Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Tilslut til pc

G -knap U B opsætningsmenu

Opret forbindelse til computere via Wi-Fi .

Wi-Fi -forbindelse

Vælg [ Aktiver ] for at oprette forbindelse med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ Netværksindstillinger ].

Netværks indstillinger

Vælg [ Opret profil ] for at oprette en ny netværksprofil ( 0 Tilslutning i Access-Point-tilstand , Tilslutning i Infrastruktur-tilstand ).

 • Hvis der allerede findes mere end én profil, kan du trykke på J for at vælge en profil fra en liste.
 • For at redigere en eksisterende profil skal du fremhæve den og trykke på 2 .
Mulighed Beskrivelse
[ Generelt ]
 • [ Profilnavn ]: Omdøb profilen. Standardprofilnavnet er det samme som netværkets SSID.
 • [ Adgangskodebeskyttelse ]: Vælg [ Til ] for at kræve, at der indtastes en adgangskode, før profilen kan ændres. For at ændre adgangskoden skal du fremhæve [ Til ] og trykke på 2 .
[ Trådløs ]
 • Infrastrukturtilstand : Juster indstillinger for forbindelse til et netværk via en router.

  • [ SSID ]: Indtast netværkets SSID.
  • [ Kanal ]: Vælges automatisk.
  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg [ ÅBN ] eller [ WPA2-PSK -AES ].
  • [ Adgangskode ]: Indtast netværksadgangskoden.
 • Adgangspunkttilstand : Juster indstillinger for direkte trådløs forbindelse til kameraet.

  • [ SSID ]: Vælg kameraets SSID.
  • [ Kanal ]: Vælg [ Auto ] eller [ Manuel ].
  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg [ ÅBN ] eller [ WPA2-PSK -AES ].
  • [ Adgangskode ]: Hvis [ WPA2-PSK -AES ] er valgt for [ Godkendelse/kryptering ], kan du vælge kameraets adgangskode.
[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-indstillinger for infrastrukturforbindelser. En IP-adresse er påkrævet.

 • Hvis [ Aktiver ] er valgt for [ Hent automatisk ], vil IP-adressen og undernetmasken for forbindelser i infrastrukturtilstand blive hentet via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.
 • Vælg [ Disable ] for at indtaste IP-adressen ([ Address ]) og subnetmasken ([ Mask ]) manuelt.

Muligheder

Juster uploadindstillinger.

Auto Send

Vælg [ Til ] for at uploade nye billeder, efterhånden som de tages.

 • Upload begynder først, når billedet er blevet optaget på hukommelseskortet. Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.
 • Film og billeder taget under filmtilstand uploades ikke automatisk, når optagelsen er færdig. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet ( 0 Uploading af billeder ).

Slet efter afsendelse

Vælg [ Ja ] for automatisk at slette billeder fra kameraets hukommelseskort, når uploaden er fuldført.

 • Filer markeret til overførsel, før du valgte [ Ja ], slettes ikke.
 • Sletningen kan blive suspenderet under nogle kamerafunktioner.

Send fil som

Når du uploader NEF + JPEG -billeder, skal du vælge, om du vil uploade både NEF ( RAW ) og JPEG filer eller kun JPEG kopien.

 • Når [ RAW primær - JPEG sekundær ] er valgt for [ Sekundær slot funktion ] i fotooptagelsesmenuen, gælder indstillingen valgt for [ Send fil som ] kun for billeder, der uploades automatisk ved at vælge [ Til ] for [ Send automatisk ].

Fravælg alle?

Vælg [ Ja ] for at fjerne overførselsmærkning fra alle billeder. Upload af billeder med et "sende"-ikon vil øjeblikkeligt blive afsluttet.

Mac-adresse

Se MAC-adressen.