Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Kamera kontrol

Søger

 • Hvis du placerer øjet i søgeren, aktiveres øjensensoren, og skifter visningen fra skærmen til søgeren. Bemærk, at øjensensoren også reagerer på andre genstande, såsom dine fingre.
 • Søgeren kan bruges til menuer og afspilning, hvis det ønskes.

Dioptrijusteringskontrol

 • Søgeren kan fokuseres ved at løfte og dreje dioptrijusteringskontrollen.
 • Pas på ikke at sætte dine fingre eller negle i øjet.
 • Efter justering af dioptrien skal du skubbe dioptrijusteringskontrollen tilbage til dens oprindelige position.

Udvidet brug

Når du bruger søgeren i længere perioder, kan du vælge [ Fra ] for brugerdefineret indstilling d9 [ Anvend indstillinger på livevisning ] for at sikre, at søgerens lysstyrke og farvetone justeres for at lette visningen.

M -knappen (monitortilstand).

Tryk på M knappen for at skifte mellem søgeren og skærmen.

Tryk på M knappen for at bladre gennem displayene som følger.

[ Automatisk visningsskift ]: Kameraet skifter automatisk mellem søgeren og skærmen baseret på information fra øjensensoren.

[ Kun søger ]: Skærmen forbliver tom. Søgeren bruges til optagelse, menuer og afspilning.

[ Kun skærm ]: Skærmen bruges til optagelse, menuer og afspilning. Søgerdisplayet forbliver tomt, selvom du holder øje med søgeren.

[ Prioriter søger ]: Kameraet fungerer på samme måde som eksisterende digitale spejlreflekskameraer.

 • Under fototilstand tændes søgeren, hvis du placerer øjet i søgeren. skærmen forbliver slukket, når du fjerner dit øje.
 • Under filmtilstand eller afspilning eller mens menuer vises, skifter kameraet automatisk mellem søgeren og skærmen baseret på information fra øjensensoren.

Vipning af skærmen

Hvis du holder øje med kameraet, når skærmen vippes, udløses ikke søgeren, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

 • [ Automatisk visningsskift ] eller [ Prioriter søger ] er valgt til skærmtilstand, og
 • en menu, et billede eller andet display vises i øjeblikket på skærmen.

Overvågningstilstand

Du kan begrænse valget af tilgængelige monitortilstande ved at bruge punktet [ Limit monitor mode selection ] i opsætningsmenuen.

Funktionsvælgeren

Tryk på funktionsvælgerens låseudløser, og drej funktionsvælgeren for at vælge en optagetilstand.

Mode Beskrivelse
b Auto En simpel "peg-og-skyd"-tilstand, der lader kameraet styre indstillingerne ( 0 Tage billeder ( b tilstand) , optagelse af film ( b tilstand) ).
P Programmeret auto Kameraet indstiller lukkertid og blænde for optimal eksponering.
S Lukkerprioriteret auto Du vælger lukkertiden; kameraet vælger blænden for de bedste resultater.
EN Blændeprioriteret auto Du vælger blænde; kameraet vælger lukkerhastigheden for de bedste resultater.
M brugervejledning Du styrer både lukkertid og blænde.

U1

U2

U3

Brugerindstillinger Tildel ofte brugte indstillinger til disse positioner for hurtig genkaldelse.

Kommandohjulene

Drej kommandohjulene for at vælge indstillinger for lukkertid, blænde eller de funktioner, der er tildelt andre kamerakontroller.

S knappen

Juster kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) i overensstemmelse med lysforholdene.

Fototilstand

ISO-følsomheden kan justeres ved at holde S knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • I tilstande P , S , A og M kan du holde S knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul for at vælge mellem " ISO AUTO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) eller " ISO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret).
 • I b -tilstand er " ISO AUTO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) valgt som standard. Hold S knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at skifte mellem " ISO AUTO " og " ISO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret).

Filmtilstand

ISO-følsomheden kan justeres ved at holde S knappen nede og dreje hovedkommandohjulet. ISO-følsomhed for filmoptagelse kan kun justeres i tilstand M.

 • Den valgte værdi for [ ISO sensitivity settings ] > [ ISO sensitivity ( mode M ) ] gælder, når [ Off ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO control ( mode M ) ].
 • Du kan vælge mellem " ISO AUTO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) og " ISO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret) ved at holde S -knappen nede og dreje underkommandohjulet.

E -knappen (eksponeringskompensation).

Skift eksponering fra den værdi, kameraet foreslår. Eksponeringskompensation kan bruges til at gøre billeder lysere eller mørkere.

-1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

 • Eksponeringskompensation kan justeres ved at holde E knappen nede og dreje begge kommandohjul.
 • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.

Tryk på kontrolelementer

Den berøringsfølsomme skærm tilbyder en række kontroller, der kan betjenes ved at berøre skærmen med fingrene. Under søgerfotografering er berøringsknapper deaktiveret og kan ikke bruges til fokus eller lignende.

Fokusering og udløsning af lukkeren

 • Tryk på skærmen for at fokusere på det valgte punkt (berør AF).
 • I fototilstand udløses lukkeren, når du løfter fingeren fra displayet (touch-udløser).

Justering af indstillinger

 • Tryk på fremhævede indstillinger på displayet.
 • Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z eller tryk på J for at vælge den valgte mulighed og vende tilbage til det forrige display.

Afspilning

 • Svirp til venstre eller højre for at se andre billeder under fuldskærmsvisning.

 • I fuldskærms-afspilning åbnes en bjælke for fremrykning af billeder ved at trykke på bunden af skærmen. Skub fingeren til venstre eller højre over bjælken for at rulle hurtigt til andre billeder.

 • For at zoome ind på et billede, der vises under fuldskærmsvisning, skal du bruge en strækbevægelse eller give skærmen to hurtige tryk. Du kan justere zoomforholdet ved at bruge strækbevægelser til at zoome ind og knibe bevægelser for at zoome ud.

 • Brug slidebevægelser til at se andre dele af billedet under zoom.
 • Hvis du giver skærmen to hurtige tryk, mens zoom er aktiveret, annulleres zoom.
 • For at "zoome ud" til en miniaturevisning skal du bruge en knibebevægelse under afspilning i fuld skærm. Brug knib og stræk til at vælge antallet af billeder, der skal vises fra 4, 9 og 72 billeder.

Se film

 • Film er angivet med et 1 -ikon; for at starte afspilningen skal du trykke på guiden på skærmen.
 • Tryk på displayet for at holde pause. Tryk igen for at genoptage.
 • Tryk på Z for at afslutte til fuldskærms-afspilning.

i menuen

 • Tryk på elementer for at se og ændre indstillinger.

Tekstindtastning

 • Når et tastatur vises, kan du indtaste tekst ved at trykke på tasterne.

  1. Tekstvisningsområde
  2. Tastatur område
  3. Valg af tastatur
 • For at placere markøren skal du trykke på e eller f eller trykke direkte i tekstvisningsområdet.
 • Tryk på tastaturvalgknappen for at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler.

Navigering i menuerne

 • Skub op eller ned for at rulle.

 • Tryk på et menuikon for at vælge en menu.

 • Tryk på menupunkter for at få vist valgmuligheder. Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z for at afslutte uden at ændre indstillinger.

Berøringsskærmen

 • Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet. Den reagerer muligvis ikke, når den berøres med fingernegle eller behandskede hænder.
 • Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande.
 • Brug ikke overdreven kraft.
 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den er dækket af tredjeparts beskyttelsesfilm.
 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den berøres samtidigt flere steder.

Aktivering eller deaktivering af berøringskontroller

Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af punktet [ Berøringskontroller ] i opsætningsmenuen.

DISP- knappen

Brug DISP- knappen til at bladre gennem følgende skærmbilleder:

Fototilstand

 1. Indikatorer på
 2. Forenklet visning
 3. Histogram 1, 2
 1. Virtuel horisont
 2. Informationsdisplay ( 0 Fototilstand )
 3. Flash info ( 0 Flash Info for On-Camera Units , Flash Info for Remote Units ) 3

Vises, når [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d9 [ Anvend indstillinger til livevisning ].

Vises ikke, hvis [ Til ] er valgt for [ Overlay-optagelse ] under fotografering med flere eksponeringer.

Vises, når en valgfri SB‑5000, SB‑500, SB‑400 eller SB‑300 flashenhed er monteret på tilbehørsskoen, eller en trådløs WR-R10 fjernbetjening kommanderer en flashenhed via radioflashstyring.

Søgeren

DISP- knappen kan også bruges til at vælge den information, der vises i søgeren. Bemærk dog, at informationsdisplayet og blitzinfo ikke vises i søgeren.

Skjuler informationsdisplayet

Informationsvisningen kan skjules ved at trykke på den kontrol, som [ Live view info display off ] er blevet tildelt til ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller ]. Tryk på knappen igen for at genaktivere displayet.

Filmtilstand

 1. Indikatorer på
 2. Forenklet visning
 1. Histogram
 2. Virtuel horisont

X og W ( Q ) knapperne

Zoom skærmen på skærmen ind eller ud under optagelse eller afspilning.

Skydning

Tryk på X for at zoome ind på visningen gennem objektivet under optagelse. Tryk på X for at øge zoomforholdet, W ( Q ) for at zoome ud.

Afspilning

Tryk på X for at zoome ind på billeder under fuldskærmsvisning. Tryk på X for at øge zoomforholdet, W ( Q ) for at zoome ud. Hvis du trykker på W ( Q ), når billedet vises i fuld skærm, "zoomes ud" til miniaturelisten.

Undervælgeren

Tryk undervælgeren op, ned, til venstre eller højre for at vælge fokuspunktet. Tryk og hold midten af vælgeren nede for at låse fokus og eksponering ( 0 Undervælgeren ).

AF-ON- knappen

AF-ON- knappen kan bruges til at fokusere i autofokustilstand.

G knappen

Tryk på G knappen for at se menuerne.

 1. D [ PLAYBACK MENU ] ( 0 Afspilningsmenuen )
 2. C [ PHOTO SHOOTING MENU ] ( 0 Fotooptagelsesmenuen )
 3. 1 [ MOVIE SHOOTING MENU ] ( 0 Movie Shooting Menu )
 4. A [ BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU ] ( 0 Brugerdefineret indstillingsmenu )
 5. B [ SETUP MENU ] ( 0 Opsætningsmenuen )
 6. N [ RETOUCH MENU ] ( 0 Retoucheringsmenuen )
 7. O [ MIN MENU ]/ m [ SENESTE INDSTILLINGER ] * ( 0 Min menu / Seneste indstillinger )
 8. d Hjælp-ikonet ( 0 d (Hjælp)-ikonet )
 9. Nuværende indstillinger

Du kan vælge den viste menu. Standarden er [ MIN MENU ].

Brug af menuerne

Du kan navigere i menuerne ved hjælp af multivælgeren og J knappen.

 1. Flyt markøren op
 2. Vælg fremhævet element
 3. Vis undermenu, vælg fremhævet element, eller flyt markøren til højre
 4. Flyt markøren ned
 5. Annuller og vend tilbage til forrige menu, eller flyt markøren til venstre
 1. Fremhæv ikonet for den aktuelle menu.

  Tryk på 4 for at placere markøren i menuvalgsområdet.

 2. Vælg en menu.

  Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.

 3. Placer markøren i den valgte menu.

  Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte menu.

 4. Fremhæv et menupunkt.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve et menupunkt.

 5. Visningsmuligheder.

  Tryk på 2 for at få vist indstillinger for det valgte menupunkt.

 6. Fremhæv en mulighed.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en indstilling.

 7. Vælg den fremhævede indstilling.

  • Tryk på J for at vælge den fremhævede indstilling.
  • Tryk på G knappen for at afslutte uden at foretage et valg.
  • For at afslutte menuerne og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Nedtonede genstande

Nogle punkter og menuindstillinger kan være utilgængelige afhængigt af tilstanden og kamerastatus. Utilgængelige elementer vises i gråt.

Ikonet d (Hjælp).

 • Hvor det er tilgængeligt, kan en beskrivelse af det aktuelt valgte element ses ved at trykke på knappen W ( Q ).
 • Tryk på 1 eller 3 for at rulle.
 • Tryk på W ( Q ) igen for at vende tilbage til menuerne.

Tryk på kontrolelementer

Du kan også navigere i menuerne ved hjælp af berøringsknapper ( 0 berøringsknapper ).

i knappen ( i menuen)

For hurtig adgang til ofte brugte indstillinger skal du trykke på i knappen eller trykke på i ikonet for at se i menuen.

 • Forskellige menuer vises under fototilstand og filmtilstand.
 • Valgmuligheder kan ses ved at trykke på elementer i displayet eller ved at fremhæve elementer og trykke på J ; valg kan derefter foretages ved hjælp af multivælgeren.

 • Elementer, for hvilke kameraet viser en vejledning på skærmen, kan justeres ved at fremhæve dem i i menuen og dreje et kommandohjul. I nogle tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både hoved- og underkommandohjul.

Menuen Afspilning i

Hvis du trykker på i knappen under afspilning, vises en kontekstafhængig i menu med ofte anvendte afspilningsmuligheder.

Tilpasning af i menuen

De elementer, der vises i menuen i fototilstand i , kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 eller g1 [ Tilpas i menu ].

 1. Fremhæv Custom Setting f1 eller g1 [ Customize i menu ], og tryk på J

  Se " G -knappen" ( 0 G -knappen ) for oplysninger om brug af menuerne.

 2. Fremhæv den position, du vil ændre, og tryk på J .

  En liste over de emner, der er tilgængelige for den valgte position, vises.

 3. Fremhæv det ønskede punkt, og tryk på J .

  • Elementet vil blive tildelt den valgte position, og mulighederne vist i trin 2 vil blive vist.
  • Gentag trin 2 og 3 som ønsket.

 4. Tryk på G knappen.

  Ændringer vil blive gemt, og menuen Brugerdefinerede indstillinger vil blive vist.

Knapperne Fn1 og Fn2

Brug knappen Fn1 eller Fn2 for hurtig adgang til valgte indstillinger.

 • Som standard er Fn1 -knappen tildelt hvidbalance ( 0 White Balance ) og Fn2- knappens fokus- og AF-områdevalg ( 0 Focus ).
 • Den tildelte indstilling kan justeres ved at holde Fn1- eller Fn2 -knappen nede og dreje kommandohjulene. I nogle tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både hoved- og underkommandohjul.

Valg af roller for knapperne Fn1 og Fn2

De roller, der spilles af knapperne Fn1 og Fn2 , kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] og [ Fn2-knap ].

 1. Fremhæv Brugerdefineret indstilling f2 eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ], og tryk på J

  Se " G -knappen" ( 0 G -knappen ) for oplysninger om brug af menuerne.

 2. Fremhæv indstillingen for den ønskede knap, og tryk på J .

  En liste over de elementer, der er tilgængelige for den valgte knap, vises.

 3. Fremhæv det ønskede punkt, og tryk på J .

  • Elementet vil blive tildelt den valgte knap, og mulighederne vist i trin 2 vil blive vist.
  • Gentag trin 2 og 3 for at tildele en rolle til den resterende knap.

 4. Tryk på G knappen.

  Ændringer vil blive gemt, og menuen Brugerdefinerede indstillinger vil blive vist.