Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Hvidbalance

Hvidbalance sikrer, at hvide genstande fremstår hvide, uanset lyskildens farve. Standardindstillingen (auto hvidbalance eller j ) anbefales med de fleste lyskilder; hvis de ønskede resultater ikke kan opnås med automatisk hvidbalance, skal du vælge en anden mulighed som beskrevet nedenfor.

Justering af hvidbalance

  • Ved standardindstillinger kan hvidbalance også vælges ved at holde Fn1- knappen nede og dreje hovedkommandohjulet ( 0 Fn1- og Fn2 -knapperne ).

  • Når 4 [ Auto ] eller I [ Fluorescent ] er valgt, kan du vælge en underfunktion ved at holde Fn1 -knappen nede og dreje på underkommandohjulet.

Mulighed Farvetemperatur * Beskrivelse
4 [ Auto ] Hvidbalancen justeres automatisk for optimale resultater med de fleste lyskilder. Hvis der bruges en ekstra flashenhed, justeres hvidbalancen i overensstemmelse med de betingelser, der er gældende, når flashen udløses.
i [ Hold hvid (reducer varme farver) ] Ca. 3500–8000 K Eliminer det varme farvestøb, der produceres af glødelamper.
j [ Behold den overordnede atmosfære ] Ca. 3500–8000 K Bevar delvist det varme farvestøb, der produceres af glødelamper.
k [ Hold varme lysfarver ] Ca. 3500–8000 K Bevar det varme farvestøb, der produceres af glødelamper.
D [ Naturligt lys auto ] Ca. 4500-8000 K Når den bruges under naturligt lys i stedet for 4 [ Auto ], producerer denne indstilling farver, der er tættere på dem, der ses med det blotte øje.
H [ Direkte sollys ] Ca. 5200 K Brug med motiver oplyst af direkte sollys.
G [ Overskyet ] Ca. 6000 K Brug i dagslys under overskyet himmel.
M [ Skygge ] Ca. 8000 K Brug i dagslys med motiver i skygge.
J [ Glødelampe ] Ca. 3000 K Brug under glødelamper.
I [ fluorescerende ] Brug under fluorescerende belysning; vælg pæretype i henhold til lyskilden.
[ Natriumdamplamper ] Ca. 2700 K
[ Varm-hvid fluorescerende ] Ca. 3000 K
[ Hvidt fluorescerende ] Ca. 3700 K
[ Køligt-hvidt fluorescerende ] Ca. 4200 K
[ Dag hvidt fluorescerende ] Ca. 5000 K
[ Dagslys fluorescerende ] Ca. 6500 K
[ Høj temp. kviksølvdamp ] Ca. 7200 K
5 [ Flash ] Ca. 5400 K Bruges til flashfotografering.
K [ Vælg farvetemperatur ] Ca. 2500-10000 K
  • Vælg farvetemperaturen direkte.
  • For at vælge en farvetemperatur skal du holde Fn1- knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.
L [ Forudindstillet manual ]
  • Mål hvidbalancen for motivet eller lyskilden, eller kopier hvidbalancen fra et eksisterende fotografi.
  • For at vælge en forudindstillet hvidbalance skal du holde Fn1- knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.
  • For at gå ind i direkte måletilstand skal du trykke på og holde Fn1- knappen nede ( 0 Preset Manual ).

Værdier, når finjustering er sat til 0.

D [ Naturligt lys Auto ]

D [ Naturligt lys auto ] giver muligvis ikke de ønskede resultater under kunstigt lys. Vælg 4 [ Auto ] eller en indstilling, der matcher lyskilden.

Finjustering af hvidbalance

Ved andre indstillinger end K [ Vælg farvetemperatur ] kan hvidbalancen finjusteres. Brug punkterne [ Hvidbalance ] i menuen i og foto- og filmoptagelsesmenuerne ( 0 Finjustering af hvidbalance , Hvidbalancemenuen: Finjustering ).

Studio Flash belysning

4 [ Auto ] giver muligvis ikke de ønskede resultater med store studieflashenheder. Brug forudindstillet manuel hvidbalance eller indstil hvidbalance til 5 [ Flash ] og brug finjustering til at justere hvidbalancen.

4 [ Auto ]

  • Fotooplysningerne for billeder, der er taget med 4 [ Auto ], viser den farvetemperatur, kameraet valgte på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Du kan bruge dette som reference, når du vælger en værdi for K [ Vælg farvetemperatur ].
  • For at se optagedata under afspilning skal du vælge [ Afspilningsvisningsindstillinger ] > [ Yderligere fotoinfo ] i afspilningsmenuen og sætte et flueben ( M ) ud for [ Optagelsesdata ].

Farvetemperatur

Den opfattede farve af en lyskilde varierer med beskueren; nogle kan have en rød støbt, mens andre ser blå ud. Farvetemperatur er et objektivt mål for farven på en lyskilde, udtrykt i Kelvin (K). Jo lavere farvetemperaturen er, jo rødere farvetonen ( q ); jo højere temperatur, desto blåere er støbningen ( w ).

Valg af farvetemperatur

Generelt skal du vælge lavere værdier, hvis dine billeder har en rød tone eller for bevidst at gøre billeder blåere, højere værdier, hvis dine billeder har et blåt farvetone eller for bevidst at gøre billeder rødere.