Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløst LAN)

Dette produkt er kontrolleret af United States Export Administration Regulations (EAR). Tilladelsen fra den amerikanske regering er ikke nødvendig for eksport til andre lande end følgende, som i skrivende stund er underlagt embargo eller særlige kontroller: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien (listen kan ændres).

Brug af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller områder. Kontakt en Nikon -autoriseret servicerepræsentant, før du bruger de trådløse funktioner i dette produkt uden for købslandet.

Bluetooth senderen i denne enhed fungerer i 2,4 GHz-båndet.

Meddelelse til kunder i USA og Canada

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne og innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canadas licensfritagne RSS'er. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC ADVARSEL

FCC kræver, at brugeren underrettes om, at enhver ændring eller modifikation foretaget på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Nikon Corporation, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Overholdelse af FCC-krav 15.407(c)

Datatransmission initieres altid af software, som sendes ned gennem MAC'en, gennem det digitale og analoge basebånd og til sidst til RF-chippen. Adskillige specialpakker initieres af MAC'en. Dette er de eneste måder, hvorpå den digitale basebånddel vil tænde for RF-senderen, som den derefter slukker i slutningen af pakken. Derfor vil senderen kun være tændt, mens en af de førnævnte pakker sendes. Med andre ord afbryder denne enhed automatisk transmissionen i tilfælde af enten fravær af information at sende eller driftssvigt.

Frekvenstolerance: ±20 ppm

FCC-erklæring om radiofrekvensinterferens

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Samlokalisering

Denne sender må ikke placeres sammen eller betjenes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA

Tlf.: 631-547-4200

FCC/ISED RF-eksponeringserklæring

Den tilgængelige videnskabelige dokumentation viser ikke, at der er nogen sundhedsproblemer forbundet med at bruge trådløse enheder med lavt strømforbrug. Der er dog intet bevis for, at disse trådløse enheder med lav effekt er absolut sikre. Trådløse enheder med lav effekt udsender lave niveauer af radiofrekvensenergi (RF) i mikrobølgeområdet, mens de bruges. Mens høje niveauer af RF kan producere sundhedseffekter (ved at opvarme væv), forårsager eksponering af lavt niveau RF, der ikke producerer opvarmningseffekter, ingen kendte negative sundhedseffekter. Mange undersøgelser af RF-eksponeringer på lavt niveau har ikke fundet nogen biologiske effekter. Nogle undersøgelser har antydet, at nogle biologiske virkninger kan forekomme, men sådanne fund er ikke blevet bekræftet af yderligere forskning. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med FCC/ISED-grænseværdierne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø, og opfylder FCC-retningslinjerne for radiofrekvens (RF) eksponering og RSS-102 i ISED radiofrekvens (RF) eksponeringsreglerne. Se venligst SAR-testrapporten, der blev uploadet til FCC-webstedet.

Overholdelse af RSS-247 Issue 2 §6.4

Datatransmission initieres altid af software, som sendes ned gennem MAC'en, gennem det digitale og analoge basebånd og til sidst til RF-chippen. Adskillige specialpakker initieres af MAC'en. Dette er de eneste måder, hvorpå den digitale basebånddel vil tænde for RF-senderen, som den derefter slukker i slutningen af pakken. Derfor vil senderen kun være tændt, mens en af de førnævnte pakker sendes. Med andre ord afbryder denne enhed automatisk transmissionen i tilfælde af enten fravær af information at sende eller driftssvigt.

Meddelelse til kunder i Canada
Kun til indendørs brug (5150-5350MHz).
Meddelelse til kunder i Europa og i lande, der overholder radioudstyrsdirektivet

Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyrstyperne Z 7II og Z 6II er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

De fulde tekster til EU-overensstemmelseserklæringerne er tilgængelige på følgende internetadresser:

Z 7II :

https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1932.pdf

Z 6II :

https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1929.pdf

Wi-Fi

 • Driftsfrekvens:

  • 2412-2462 MHz (kanal 11; Afrika, Asien, Bolivia og Oceanien)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5180–5825 MHz (USA, Canada, Mexico)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5180–5805 MHz (andre lande i Amerika)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5745–5805 MHz (Georgien)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5180–5320 MHz (andre europæiske lande)
 • Maksimal udgangseffekt (EIRP):

  • 2,4 GHz-bånd: 5,2 dBm
  • 5 GHz-bånd: 5,3 dBm (Georgien)
  • 5 GHz-bånd: 8,3 dBm (andre lande)

Bluetooth

 • Driftsfrekvens:

  • Bluetooth : 2402–2480 MHz
  • Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 • Maksimal udgangseffekt (EIRP):

  • Bluetooth : -0,3 dBm
  • Bluetooth Low Energy: −1,8 dBm
Meddelelse til kunder i Singapore

Denne enhed overholder radiofrekvensbestemmelserne. Indholdet af certificeringsetiketter, der ikke er påsat enheden, er angivet nedenfor.

Meddelelse til kunder i Thailand

Sikkerhed

Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette forbindelse til trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, kan følgende forekomme, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:

 • Datatyveri: Ondsindede tredjeparter kan opsnappe trådløse transmissioner for at stjæle bruger-id'er, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
 • Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data eller udføre andre ondsindede handlinger. Bemærk, at på grund af designet af trådløse netværk kan specialiserede angreb tillade uautoriseret adgang, selv når sikkerheden er aktiveret.
 • Usikrede netværk: Tilslutning til åbne netværk kan resultere i uautoriseret adgang. Brug kun sikre netværk.

Overensstemmelsesmærkning

De standarder, som kameraet overholder, kan ses ved hjælp af [ Konformitetsmærkning ]-indstillingen i opsætningsmenuen.

Certifikater