Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Funktioner tilgængelige med "C"-firmwareversion 1.60

Skærmtilstande "Prioriter søger".

Monitortilstanden [ Prioriter søger ] er blevet erstattet af [ Prioriter søger (1) ] og [ Prioriter søger (2) ].

 • I tilstanden [ Prioriter søger (1) ] tændes søgeren kun, når du ser gennem den. Denne adfærd er identisk med den for [ Prioriter søger ] i tidligere versioner af kameraets "C"-firmware.
 • I tilstanden [ Prioriter søger (2) ] tændes søgeren både, når du ser igennem den, og også i et par sekunder efter, at kameraet er tændt, udløserknappen er trykket halvt ned, eller AF-ON- knappen er trykket.
 • Indstillingen [ Prioriter søger ] for [ Begræns valg af skærmtilstand ] i opsætningsmenuen er også blevet erstattet af [ Prioriter søger (1) ] og [ Prioriter søger (2) ].
 • Hvis [ Prioriter søger (1) ] eller [ Prioriter søger (2) ] er valgt, når skærmen vippes, vil det ikke udløse søgeren, hvis du holder øje med kameraet.

Nye forhåndsvisningsindstillinger for Flash-fotografering

[ Altid ] og [ Kun når blitz ikke bruges ] er blevet føjet til de tilgængelige muligheder for brugerdefineret indstilling d9 [ Anvend indstillinger til livevisning ] > [ Til ].

Mulighed Beskrivelse
[ Til ]

Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er synlige i optagedisplayet. Hvis du trykker på 2 , når [ Til ] er fremhævet, vises indstillingerne [ Altid ] og [ Kun når blitz ikke bruges ].

 • [ Altid ]: Effekterne af indstillinger er også synlige, når en flashenhed er tilsluttet og klar til at blive affyret.

  • Denne indstilling anbefales, når displayet bruges til justering af baggrundseksponering.
  • Hovedmotivet kan se mørkt ud på optagedisplayet.
 • [ Kun når flash ikke bruges ]: Skærmens lysstyrke justeres for at gøre det nemmere at se (i henhold til [ Fra ]), når en flashenhed er monteret og klar til at blive affyret. Effekterne af indstillinger på farver er synlige uanset.
[ Fra ]
 • Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er ikke synlige i optagedisplayet. Farve, lysstyrke og andre indstillinger justeres for at lette visningen under længere tids brug.
 • Et g ikon vises på optagedisplayet.

Ny brugerdefineret indstilling: d10 "Varme displayfarver"

Valgmuligheden [ Varme displayfarver ] er blevet tilføjet til menuen Brugerdefinerede indstillinger ved position d10. Brug varmere farver med reduceret lysstyrke i optagelses-, menu- og/eller afspilningsskærmene. Dette gør skærmene nemmere at se med syn tilpasset mørke omgivelser under astronomisk fotografering og lignende.

Mulighed Beskrivelse
[ Varm display farveindstillinger ]

Vælg mellem følgende muligheder.

 • [ Mode 1 ]: Brug varmere farver i optagelses-, menu- og afspilningsskærmene.
 • [ Mode 2 ]: Brug varmere farver i menudisplayet. Varmere farver bruges også til ikoner og anden information i optage- og afspilningsskærmene, men ikke til visningen gennem objektivet eller selve billedernes indhold.
 • [ Fra ]: Varme farver bruges ikke.
[ Lysstyrke på varm farveskærm ] Tryk på 1 eller 3 for at justere den varme farveskærms lysstyrke. Vælg højere værdier for øget lysstyrke, lavere værdier for reduceret lysstyrke.

Ny brugerdefineret indstilling: d11 "Image Frame"

En [ Billedramme ]-indstilling er blevet tilføjet til menuen Brugerdefinerede indstillinger ved position d11. Vælg [ Fra ] for at skjule den hvide ramme omkring optageskærmene på skærmen og søgeren.

Brugerdefinerede indstillinger omnummereret

Med tilføjelsen af brugerdefinerede indstillinger d10 [ Varme skærmfarver ] og d11 [ Billedramme ], [ Visning af rammegitter ], [ Fokuspunkt ] og [ Vis alle i kontinuerlig tilstand ] er brugerdefinerede indstillinger blevet omnummereret som vist.

Ny brugerdefineret indstilling: g7 "Red REC Frame Indicator"

En [ Red REC frame indicator ]-indstilling er blevet tilføjet til menuen Custom Settings ved position g7. Hvis [ Til ] er valgt, vises en rød ramme rundt om optagedisplayet, mens filmoptagelse er i gang. Dette hjælper med at forhindre mistede billeder ved at advare dig, når optagelsen er i gang.

Brugerdefineret indstilling omnummereret

Med tilføjelsen af [ Red REC frame indicator ] i positionen g7 er [ Assign MB-N11 buttons ] nu nummereret g8.

Ny mulighed for opsætningsmenuen: "Finder Display Size (Photo Lv)"

En [ Finder display size (photo Lv) ] mulighed er blevet tilføjet til opsætningsmenuen. Vælg en forstørrelse til søgervisningen fra [ Standard ] og [ Small ]. Valg af [ Lille ] gør det nemmere at se hele motivet.