Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Opladning af batteriet

Oplad det medfølgende EN-EL15c-batteri før brug.

Batteriet og opladeren

Læs og følg advarslerne og forsigtighedsreglerne i "For din sikkerhed" ( 0 For din sikkerhed ) og "Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig" ( 0 Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig ).

Batteriopladeren

Afhængigt af land eller region leveres opladeren med enten en AC-vægadapter eller et strømkabel.

 • AC-vægadapter : Efter at have indsat AC-vægadapteren i opladerens AC-indgang ( q ), skub AC-vægadapterens lås som vist ( w ) og drej adapteren 90° for at fastgøre den på plads ( e ).

 • Strømkabel : Efter tilslutning af strømkablet med stikket i den viste retning, indsæt batteriet og sæt kablet i.

 • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka 2 timer og 35 minutter.

  Batteriopladning (blinker)

  Opladning fuldført (stabil)

Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt

Hvis CHARGE- lampen blinker hurtigt (8 gange i sekundet):

 • Der er opstået en batteriopladningsfejl : Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern og indsæt batteriet igen.
 • Den omgivende temperatur er for varm eller for kold : Brug batteriopladeren ved temperaturer inden for det angivne temperaturområde (0–40 °C/+32–104 °F).

Hvis problemet fortsætter, skal du tage stikket ud af opladeren og afslutte opladningen. Bring batteriet og opladeren til en Nikon autoriseret servicerepræsentant.

Opladning af AC-adaptere

Når et batteri er sat i kameraet, kan den valgfri EH-7P opladnings-vekselstrømsadapter bruges til at oplade batteriet eller forsyne kameraet med.

 • EN-EL15a- eller EN-EL15-batterier kan ikke oplades med en opladnings-vekselstrømsadapter. Brug en MH-25a batterioplader i stedet.
 • Hvis [ Aktiver ] er valgt for [ USB strømforsyning ] i opsætningsmenuen, kan opladnings-vekselstrømsadapteren bruges til at forsyne kameraet med strøm. Batterierne oplades ikke, mens kameraet får strøm fra en ekstern kilde. For mere information, se "'Strømlevering' Versus 'Opladning'" ( 0 'Strømlevering' Versus 'Opladning' ).
 1. Indsæt EN-EL15c i kameraet ( 0 Isætning af batteriet ).

 2. Når du har bekræftet, at kameraet er slukket, skal du tilslutte opladnings-vekselstrømsadapteren ( q ) og tilslutte adapteren.

  Hold stikket lige under isætning og fjernelse.

  Opladning

  • Batteriet oplades, mens kameraet er slukket.
  • Kameraets opladningslampe ( w ) lyser gult, mens opladning er i gang. Lampen slukker, når opladningen er fuldført.
  • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka 2 timer og 45 minutter.

  Strømforsyning

  Kameraet trækker strøm fra adapteren, mens det er tændt.

 3. Tag opladnings-vekselstrømsadapteren ud, når opladningen er færdig, eller når den ikke længere er nødvendig for at forsyne kameraet med strøm.

AC-adapteren til opladning

Hvis batteriet ikke kan oplades ved hjælp af opladnings-vekselstrømsadapteren, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt, eller kameraets temperatur er forhøjet, blinker opladningslampen hurtigt i ca. 30 sekunder og slukker derefter. Hvis opladningslampen er slukket, og du ikke har observeret batteriets opladning, skal du tænde for kameraet og kontrollere batteriniveauet.

Computer USB strømforsyning og batteriopladning

 • Computere vil kun levere strøm til kameraet eller oplade batteriet, når de er tilsluttet via et UC-E25 USB kabel (tilgængelig separat). Det medfølgende USB kabel kan ikke bruges til dette formål.
 • Afhængigt af modellen og produktspecifikationerne vil nogle computere ikke levere strøm til kameraet eller oplade batteriet.