Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

S knappen

Kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) kan justeres efter mængden af tilgængeligt lys. Generelt giver valg af højere værdier mulighed for hurtigere lukkertider ved samme blænde.

Justering af ISO-følsomhed

 • Hold S -knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.
 • Vælg mellem følgende indstillinger.

  Z 7II : Vælg mellem indstillinger på ISO 64 til 25600; kameraet understøtter også indstillinger under ISO 64 med omkring 0,3, 0,5, 0,7 og 1 EV (ækvivalent med ISO 32) og over ISO 25600 med omkring 0,3, 0,5, 0,7, 1 og 2 EV (ækvivalent med ISO 102400).

  Z 6II : Vælg mellem indstillinger på ISO 100 til 51200; kameraet understøtter også indstillinger under ISO 100 med omkring 0,3, 0,5, 0,7 og 1 EV (ækvivalent med ISO 50) og over ISO 51200 med omkring 0,3, 0,5, 0,7, 1 og 2 EV (ækvivalent med ISO 204800).

 • Ved standardindstillinger foretages justeringer i trin på 1/3 EV . Trin på 1/2 EV er også tilgængelige via brugerdefineret indstilling b1 [EV steps for exposure cntrl ].
 • b tilbyder en ISO AUTO-indstilling.
 • Den aktuelt valgte indstilling vises på optagedisplayet og kontrolpanelet.

Høj ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys er der brug for for at lave en eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når lyset er dårligt, og hjælper med at forhindre sløring, når motivet er i bevægelse. Bemærk dog, at jo højere følsomhed, jo mere sandsynligt er billedet påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Hej 0.3–Hej 2.0

En indstilling på [ Hi 0,3 ] svarer til en ISO-følsomhed, der er cirka 0,3 EV højere end kameraets højeste numeriske ISO-værdi (25600 i tilfælde af Z 7II, 51200 i tilfælde af Z 6II), svarende til ISO 32000 i tilfældet af Z 7II eller ISO 64000 i tilfælde af Z 6II. [ Hi 2.0 ] svarer til en ISO-følsomhed cirka 2 EV højere (102400 i tilfælde af Z 7II, 204800 i tilfælde af Z 6II). Bemærk, at billeder taget med disse indstillinger er særligt udsatte for "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Lo 0,3–Lo 1,0

[ Lo 0,3 ] svarer til en ISO-følsomhed omkring 0,3 EV under kameraets laveste numeriske ISO-værdi (64 i tilfælde af Z 7II, 100 i tilfælde af Z 6II), svarende til ISO 50 i tilfælde af Z 7II eller ISO 80 i tilfælde af Z 6II. [ Lo 1.0 ] er omtrent 1 EV under den laveste numeriske ISO-værdi, svarende til ISO 32 i tilfælde af Z 7II eller ISO 50 i tilfælde af Z 6II. Bruges til større blænde eller langsommere lukkertider, når lyset er skarpt. Højdepunkter kan være overeksponerede. I de fleste tilfælde anbefales ISO-følsomheder på ISO [ 64 ] (Z 7II) eller [ 100 ] (Z 6II) eller derover.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

Auto ISO-følsomhedskontrol justerer automatisk ISO-følsomheden, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, brugeren har valgt i tilstandene P , S , A og M. Du kan vælge en øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol (100–Hi 2.0 i tilfælde af Z 7II, 200–Hi 2.0 i tilfælde af Z 6II) for at forhindre, at ISO-følsomheden hæves for højt.

 • Hold S knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge mellem ISO AUTO (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) og ISO (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret).

 • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, viser optagedisplayet ISO AUTO og kontrolpanelet ISO-A . Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, vil ISO-følsomheden blive vist på displayet.

  Overvåge

  Kontrolpanel

 • Maksimal følsomhed kan justeres ved hjælp af punktet [ ISO sensitivity settings ] i fotooptagelsesmenuen.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

 • Hvis den aktuelt valgte værdi for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] er højere end den, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ], vil den valgte værdi for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] tjene som den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol.
 • Under flashfotografering er lukkerhastigheden begrænset til det område, der er defineret af værdierne valgt for brugerdefinerede indstillinger e1 [ Blitzsynkroniseringshastighed ] og e2 [ Blitzlukkerhastighed ].