Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Funktioner tilgængelige med "C"-firmwareversion 1.40

Opdatering af Z 7II/Z 6II "C"-firmwaren fra version 1.30 til version 1.40 giver adgang til funktionerne beskrevet nedenfor.

Nye muligheder for brugerdefinerede indstillinger f2 "Brugerdefinerede kontroller": "Gem fokusposition" og "Genkald fokusposition"

[ Gem fokusposition ] og [ Genkald fokusposition ] er blevet føjet til de roller, der kan tildeles kamerakontroller for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller ]. Tildel [ Gem fokusposition ] til henholdsvis [ Lens Fn-knap ] og [ Recall focus position ] til [ Lens Fn2-knap ] for at gemme og hurtigt gendanne objektivets aktuelle fokusposition ved hjælp af disse kontroller ("hukommelsesgenkaldelse"). Du kan finde dette nyttigt, hvis du ofte vender tilbage til motiver med en fast fokusafstand.

 • Hukommelsesgenkaldelse er kun tilgængelig, når et Z-monteringsobjektiv med autofokus udstyret med Fn- og Fn2 -knapper er monteret på kameraet. Hvis objektivet ikke er udstyret med en Fn2 -knap, kan kameraet ikke gemme fokuspositionen, selvom [ Gem fokusposition ] er tildelt objektivets Fn- knap.
 • Fokuspositioner kan gemmes og genkaldes i både foto- og videotilstand.
 • Fokuspositioner kan gemmes i enhver fokustilstand.
 • Den gemte fokusposition nulstilles, når objektivet tages af.

Hukommelse Genkald

 1. Vælg [ Gem fokusposition ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Lens Fn-knap ].

 2. Vælg [ Genkald fokusposition ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Lens Fn2-knap ].

 3. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold objektivets Fn- knap nede.

  EN ikonet vises på optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.

 4. Tryk på objektivets Fn2- knap.

  • Den gemte fokusposition gendannes.
  • Ved at holde på objektivets Fn2- knap aktiveres manuel fokusering, og kameraet vil ikke genfokusere, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrollen er trykket ned.

Forsigtig: Hukommelsesgenkaldelse

 • Fokuspositioner kan ikke gemmes, mens optageinformation vises.
 • Ændringer i den omgivende temperatur kan resultere i, at fokus genkaldes til en anden position end den, hvor den blev gemt.
 • Tidligere gemte fokuspositioner har en tendens til at ændre sig, hvis de genkaldes, efter at objektivets brændvidde er justeret via zoom. Hvis en gemt fokusposition genkaldes, efter at objektivets brændvidde er justeret, udsender kameraet fire korte bip, forudsat at en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i opsætningsmenuen .

Bip

 • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i opsætningsmenuen, vil kameraet udsende to korte bip, når en fokusposition gemmes eller genkaldes i fototilstand.
 • Der lyder ikke et bip i lydløs fotografering, videotilstand, eller når [ Fra ] er valgt for [ Bip-indstillinger ] > [ Bip til/fra ].

Ny brugerdefineret indstilling: f9 "Focus Ring Rotation Range"

Et element [ Fokusring rotationsområde ] er blevet tilføjet til menuen Brugerdefinerede indstillinger ved position f9. Vælg, hvor langt fokus- eller kontrolringene på objektiver med Z-fatning skal drejes for at gå hele vejen fra den mindste fokusafstand til uendelig.

Mulighed Beskrivelse
[ Ikke-lineær ] Fokusafstanden ændres meget, når ringen drejes hurtigt, og med en lille smule, når ringen drejes langsomt, uden hensyntagen til, hvor langt ringen drejes.
[ 90° ] Vælg, hvor langt ringen skal drejes for at gå hele vejen fra minimum fokusafstand til uendelig. For at tage fokus fra minimumsafstanden til uendelig, når f.eks. [ 90° ] er valgt, skal ringen kun drejes 90°. Større værdier tillader finere justeringer.
[ 120° ]
[ 150° ]
[ 180° ]
[ 210° ]
[ 240° ]
[ 270° ]
[ 300° ]
[ 330° ]
[ 360° ]
[ 540° ]
[ 720° ]
[ Max. ] At tage fokus fra den mindste fokusafstand til det uendelige kræver, at ringen drejes den maksimalt tilladte afstand ved de aktuelle objektivindstillinger.
 • Hvis objektivet ikke understøtter valg af rotationsområde, vil [ Fokusring rotationsområde ] blive fastsat til [ Ikke-lineær ].

Ny brugerdefineret indstilling: f10 "Skift fokus/kontrolringroller"

Et element [ Skift fokus/kontrolringroller ] er blevet tilføjet til menuen Brugerdefinerede indstillinger ved position f10. Hvis [ Til ] er valgt, vil fokusringen udføre den rolle, der aktuelt er tildelt kontrolringen.

 • Den funktion, der udføres af kontrolringen, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ].
 • Denne mulighed gælder kun for kompatible objektiver.

Muligheder for fjernbetjening (ML-L7).

Et element [ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) optioner ] er blevet tilføjet til opsætningsmenuen. Når den er parret med kameraet via Bluetooth , kan valgfri ML-L7 fjernbetjeninger bruges til at fjernstyre kameraet under stillfotografering, filmoptagelse og lignende.

Etablering af en forbindelse

ML-L7 fjernbetjeningen skal parres med kameraet før brug.

 • Kameraet kan kun parres med én fjernbetjening ad gangen. Hvis kameraet er parret efter hinanden med mere end én fjernbetjening, reagerer kameraet kun på den fjernbetjening, som det sidst blev parret med.
 • Ud over dette dokument skal du også konsultere dokumentationen til ML-L7 fjernbetjeningen.

Parring

 1. Gå til [ Indstillinger for trådløs fjernbetjening (ML-L7) ] i opsætningsmenuen, fremhæv [ Gem trådløs fjernbetjening ], og tryk på J .

  • Kameraet går i parringstilstand.
  • Enhver eksisterende forbindelse til en smartenhed eller computer ophører.

 2. Hold tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen nede i mere end tre sekunder.

  • Kameraet og fjernbetjeningen begynder at parre. Under parring vil status-LED'en på fjernbetjeningen blinke ca. to gange i sekundet.
  • Der oprettes en forbindelse mellem kameraet og fjernbetjeningen, når parringen er fuldført.
  • W og Z vises i optagedisplayet.
  • Hvis der vises en meddelelse om, at parringen er mislykket, skal du gentage parringsprocessen fra trin 1.

Tilslutning til en parret fjernbetjening

 1. Gå til [ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) optioner ] i opsætningsmenuen, og vælg [ Aktiver ] for [ Trådløs fjernforbindelse ].

 2. Tryk på fjernbetjeningens tænd/sluk-knap.

  Kameraet og fjernbetjeningen forbindes automatisk.

Opsætningsmenuen "Trådløs fjernbetjening (ML-L7) Options" Punkt

Punktet [ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) optioner ] i opsætningsmenuen indeholder følgende muligheder:

 • [ Trådløs fjernforbindelse ]: Vælg [ Enable ] for at oprette forbindelse til den fjernbetjening, som kameraet senest er blevet parret med. For at afslutte forbindelsen skal du vælge [ Deaktiver ].
 • [ Gem trådløs fjernbetjening ]: Par kameraet med en fjernbetjening. For mere information, se "Parring" i afsnittet om "Etablering af en forbindelse" ( 0 Etablering af en forbindelse ).
 • [ Slet trådløs fjernbetjening ]: Afslut parringen mellem kameraet og fjernbetjeningen.

 • [ Tildel Fn1-knap ]/[ Tildel Fn2-knap ]: Vælg de roller, der er tildelt fjernbetjeningens Fn1- og Fn2 -knapper.

  Mulighed Beskrivelse
  [ Samme som kamera K -knap ] Knappen udfører samme funktion som kameraets K -knap.
  [ Samme som kamera G -knap ] Knappen udfører samme funktion som kameraets G -knap.
  [ Samme som kamera i -knap ] Knappen udfører samme funktion som kameraets i -knap.
  [ Ingen ] Et tryk på knappen har ingen effekt.

Dele af ML-L7 fjernbetjeningen: Navne og funktioner

1 "−" knap Udfører samme funktion som kameraets W ( Q )-knap.
2 "+" knap Udfører samme funktion som kameraets X -knap.
3 Knap til filmoptagelse Tryk én gang for at starte filmoptagelse og igen for at stoppe.
4 Power-knap
 • Tryk på knappen for at tænde fjernbetjeningen.

  • Fjernbetjeningen vil automatisk oprette forbindelse til det kamera, som den i øjeblikket er parret med, forudsat at den er i nærheden.
  • Hvis du holder knappen nede i mere end tre sekunder, går fjernbetjeningen i parringstilstand.
 • Ved at trykke på tænd/sluk-knappen, mens fjernbetjeningen er tændt, slukkes fjernbetjeningen, hvorefter status-LED'en slukkes.
5 Status LED Status-LED'ens farve og opførsel angiver fjernbetjenings- og optagestatus. For mere information, se "Remote Control Status LED (Z 7II/Z 6II)" ( 0 Fjernbetjeningens Status LED (Z 7II/Z 6II) ).
6 Udløserknap

Tryk på knappen for at udløse lukkeren.

 • Fjernbetjeningens udløserknap kan ikke trykkes halvt ned.
 • Fjernbetjeningens udløserknap kan ikke holdes nede til burst-fotografering.
 • Proceduren for at tage billeder med en lukkerhastighed på "Bulb" er den samme som for "Tid".
7 Multivælger Udfører samme funktion som multivælgeren på kameraet.
8 J (vælg)-knap Udfører samme funktion som J -knappen på kameraet.
9 Fn1 (funktion 1)/
Fn2 (funktion 2) knapper

Udfør de roller, der er tildelt via opsætningsmenuen ved hjælp af [ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) optioner ] > [ Tildel Fn1-knap ] og [ Tildel Fn2-knap ].

 • Ved standardindstillinger udfører fjernbetjeningens Fn1- og Fn2 -knapper de samme funktioner som henholdsvis kameraets K og G -knapper.

Fjernbetjeningens status-LED (Z 7II/Z 6II)

Farve Opførsel Status
Grøn Blinker cirka én gang i sekundet Søger efter parret kamera.
Grøn Blinker hurtigt (ca. to gange i sekundet) Parring.
Grøn Blinker cirka en gang hvert tredje sekund Tilsluttet kamera.
orange Blinker én gang Fotografering startede.
orange Blinker to gange "Pære"- eller "Tid"-fotografering sluttede.
Rød Blinker én gang Filmoptagelse startede.
Rød Blinker to gange Filmoptagelse afsluttet.

Justering af fokus fra kameraet

Hvis [ Fokus ] er valgt for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ] i fokustilstand AF-S , låses fokus, når kameraets udløserknap trykkes halvt ned. Du kan derefter trykke på udløserknappen på fjernbetjeningen for at tage et billede ved den valgte fokusposition.

Standby-timeren

For at genaktivere kameraet, efter at standby-timeren er udløbet, og skærmen, søgeren og kontrolpanelet alle er slukket, skal du tænde for fjernbetjeningen og trykke på dens udløser- eller filmoptageknap og holde den nede.

Fejlfinding

Prøv nedenstående løsninger, hvis du oplever noget af følgende, når du bruger en ML-L7 fjernbetjening.

 • [ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) optioner ] kan ikke vælges i opsætningsmenuen, og kameraet kan ikke parres med fjernbetjeningen:

  • Kontroller, at kameraets batteri er opladet, eller brug en valgfri opladnings-vekselstrømsadapter eller et valgfrit strømstik og vekselstrømsadapter.
  • Bekræft, at [ Deaktiver ] er valgt for [ Flytilstand ] i opsætningsmenuen.
  • Fjernbetjeningen kan ikke bruges, mens kameraet er tilsluttet en computer eller smartenhed via USB . Afslut USB -forbindelsen.
 • Kameraet reagerer ikke på fjernbetjeningen:

  • Kameraet og fjernbetjeningen er ikke forbundet. For at tilslutte skal du trykke på fjernbetjeningens tænd/sluk-knap. Hvis W ikke vises i optagedisplayet, skal du parre kameraet og fjernbetjeningen igen.
  • Bekræft, at [ Aktiver ] er valgt for [ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) muligheder ] > [ Trådløs fjernforbindelse ] i opsætningsmenuen.
  • Bekræft, at [ Deaktiver ] er valgt for [ Flytilstand ] i opsætningsmenuen.
  • Fjernbetjeningen kan ikke bruges, mens kameraet er tilsluttet en computer eller smartenhed via USB . Afslut USB -forbindelsen.
  • Samtidige trådløse forbindelser med både fjernbetjening og en computer eller smartenhed understøttes ikke. Hvis du afslutter forbindelsen til fjernbetjeningen ved at oprette forbindelse til en computer eller smartenhed, kan forbindelsen genetableres ved at vælge [ Enable ] for [ Wireless remote (ML-L7) options ] > [ Wireless remote connection ] i opsætningen menu.