Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Tilslutning til HDMI enheder

Kameraet kan tilsluttes tv, optagere og andre enheder med HDMI stik. Brug det valgfrie HDMI kabel ( 0 HDMI kabler ) eller et tredjeparts type C HDMI kabel. Disse varer skal købes separat. Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI kabel.

 1. HDMI stik til tilslutning til kamera
 2. HDMI stik til tilslutning til ekstern enhed *

Vælg et kabel med et stik, der matcher stikket på HDMI enheden.

TV

 • Når du har indstillet tv'et til HDMI indgangskanalen, skal du tænde for kameraet og trykke på K knappen for at se billeder på tv-skærmen.
 • Lydstyrken til afspilning kan justeres ved hjælp af knapperne på tv'et. Kamerakontroller kan ikke bruges.
 • Hvis kameraet er parret med en smartenhed, der kører SnapBridge appen, kan enheden bruges til at fjernstyre afspilning, mens kameraet er tilsluttet et tv. Se onlinehjælpen til SnapBridge appen for detaljer.

Optagere

Kameraet kan optage video direkte til tilsluttede HDMI optagere. Brug punktet [ HDMI ] i opsætningsmenuen til at justere indstillingerne for HDMI output. Nogle optagere vil starte og stoppe optagelsen som reaktion på kameraets kontrolfunktioner.

Output opløsning

Vælg formatet for billeder, der sendes til HDMI enheden. Hvis [ Auto ] er valgt, vælger kameraet automatisk det passende format.

Fremskreden

Juster indstillinger for tilslutning til HDMI enheden.

Mulighed Beskrivelse
[ Outputområde ]

RGB-videosignalets inputområde varierer med HDMI enheden. [ Auto ], som matcher outputområdet til HDMI enheden, anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er i stand til at bestemme det korrekte RGB-videosignaludgangsområde for HDMI enheden, kan du vælge mellem følgende muligheder:

 • [ Begrænset område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 16 til 235. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker et tab af detaljer i skygger.
 • [ Fuldt område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 0 til 255. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker, at skyggerne er "udvaskede" eller for lyse.
[ Ekstern optagekontrol ]

Hvis du vælger [ Til ], kan kamerakontrollerne bruges til at starte og stoppe optagelsen, når kameraet er tilsluttet via HDMI til en tredjepartsoptager, der understøtter Atomos Open Protocol.

 • Ekstern optagelseskontrol er tilgængelig med Atomos SHOGUN , NINJA og SUMO -serien Monitor-optagere. For mere information om enhedens funktioner og betjening, kontakt producenten eller se dokumentationen, der fulgte med optageren.
 • Kameradisplayet slukkes automatisk, når den valgte tid for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ] udløber, hvilket afslutter HDMI output. Når du optager film til en ekstern enhed, skal du vælge [ Standby-timer ] og vælge [ Ingen grænse ] eller en længere tid end den forventede optagetid.
 • Et ikon vil blive vist på kameraets monitor, når [ Til ] er valgt: A vises under optagelse, B , mens film optages. Under optagelse skal du kontrollere optagerens og optagerens display for at sikre, at optagelserne gemmes på enheden.
 • Bemærk, at valg af [ Til ] kan forstyrre optagelserne til enheden.
[ Outputdatadybde ] Vælg en bitdybde til HDMI output.
[ N-Log/HDR (HLG) outputmuligheder ]

Bevar detaljer i højlys og skygger og undgå overmættede farver, når du optager film. [ N-Log ] er beregnet til optagelser, der vil blive farvegraderet under efterproduktion. [ HDR (HLG) ] bruges til at optage optagelser i HLG-format til sådanne applikationer som HDR-udsendelse.

 • De valgte indstillinger vises i optagedisplayet.
 • Optagelserne optages direkte til den eksterne enhed. Det kan ikke gemmes på kameraets hukommelseskort.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når [ 10 bit ] er valgt for [ Output datadybde ].
 • De tilgængelige minimumsværdier for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] og [ ISO-følsomhed ( Mode M ) ] i filmoptagemenuen er henholdsvis ISO 1600 og ISO 800; maksimum for begge er ISO 25600 (Z 7II) eller 51200 (Z 6II).

[ Se hjælp ]

Vælg [ Til ] for at få en live forhåndsvisning af videooptagelser, der er optaget med [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] valgt for [ N-Log/HDR (HLG) outputindstillinger ], men bemærk, at farverne i forhåndsvisningen er forenklet for øget kontrast. Dette har ingen effekt på de faktisk optagede optagelser.

Ingen HDMI udgang

HDMI udgang er ikke tilgængelig, når:

 • 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p eller 1920 × 1080 slowmotion er valgt til billedstørrelse/billedhastighed, eller
 • kameraet er i filmtilstand og tilsluttet en computer, der kører Camera Control Pro 2

[ 10 bit ] Valgt for [ Output datadybde ]

 • HDMI signalet udsendes kun i en bitdybde på 10 bit til HDMI optagere, der understøtter denne mulighed.
 • Uanset hvilken indstilling der er valgt for monitortilstand, skifter displayet til kameramonitoren, og søgeren slukkes.
 • Når 3840 × 2160 er valgt til filmrammestørrelse:

  • film vil ikke blive optaget på hukommelseskort, der er sat i kameraet, og
  • synsvinklen ved optagelse i DX format med Z 7II vil blive reduceret til omkring 90 %. Synsvinklen for Z 6II er reduceret til omkring 90 % uanset format.
 • Indikatorerne på kameraskærmen vil blive vist ved lav opløsning.
 • Der vil ikke blive taget billeder, når udløserknappen trykkes helt ned.
 • Elektronisk vibrationsreduktion er deaktiveret.
 • Indstillinger for billedstørrelse/billedhastighed på 3840 × 2160; 60p eller 3840 × 2160; 50p er ikke tilgængelige for optagelser via HDMI . Hvis 3840 × 2160; 60p eller 3840 × 2160; 50p blev valgt, før optagelsen begyndte, vil optagelserne blive udsendt ved 3840 × 2160; 30p eller 3840 × 2160; 25p, henholdsvis.

3840 × 2160; 60p/50p

Optagelser til eksterne optagere med 3840 × 2160; 60p eller 3840 × 2160; 50p valgt til billedstørrelse/billedhastighed udsendes ikke ved en billedhastighed på 60 eller 50 fps. Kameraet vælger automatisk [ 1080p (progressiv) ] for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen, selvom den sidst valgte indstilling af brugeren er [ 2160p (progressiv) ].

HLG udgang

Optimal farvegengivelse kan kun opnås, hvis din lagerenhed, computer, skærm, operativsystem, software og andet udstyr understøtter HDR (HLG). Hvis der modtages et signal fra den tilsluttede enhed, der indikerer, at den understøtter HDR (HLG), vil kameraet reagere med en "gamma: HLG"-identifikation.

Zoom

 • Zoom ind på skærmen i filmtilstand får automatisk kameraet til at vælge [ 1080p (progressiv) ] for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen, selvom den sidst valgte indstilling af brugeren er [ 2160p (progressiv) ] .
 • Vis zoom vil ikke være tilgængelig under filmoptagelse, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

  • HDMI output er aktiveret med [ 10 bit ] valgt for [ Outputdatadybde ],
  • 3840 × 2160 er valgt til billedstørrelse eller [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] valgt for [ N-Log/HDR (HLG) outputindstillinger ], og
  • optagelserne optages til en ekstern optager.