Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

f2: Brugerdefinerede kontroller

G -knap U A Brugerdefinerede indstillinger-menu

Vælg de handlinger, der udføres i fototilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller eller ved at trykke på kameraknapper og dreje kommandohjul.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Styring
  w [ Fn1 knap ]
  y [ Fn2 knap ]
  V [ AF-ON knap ]
  7 [ Undervælger ]
  8 [ Undervælgercenter ]
  z [ Knap til filmoptagelse ]
  S [ Lens Fn-knap ]
  3 [ Lens Fn2 knap ]
  l [ Linsekontrolring ]
 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

  Mulighed w y V 7 8 z S 3 l
  K [ Vælg midterste fokuspunkt ] 4 4
  A [ AF-ON ] 4 4 4 4 4 4
  F [ Kun AF-lås ] 4 4 4 4 4 4
  E [ AE-lås (Hold) ] 4 4 4 4 4 4 4
  D [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ] 4 4 4 4 4 4 4
  C [ kun AE-lås ] 4 4 4 4 4 4
  B [ AE/AF-lås ] 4 4 4 4 4 4
  r [ FV-lås ] 4 4 4 4 4
  h [ c Deaktiver/aktiver ] 4 4 4 4 4
  q [ Forhåndsvisning ] 4 4 4 4 4 4
  L [ Matrixmåling ] 4 4 4 4 4
  M [ Centervægtet måling ] 4 4 4 4 4
  N [ Spotmåling ] 4 4 4 4 4
  t [ Fremhævsvægtet måling ] 4 4 4 4 4
  1 [ Bracketing burst ] 4 4 4 4 4
  c [ Synk. udgivelsesvalg ] 4 4 4 4 4
  4 [ + NEF ( RAW ) ] 4 4 4 4 4 4
  n [ Emnesporing ] 4 4 4 4
  L [ Stille fotografering ] 4 4
  b [ Visning af live view info fra ] 4 4 4 4 4
  b [ Visning af rammegitter ] 4 4 4 4 4 4
  p [ Zoom til/fra ] 4 4 4 4 4 4
  O [ MIN MENU ] 4 4 4 4 4
  3 [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ] 4 4 4 4 4
  K [ Afspilning ] 4 4 4 4
  g [ Beskyt ] 4 4
  J [ Vælg billedområde ] 4 4 4 4
  8 [ Billedkvalitet/størrelse ] 4 4 4
  m [ Hvidbalance ] 4 4 4
  h [ Indstil Picture Control ] 4 4 4
  y [ Aktiv D-Lighting ] 4 4 4
  w [ Måling ] 4 4 4
  I / Y [ Blitztilstand/kompensation ] 4 4 4
  z [ Fokustilstand/AF-områdetilstand ] 4 4 4
  t [ Automatisk bracketing ] 4 4 4
  $ [ Multiple eksponering ] 4 4 4
  2 [ HDR (højt dynamisk område) ] 4 4 4
  z [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ] 4 4 4
  $ [ Lukkerspd og blændelås ] 4 4 4
  W [ Fokus topper ] 4 4
  c [ Bedømmelse ] 4 4
  w [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ] 4 4 4 4
  Y [ Samme som multivælger ] 4
  x [ Valg af fokuspunkt ] 4
  X [ Fokus (M/A) ] 4 1, 2
  q [ Blænde ] 4 2
  E [ Eksponeringskompensation ] 4 2
  9 [ ISO-følsomhed ] 4 2
  [ Ingen ] 4 4 4 4 4 4 4 4 2

  Kun tilgængelig med kompatible linser.

  Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.

 • Følgende muligheder er tilgængelige:

  Rolle Beskrivelse
  K [ Vælg midterste fokuspunkt ] Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
  A [ AF-ON ] Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.
  F [ Kun AF-lås ] Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
  E [ AE-lås (Hold) ] Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  D [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ] Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.
  C [ kun AE-lås ] Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
  r [ FV-lås ] Tryk på knappen for at låse blitzværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-låsen.
  h [ c Deaktiver/aktiver ] Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vælges synkronisering med frontgardin, mens der trykkes på knappen.
  q [ Forhåndsvisning ] Hold knappen nede for at få vist fotofarve, eksponering og dybdeskarphed.
  L [ Matrixmåling ] [ Matrixmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  M [ Centervægtet måling ] [ Centervægtet måling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  N [ Spotmåling ] [ Spotmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  t [ Fremhævsvægtet måling ] [ Highlight-weighted metering ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  1 [ Bracketing burst ]
  • Hvis der trykkes på knappen, når en anden indstilling end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i kontinuerlig udløsertilstand, vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketingprogram og gentag bracketing burst, mens udløserknappen er trykket ned. I enkeltbilledfrigivelsestilstand afsluttes optagelsen efter den første bracketing-burst.
  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.
  c [ Synk. udgivelsesvalg ]

  Når en valgfri trådløs fjernbetjening er tilsluttet, kan betjeningen bruges til at skifte mellem fjernudløser og master eller synkroniseret udløsning. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d3 [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ].

  • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Sync ] er valgt for [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ]:

   • [ Kun masterudløser ] ( c ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med masterkameraet.
   • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernkameraerne.
  • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Ingen synkronisering ] er valgt for [ Synk. muligheder for frigivelsestilstand ]:

   • [ Synkroniseret udløser ] ( 6 ): Hold knappen nede for at synkronisere udløserne på master- og fjernkameraet.
   • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernkameraerne.
  4 [ + NEF ( RAW ) ]
  • Hvis en JPEG indstilling aktuelt er valgt for billedkvalitet, vises " RAW " i optagedisplayet, og en NEF ( RAW ) kopi vil blive optaget med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen. Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + NEF ( RAW ) ].
  • NEF ( RAW )-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ NEF ( RAW )-optagelse ] og [ Billedstørrelse ] > [ NEF ( RAW ) ] i fotooptagelsesmenuen.
  n [ Emnesporing ]

  Hvis du trykker på knappen, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren og søgeren til skærme, der sporer motivet.

  • For at afslutte motivsporings-AF skal du trykke på knappen igen eller trykke på knappen W ( Q ).
  b [ Visning af rammegitter ] Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.
  L [ Stille fotografering ] Tryk på knappen for at starte lydløs fotografering. Tryk igen for at afslutte.
  b [ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ] Tryk på knappen for at skjule indikatorerne i live view-displayet. Tryk igen for at se indikatorer.
  p [ Zoom til/fra ] Tryk på knappen for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk igen for at annullere zoom.
  O [ MIN MENU ] Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".
  3 [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ] Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.
  K [ Afspilning ] Tryk på knappen for at starte afspilningen.
  g [ Beskyt ] Tryk på knappen under afspilning for at beskytte det aktuelle billede.
  J [ Vælg billedområde ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.
  8 [ Billedkvalitet/størrelse ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en billedkvalitetsindstilling og underkommandohjulet for at vælge billedstørrelse.
  m [ Hvidbalance ] For at vælge en hvidbalanceindstilling skal du holde knappen nede og dreje hovedkommandohjulet. Nogle indstillinger tilbyder underfunktioner, der kan vælges ved at dreje underkommandohjulet.
  h [ Indstil Picture Control ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en Picture Control .
  y [ Aktiv D-Lighting ] Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.
  w [ Måling ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.
  I / Y [ Blitztilstand/kompensation ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en blitztilstand og det sekundære kommandohjul for at justere blitzeffekten.
  z [ Fokustilstand/AF-områdetilstand ] Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.
  t [ Automatisk bracketing ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller aktiv D-Lighting-mængde.
  $ [ Multiple eksponering ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.
  2 [ HDR (højt dynamisk område) ] Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og det sekundære kommandohjul for at vælge eksponeringsforskellen.
  z [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ] Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge udløserforsinkelsen.
  $ [ Lukkerspd og blændelås ] Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at låse lukkerhastigheden (tilstande S og M ). For at låse blænden (tilstand A og M ), skal du trykke på knappen og dreje det sekundære kommandohjul.
  W [ Fokus topper ] Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge et topniveau og det underkommandohjul for at vælge topfarven.
  c [ Bedømmelse ]

  For at bedømme det aktuelle billede i afspilningstilstand skal du trykke på knappen og dreje hovedkommandohjulet.

  • For at få vist vurderingsindstillinger skal du fremhæve [ Rating ] og trykke på 2 . Hvis en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt, kan den valgte vurdering tildeles billeder ved blot at trykke på den valgte kontrol. Hvis du trykker på knappen igen, vælges "ingen stjerne".
  w [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ] Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.
  Y [ Samme som multivælger ]

  At trykke undervælgeren op, ned, til venstre eller højre under optagelse eller afspilning har samme effekt som at trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 på multivælgeren. For at vælge den rolle, som undervælgeren spiller under fokus eller afspilningszoom, skal du markere [ Samme som multivælger ] og trykke på 2 .

  • Vælg [ Rul ] for at bruge undervælgeren til at rulle displayet.
  • Vælg [ Vis næste/forrige ramme ] for at bruge undervælgeren til at bladre gennem billeder uden at ændre zoomforholdet.
  x [ Valg af fokuspunkt ] Brug knappen til at vælge fokuspunktet. Brug af kontrollen under afspilning afslutter afspilning og muliggør valg af fokuspunkt.
  X [ Fokus (M/A) ] Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivkontrolringen (autofokus med manuel tilsidesættelse). Kontrolringen kan bruges til manuel fokusering, mens udløserknappen trykkes halvt ned. For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.
  q [ Blænde ] Drej objektivets kontrolring for at justere blænden.
  E [ Eksponeringskompensation ] Drej objektivets kontrolring for at justere eksponeringskompensationen.
  9 [ ISO-følsomhed ] Drej linsens kontrolring for at justere ISO-følsomheden.
  [ Ingen ] Styringen har ingen effekt.