Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

c / E -knappen (udløsertilstand/selvudløser).

Vælg den handling, der skal udføres, når lukkeren udløses.

Valg af udgivelsestilstand

 • Når du har trykket på knappen c ( E ), skal du markere en udløsertilstand ved hjælp af multivælgeren og derefter trykke på J for at vælge den fremhævede indstilling.

 • Den aktuelt valgte indstilling vises på optagedisplayet og kontrolpanelet.

Fototilstand

Mulighed Beskrivelse
U [ Enkelt billede ] Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
V [ Kontinuerlig L ]
 • Kameraet tager billeder med en valgt hastighed, mens udløserknappen er trykket ned.
 • Billedhastigheden kan vælges ved at trykke på 3 , når [ Kontinuerlig L ] er fremhævet i udløsertilstandsmenuen.
 • Vælg mellem hastigheder fra 1 til 5 fps.
W [ Kontinuerlig H ] Kameraet tager billeder med op til omkring 5,5 fps, mens udløserknappen trykkes ned.
X [ Kontinuerlig H (forlænget) ]
 • Mens udløserknappen holdes nede, optager kameraet op til omkring 10 (Z 7II) eller 14 (Z 6II) billeder i sekundet.
 • Flimmerreduktion har ingen effekt.
E [ Selvudløser ] Tag billeder med selvudløseren ( 0 Selvudløseren ).

Optagelsesskærmen

 • I kontinuerlig lavhastigheds- og kontinuerlig højhastighedstilstand opdateres displayet i realtid, selv mens der optages.
 • Den øverste del af optagedisplayet kan blive dæmpet, når den mekaniske lukker bruges under serieoptagelser, men billederne er upåvirkede.

Frame Advance Rate

Billedfremføringshastighed varierer med kameraindstillingerne.

Udløs tilstand Billede kvalitet NEF ( RAW ) bitdybde Stille fotografering
Af
[ Kontinuerlig L ] JPEG Brugervalgt billedfremføringshastighed Brugervalgt billedfremføringshastighed 1
NEF (RAW) 12 bit
14 bit Brugervalgt billedfremføringshastighed 2
[ Kontinuerlig H ] JPEG Ca. 5,5 fps

Z 7II: ca. 4 fps

Z 6II: ca. 4,5 fps

NEF (RAW) 12 bit
14 bit

Z 7II: ca. 5 fps

Z 6II: ca. 5,5 fps

Z 7II: ca. 3,5 fps

Z 6II: ca. 4 fps

[ Kontinuerlig H (forlænget) ] JPEG

Z 7II: ca. 10 fps 3

Z 6II: ca. 14 fps 3

Z 7II: ca. 8 fps

Z 6II: ca. 12 fps

NEF (RAW) 12 bit
14 bit

Z 7II: ca. 9 fps 4

Z 6II: ca. 10 fps 4

Z 7II: ca. 6,5 fps

Z 6II: ca. 8 fps

I tilfælde af Z 7II er hastigheden, når 5 fps er valgt, cirka 4 fps. I tilfælde af Z 6II er hastigheden, når 5 fps er valgt, cirka 4,5 fps.

I tilfælde af Z 7II er hastigheden, når 4 fps eller hurtigere er valgt, cirka 3,5 fps. I tilfælde af Z 6II er hastigheden, når 5 fps er valgt, ca. 4 fps.

Maksimal hastighed i fokusindstilling MF eller AF-S , eller med [ Enkeltpunkts AF ] valgt for AF-områdetilstand i fokustilstand AF-C . Maksimal hastighed i alle andre tilfælde er ca. 9 fps (Z 7II) eller 12 fps (Z 6II).

Maksimal hastighed i fokusindstilling MF eller AF-S , eller med [ Enkeltpunkts AF ] valgt for AF-områdetilstand i fokustilstand AF-C . Maksimal hastighed i alle andre tilfælde er ca. 8 fps (Z 7II) eller 9 fps (Z 6II).

Burst fotografering

 • Afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortets ydeevne kan hukommelseskortets adgangslampe lyse i alt fra et par ti sekunder til omkring et minut. Fjern ikke hukommelseskortet, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser. Ikke alene kan uoptagede billeder gå tabt, men kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.
 • Hvis kameraet er slukket, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes det ikke, før alle billeder i bufferen er blevet optaget.
 • Hvis batteriet er opbrugt, mens der er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne overføres til hukommelseskortet.

Kontinuerlig H (Udvidet)

Afhængigt af kameraindstillingerne kan eksponeringen variere uregelmæssigt under hver burst. Dette kan forhindres ved at låse eksponeringen ( 0 Exposure Lock ).

Hukommelsesbufferen

 • Mens udløserknappen trykkes halvt ned, viser billedtællerdisplayet antallet af billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen.
 • Når bufferen er fuld, viser displayet r00 , og billedhastigheden falder.
 • Det viste tal er omtrentligt. Det faktiske antal billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen, varierer med kameraindstillinger og optageforhold.

Film

I filmtilstand kan du vælge den handling, der skal udføres, når der trykkes på udløserknappen ( 0 Optagelse af billeder i filmtilstand ).

Mulighed Beskrivelse
U [ Enkelt billede ] Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen. Der kan tages op til 50 (Z 7II) eller 40 (Z 6II) billeder med hver film.
c [ Kontinuerlig ]
 • Kameraet tager billeder i op til 3 s (Z 7II) eller 2 s (Z 6II), mens udløserknappen er trykket ned.
 • Billedhastigheden varierer med den indstilling, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i filmoptagelsesmenuen.
 • Mens filmoptagelse er i gang, vil der kun blive taget ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

Selvudløseren

I selvudløsertilstand starter et tryk på udløserknappen en timer, og et billede tages, når timeren udløber.

 1. Tryk på knappen c ( E ), fremhæv [ Selvudløser ] ved hjælp af multivælgeren, og tryk på 3 .

 2. Vælg den ønskede udløserforsinkelse og antal billeder ved hjælp af multivælgeren.

  Tryk på J for at vælge den fremhævede indstilling.

 3. Indram billedet og fokusér.

  Timeren starter ikke, hvis lukkeren ikke kan udløses, hvilket f.eks. kan være tilfældet, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, når AF‑S er valgt til fokustilstand.

 4. Start timeren.

  • Et E ikon vises på optagedisplayet, når selvudløseren er aktiveret.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at starte timeren; selvudløserlampen begynder at blinke. Lampen holder op med at blinke to sekunder før timeren udløber.

At tage flere billeder

Antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ].