Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Funktionsvælgeren

Brug funktionsvælgeren til at vælge, om lukkertid og/eller blænde kan justeres manuelt eller indstilles automatisk af kameraet.

Brug af funktionsvælgeren

Tryk på funktionsvælgerens låseudløser, og drej funktionsvælgeren for at vælge mellem følgende tilstande:

Mode Beskrivelse
b Auto En simpel "peg-og-skyd"-tilstand, der lader kameraet styre indstillingerne ( 0 Tage billeder ( b tilstand) , optagelse af film ( b tilstand) ).
P Programmeret auto Kameraet indstiller lukkertid og blænde for optimal eksponering.
S Lukkerprioriteret auto Bruges til at fryse eller sløre bevægelser. Du vælger lukkertiden; kameraet vælger blænden for de bedste resultater.
EN Blændeprioriteret auto Bruges til at sløre baggrunde eller bringe både forgrund og baggrund i fokus. Du vælger blænde; kameraet vælger lukkerhastigheden for de bedste resultater.
M brugervejledning Du styrer både lukkertid og blænde. Indstil lukkerhastigheden til "bulb" eller "tid" for lange tidseksponeringer.

U1

U2

U3

Brugerindstillingstilstand Tildel ofte brugte indstillinger til disse positioner. Indstillingerne kan genkaldes ved blot at dreje funktionsvælgeren.

P (programmeret auto)

 • I denne tilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastighed og blænde i henhold til et indbygget program for at sikre optimal eksponering i de fleste situationer.
 • Forskellige kombinationer af lukkertid og blænde, der giver den samme eksponering, kan vælges ved at dreje hovedkommandohjulet ("fleksibelt program").

  • Mens fleksibelt program er aktivt, vises en fleksibel programindikator ( U ).
  • For at gendanne standardindstillingerne for lukkerhastighed og blænde skal du dreje hovedkommandohjulet, indtil indikatoren ikke længere vises. Fleksibelt program slutter også, når funktionsvælgeren drejes til en anden indstilling, eller kameraet slukkes.

S (Lukkerprioriteret auto)

 • I lukkerprioriteret auto vælger du lukkerhastigheden, mens kameraet automatisk justerer blænden for optimal eksponering. Vælg hurtige lukkertider for at "fryse" bevægelse, langsomme lukkertider for at foreslå bevægelse ved at sløre bevægelige objekter.
 • Drej hovedkommandohjulet for at indstille lukkerhastigheden.
 • Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1 / 8000 s og 30 s, eller x200.
 • Lukkerhastigheden kan låses til den valgte værdi ( 0 f4: Lukkertid og blændelås ).

A (blændeprioriteret auto)

 • I blændeprioriteret auto vælger du blænden, mens kameraet automatisk justerer lukkerhastigheden for optimal eksponering.
 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.
 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.
 • Blænden kan låses til den valgte værdi ( 0 f4: Lukkerspd & blændelås ).

M (manuel)

 • Du styrer både lukkertid og blænde. Vælg denne tilstand til lange tidseksponeringer af motiver som fyrværkeri eller nattehimlen (“Pære” eller “Tid”-fotografering, 0 Langtidseksponeringer ).
 • Lukkerhastighed og blænde kan justeres med reference til eksponeringsindikatorerne ved at dreje kommandohjulene.
 • Drej hovedkommandohjulet for at vælge lukkerhastigheden. Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1 / 8000 s og 30 s, til "Bulb" eller "Time" eller til x200.

 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.
 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.
 • Lukkertid og blænde kan låses til de valgte værdier ( 0 f4: Lukkertid og blændelås ).

Eksponeringsindikatorer

Eksponeringsindikatorerne i monitoren og søgeren viser, om billedet ville være under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Eksponeringsindikatorerne kan læses som følger (visningen varierer med den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ]):

Skærm [ 1/3 step ] valgt for [ EV steps for exposure cntrl ]
Optimal eksponering Undereksponeret med 1/3 EV Overeksponeret med over 3 1 / 3 EV
Overvåge
Søger

Eksponeringsadvarsel

Displayene vil blinke, hvis de valgte indstillinger overskrider grænserne for eksponeringsmålesystemet.

Forlængede lukkertider

For lukkerhastigheder så langsomme som 900 s (15 minutter), skal du vælge [ Til ] for brugerdefineret indstilling d6 [ Udvidede lukkertider (M) ].

Automatisk ISO-følsomhedskontrol (tilstand M )

Hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol ( 0 Auto ISO-følsomhedskontrol ) er aktiveret, vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret for optimal eksponering ved den valgte lukkerhastighed og blænde.

Filmtilstand eksponeringsindstillinger

Følgende filmoptagelsesindstillinger kan justeres under optagelse:

Mode Blænde Fart ISO-følsomhed
P , S 1 2
EN 4 2
M 4 4 4 3

Eksponeringskontrol i optagetilstand S er den samme som i tilstand P .

Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] i filmoptagemenuen.

Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-kontrol (tilstand M) ] i filmoptagemenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges ved hjælp af [ Maksimal følsomhed ].

Langtidseksponeringer

Kameraet tilbyder to muligheder for lange tidseksponeringer: "Bulb" og "Time". Langtidseksponeringer kan bruges til billeder af fyrværkeri, natlandskaber, stjernerne eller lys i bevægelse.

Et 35-sekunders eksponeringsbillede med en lukkerhastighed på "Bulb" og en blænde på f/25

Lukketid Beskrivelse
Pære Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes nede.
Tid Eksponeringen starter, når der trykkes på udløserknappen, og slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.
 1. Hold kameraet stille, for eksempel ved at bruge et stativ.

 2. Drej funktionsvælgeren til M .

 3. Drej hovedkommandohjulet for at vælge en lukkerhastighed på Bulb (“Bulb”) eller Time (“Time”).

  Pære

  Tid

 4. Fokuser og start eksponeringen.

  • "Bulb" : Tryk udløserknappen helt ned for at starte eksponeringen. Hold udløserknappen nede under eksponeringen.
  • "Tid" : Tryk udløserknappen helt ned for at starte eksponeringen.
 5. Afslut eksponeringen.

  • "Pære" : Løft fingeren fra udløserknappen.
  • "Tid" : Tryk udløserknappen helt ned endnu en gang.

Langtidseksponeringer

 • Bemærk, at "støj" (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved lange eksponeringer.
 • Lyse pletter og tåge kan reduceres ved at vælge [ Til ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.
 • Nikon anbefaler at bruge et fuldt opladet batteri, en valgfri opladnings-vekselstrømsadapter eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik for at forhindre tab af strøm under lange eksponeringer.
 • For at forhindre sløring anbefales det at bruge et stativ eller en enhed, såsom en valgfri trådløs fjernbetjening.

U1 , U2 og U3 (Brugerindstillinger)

Ofte brugte indstillinger kan tildeles til brugerindstillingspositionerne U1 til U3 og senere genkaldes ved blot at dreje funktionsvælgeren.

Gem brugerindstillinger

 1. Juster indstillinger.

  Indstillingerne, der kan gemmes, omfatter:

  • menuindstillinger for fotooptagelse,
  • menuindstillinger for filmoptagelse,
  • Brugerdefinerede indstillinger og
  • optagetilstand, lukkerhastighed (tilstand S og M ), blænde (tilstand A og M ), fleksibelt program (tilstand P ), eksponeringskompensation og flashkompensation.
 2. Fremhæv [ Gem brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen.

  Fremhæv [ Gem brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

 3. Vælg en position.

  Fremhæv [ Save to U1 ], [ Save to U2 ] eller [ Save to U3 ] og tryk på 2 .

 4. Gem brugerindstillinger.

  Fremhæv [ Gem indstillinger ] med 1 eller 3 , og tryk på J for at tildele aktuelle indstillinger til den valgte position.

 5. Tag billeder ved hjælp af de gemte indstillinger.

  Drejning af funktionsvælgeren til U1 , U2 eller U3 henter de senest gemte indstillinger til den position.

Brugerindstillinger U1, U2 og U3

Frigivelsestilstanden er ikke gemt. Derudover gemmes følgende indstillinger ikke.

 • FOTO SHOOTING MENU

  • [ Opbevaringsmappe ]
  • [ Administrer Picture Control ]
  • [ Multiple eksponering ]
  • [ Intervaltimer-optagelse ]
  • [ Time-lapse film ]
  • [ Fokusskift-optagelse ]
 • MENU FOR FILMOPTAGELSE

  • [ Administrer Picture Control ]

Nulstilling af brugerindstillinger

 1. Fremhæv [ Nulstil brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen.

  Fremhæv [ Nulstil brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen , og tryk på 2 .

 2. Vælg en position.

  Fremhæv [ Nulstil U1 ], [ Nulstil U2 ] eller [ Nulstil U3 ], og tryk på 2 .

 3. Nulstil brugerindstillinger.

  Fremhæv [ Nulstil ] og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte position (kameraet fungerer i tilstand P ).