Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Flash kontrol

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Juster indstillinger for trådløse eksterne flashenheder eller valgfri flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko.

  • For information om justering af indstillinger for valgfri flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko, se "'On-Camera' Versus 'Remote'" ( 0 'On-Camera' Versus 'Remote' ).
  • For information om justering af indstillinger for trådløse fjernflashenheder, se "Hvad er fjernflashfotografering?" ( 0 Hvad er Remote Flash Photography? ).

Flashkontroltilstand

Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau, og juster andre indstillinger for SB-5000, SB-500 , SB-400 eller SB-300 flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko.

  • De tilgængelige muligheder i flashkontroldisplayet varierer med den indstilling, der er valgt for [ Flash control mode ].
  • Indstillinger for andre flashenheder end SB-5000 , SB-500 , SB-400 og SB-300 kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.
  • Indstillinger for en SB-5000 monteret på tilbehørsskoen kan også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Mulighed Beskrivelse
[ TTL ] Flashoutput justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.
[ Automatisk ekstern blitz ] Lys fra blitzen reflekteres fra motivet til en automatisk ekstern blitzsensor, og flashudladningen justeres automatisk.
[ Manual for afstandsprioritet ] Vælg afstanden til motivet; blitzeffekten justeres automatisk.
[ Manuel ] Vælg blitzniveauet manuelt.
[ Gentagende blitz ] Blitzen udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

Indstillinger for trådløs flash

Juster indstillinger for samtidig trådløs kontrol af flere fjernbetjente flashenheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en SB-5000 eller SB-500 flashenhed eller en WR-R10 trådløs fjernbetjening er monteret på kameraet.

Mulighed Beskrivelse
Y [ Optisk AWL ] De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af lavintensitetsblitz, der udsendes af masterflashen ( 0 Optisk AWL ).

Y / Z

[ Optisk/radio AWL ] Vælg denne mulighed, når du bruger både optisk og radiostyrede flashenheder ( 0 Optisk/Radio AWL ).
Z [ Radio AWL ] De fjernbetjente flashenheder styres af radiosignaler fra en WR-R10 der er tilsluttet kameraet ( 0 Radio AWL ).
[ Fra ] Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.

Fjernbetjening af flash

Vælg fjernbetjeningstilstand for blitz. Flashindstillinger kan justeres i flashkontroldisplayet; de tilgængelige indstillinger varierer med den indstilling, der er valgt for [ Fjernflashstyring ].

Mulighed Beskrivelse
[ Gruppeblink ] Vælg en separat flashstyringstilstand for hver gruppe af fjerntliggende flashenheder ( 0 gruppeblitz , gruppeblitz ).
[ Hurtig trådløs kontrol ] Vælg balancen mellem gruppe A og B, og juster output for gruppe C manuelt ( 0 Hurtig trådløs kontrol , hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000 ) ).
[ Gentager fjernbetjening ] Flashenhederne udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket frembringer en multieksponeringseffekt ( 0 Remote Repeating , Remote Repeating (Kun SB-5000 ) ).

Radio Remote Flash Info

Se de blitzenheder, der i øjeblikket styres via radio AWL .