Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Auto bracketing

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Varier eksponeringen, blitzniveauet, Active D-Lighting (ADL) eller hvidbalancen lidt med hvert billede, og "bracketing" af den aktuelle værdi. Bracketing kan bruges i situationer, hvor det er svært at få de rigtige indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultater og justere indstillinger for hvert billede, eller til at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv.

Mulighed Beskrivelse
[ Auto bracketing sæt ]

Vælg indstillingen eller indstillingerne i bracketing, når automatisk bracketing er aktiveret.

 • [ AE & flash bracketing ]: Udfør både eksponering og flash-niveau bracketing.
 • [ AE bracketing ]: Kun bracketing eksponering.
 • [ Flash bracketing ]: Udfør kun flash-niveau bracketing.
 • [ WB bracketing ]: Udfør hvidbalance bracketing.
 • [ ADL bracketing ]: Udfør bracketing ved hjælp af Active D-Lighting.
[ Antal skud ] Vælg antallet af billeder i bracketing-sekvensen.
[ Forøgelse ] Vælg, hvor meget de valgte indstillinger varierer med hvert billede, når en anden mulighed end [ ADL-bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing-indstil. ].
[ Beløb ] Vælg, hvordan Active D-Lighting varierer med hvert billede, når [ ADL bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ].

Eksponering og flash-bracketing

Ingen eksponeringskompensation

Eksponering modificeret af: –1 EV

Eksponering modificeret af: +1 EV

 1. Vælg [ AE & flash bracketing ], [ AE bracketing ] eller [ Flash bracketing ] for [ Auto bracketing set ].

  Indstillingerne [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] vises.

 2. Vælg antallet af skud.

  • Fremhæv [ Antal billeder ] og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketingsekvensen.

  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon på displayet.

 3. Vælg et eksponeringstrin.

  • Fremhæv [ Increment ] og tryk på 4 eller 2 for at vælge bracketing-increment.
  • Når [ 1/3 step ] er valgt for brugerdefineret indstilling b1 [ EV steps for exposure cntrl ], kan størrelsen af stigningen vælges fra 0,3 ( 1 / 3 ), 0,7 ( 2 / 3 ), 1,0, 2,0 og 3,0 EV. Bracketing-programmer med et trin på 2,0 eller 3,0 EV giver maksimalt 5 billeder. Hvis en værdi på 7 eller 9 blev valgt i trin 2, indstilles antallet af billeder automatisk til 5.
  • Bracketing-programmerne med et trin på 0,3 EV er angivet nedenfor.

   [ Antal skud ] Eksponerings- og flash-bracketing-indikator Antal skud Bracketing rækkefølge (EV'er)
   0F 0 0
   +3F 3 0/+0,3/+0,7
   -3F 3 0/-0,7/-0,3
   +2F 2 0/+0,3
   -2F 2 0/-0,3
   3F 3 0/-0,3/+0,3
   5F 5 0/-0,7/-0,3/+0,3/+0,7
   7F 7 0/-1,0/-0,7/-0,3/
   +0,3/+0,7/+1,0
   9F 9 0/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/
   +0,3/+0,7/+1,0/+1,3
 4. Tag billeder.

  • Tag antallet af billeder i bracketing-programmet.
  • De ændrede værdier for lukkertid og blænde vises på displayet.
  • Mens bracketing er aktiveret, viser displayet et bracketing-ikon, en bracketing-fremskridtsindikator og antallet af resterende billeder i bracketing-sekvensen. Efter hvert skud forsvinder et segment fra indikatoren, og antallet af resterende billeder vil blive reduceret med et.

   Antal skud: 3

   Forøgelse: 0,7

   Visning efter første skud

  • Eksponeringsændringer på grund af bracketing føjes til dem, der er foretaget med eksponeringskompensation.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge [ 0F ] for [ Antal billeder ].

Indstillinger for bracketing

Når [ AE & flash bracketing ] er valgt, varierer kameraet både eksponering og flashniveau. Vælg [ AE bracketing ] for kun at variere eksponeringen, [ Flash bracketing ] for kun at variere flashniveauet. Bemærk, at flash-bracketing kun er tilgængelig i i-TTL og, hvor understøttet, automatisk blænde ( q A ) flashkontroltilstande ( 0 i-TTL Flash Control , kompatible flashenheder ).

Eksponering og flash-bracketing

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.
 • Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det første billede i sekvensen, når kameraet tændes.
 • Hvis hukommelseskortet fyldes, før alle billeder i sekvensen er taget, kan optagelsen genoptages fra det næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet.

Eksponeringsbracketing

Indstillingerne (lukkerhastighed og/eller blænde), der ændres under eksponeringsbracketing, varierer med optagetilstanden.

Mode Indstilling
P Lukkertid og blænde 1
S Blænde 1
EN Lukkerhastighed 1
M Lukkerhastighed 2, 3

Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets eksponeringssystem overskrides.

Hvis [ Til ] er valgt for [ Indstillinger for ISO-følsomhed ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet først bruge automatisk ISO-følsomhedskontrol for at bringe eksponeringen så tæt som muligt på det optimale og derefter bracketing denne eksponering ved at varierende lukkerhastighed.

Brug brugerdefineret indstilling e6 [ Auto bracketing (tilstand M) ] til at vælge, om kameraet varierer lukkerhastighed, blænde eller både lukkertid og blænde.

Hvidbalance bracketing

 1. Vælg [ WB bracketing ] for [ Auto bracketing set ].

  Indstillingerne [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] vises.

 2. Vælg antallet af skud.

  • Fremhæv [ Antal billeder ] og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketingsekvensen.

  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon på displayet.

 3. Vælg et trin for hvidbalance.

  • Fremhæv [ Increment ] og tryk på 4 eller 2 for at vælge bracketing-increment.
  • Størrelsen af stigningen kan vælges fra 1 (1 trin), 2 (2 trin) eller 3 (3 trin).
  • Hvert trin svarer til 5 mired. Højere "A"-værdier svarer til øgede mængder rav. Højere "B"-værdier svarer til øgede mængder af blåt.
  • Bracketing-programmerne med en stigning på 1 er angivet nedenfor.

   [ Antal skud ] Hvidbalance-bracketing-indikator Antal skud Hvidbalancestigning Bracketing rækkefølge
   0F 0 1 0
   B3F 3 1B 0/B1/ B2
   A3F 3 1A 0/ A2 /A1
   B2F 2 1B 0/B1
   A2F 2 1A 0/A1
   3F 3 1A, 1B 0/A1/B1
   5F 5 1A, 1B 0/ A2 /A1/B1/ B2
   7F 7 1A, 1B 0/A3/ A2 /A1/
   B1/ B2 /B3
   9F 9 1A, 1B 0/A4/A3/ A2 /A1/
   B1/ B2 /B3/B4
 4. Tag billeder.

  • Hvert billede vil blive behandlet for at skabe det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, og hver kopi vil have en forskellig hvidbalance.
  • Ændringer af hvidbalance føjes til hvidbalancejusteringen foretaget med finjustering af hvidbalance.
  • Hvis antallet af billeder i bracketing-programmet er større end antallet af resterende eksponeringer, deaktiveres udløseren. Optagelsen kan begynde, når der indsættes et nyt hukommelseskort.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge [ 0F ] for [ Antal billeder ].

Hvidbalance-bracketing-begrænsninger

Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig ved billedkvalitetsindstillinger for NEF ( RAW ) eller NEF ( RAW ) + JPEG .

Hvidbalance bracketing

 • Hvidbalancebracketing påvirker kun farvetemperaturen (den rav-blå akse i hvidbalance-finjusteringsdisplayet). Der foretages ingen justeringer på den grøn-magenta akse.
 • Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes kameraet først, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.
 • I selvudløsertilstand oprettes det antal kopier, der er angivet i trin 2 af "Hvidbalancebracketing" ( 0 Hvidbalancebracketing ) hver gang lukkeren udløses, uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ] > [ Antal billeder ].

ADL bracketing

 1. Vælg [ ADL bracketing ] for [ Auto bracketing set ].

  Indstillingerne [ Antal billeder ] og [ Mængde ] vises.

 2. Vælg antallet af skud.

  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon på displayet.

  • Antallet af billeder bestemmer bracketing-sekvensen:

   Antal skud Bracketing sekvens
   2 [ Fra ] → Værdi valgt i trin 3
   3 [ Fra ] → [ Lav ] → [ Normal ]
   4 [ Fra ] → [ Lav ] → [ Normal ] → [ Høj ]
   5 [ Fra ] → [ Lav ] → [ Normal ] → [ Høj ] → [ Ekstra høj ]
  • Hvis du har valgt mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 4.
 3. Hvis du har valgt 2 billeder, skal du vælge mængden af Active D-Lighting.

  • Når antallet af billeder er 2, kan indstillingen Aktiv D-Lighting for det andet billede vælges ved at fremhæve [ Mængde ] og trykke på 4 eller 2 .
  • Følgende muligheder er tilgængelige.

   [ Beløb ] Bracketing sekvens
   FRA L [ Fra ] → [ Lav ]
   FRA N [ Fra ] → [ Normal ]
   FRA H [ Fra ] → [ Høj ]
   FRA H + [ Fra ] → [ Ekstra høj ]
   FRA AUTO [ Fra ] → [ Auto ]
 4. Tag billeder.

  • Tag antallet af billeder i bracketing-programmet.

  • Mens bracketing er aktiveret, viser displayet et ADL-bracketing-ikon og antallet af resterende billeder i bracketingsekvensen. Efter hvert skud vil antallet af resterende skud blive reduceret med et.

Annullering af ADL-bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge [ 0F ] for [ Antal billeder ].

ADL bracketing

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.
 • Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det første billede i sekvensen, når kameraet tændes.
 • Hvis hukommelseskortet fyldes, før alle billeder i sekvensen er taget, kan optagelsen genoptages fra det næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet.