] Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.
  F [ Kun AF-lås ] Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
  E [ AE-lås (Hold) ] Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  C [ kun AE-lås ] Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
  p [ Zoom til/fra ] Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.
  C [ Tag billeder ] Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede med et billedformat på 16:9.
  1 [ Optag film ] Tryk på knappen for at starte optagelsen. Tryk igen for at afslutte optagelsen.
  J [ Vælg billedområde ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet til film. Bemærk, at billedområdet ikke kan ændres, mens optagelsen er i gang.
  m [ Hvidbalance ] Hold knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at justere hvidbalancen til film. Nogle indstillinger tilbyder underfunktioner, der kan vælges ved at dreje underkommandohjulet.
  h [ Indstil Picture Control ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en Picture Control .
  y [ Aktiv D-Lighting ] Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting til film.
  w [ Måling ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en filmmålingsindstilling.
  z [ Fokustilstand/AF-områdetilstand ] Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.
  H [ Mikrofonfølsomhed ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at justere mikrofonens følsomhed.
  W [ Fokus topper ] Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge et topniveau og det underkommandohjul for at vælge topfarven.
  c [ Bedømmelse ]

  For at bedømme det aktuelle billede i afspilningstilstand skal du trykke på knappen og dreje hovedkommandohjulet.

  • For at få vist vurderingsindstillinger skal du fremhæve [ Rating ] og trykke på 2 . Hvis en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt, kan den valgte vurdering tildeles billeder ved blot at trykke på den valgte kontrol. Hvis du trykker på knappen igen, vælges "ingen stjerne".
  X [ Fokus (M/A) ] Linsekontrolringen kan bruges til manuel fokus, uanset hvilken indstilling der er valgt for fokustilstand. For at genfokusere ved hjælp af autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på en kontrol, som AF-ON er blevet tildelt.
  q [ Power blænde ] Drej objektivets kontrolring for at justere blænden.
  E [ Eksponeringskompensation ] Drej objektivets kontrolring for at justere eksponeringskompensationen.
  9 [ ISO-følsomhed ] Drej linsens kontrolring for at justere ISO-følsomheden.
  [ Ingen ] Styringen har ingen effekt.

Power Aperture

 • Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M .
 • Et 6 ikon i optagedisplayet indikerer, at strømblænden ikke kan bruges.
 • Displayet kan flimre, mens blænden justeres.