Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Administrer Picture Control

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Gem ændrede Picture Controls som brugerdefinerede Picture Controls.

Mulighed Beskrivelse
[ Gem/rediger ] Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture Control , eller rediger eksisterende brugerdefinerede Picture Controls.
[ Omdøb ] Omdøb brugerdefinerede billedkontroller.
[ Slet ] Slet brugerdefinerede billedkontroller.
[ Indlæs/gem ] Kopier brugerdefinerede Picture Controls til og fra hukommelseskortet.

Oprettelse af brugerdefinerede billedkontroller

 1. Vælg [ Gem/rediger ].

  Fremhæv [ Gem/rediger ], og tryk på 2 for at se indstillingerne for [ Vælg Picture Control ].

 2. Vælg en Picture Control .

  • Fremhæv en eksisterende Picture Control , og tryk på 2 for at få vist redigeringsmuligheder.
  • Tryk på J for at gemme en kopi af den fremhævede Picture Control uden yderligere ændringer. Valgmulighederne [ Gem som ] vil blive vist; fortsæt til trin 4.

 3. Rediger den valgte Picture Control .

  • De tilgængelige indstillinger og teknikkerne til at redigere dem er de samme som for [ Indstil Picture Control ].
  • Tryk på J for at få vist [ Gem som ], når indstillingerne er færdige.
  • Tryk på O knappen for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.

 4. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9).

 5. Navngiv Picture Control .

  • Hvis du trykker på 2 , når en destination er fremhævet i det foregående trin, vises tekstindtastningsdialogboksen [ Omdøb ].
  • Som standard navngives nye Picture Controls ved at tilføje et tocifret tal til navnet på den eksisterende Picture Control . Det tocifrede nummer tildeles automatisk.
  • Custom Picture Control -navne kan være op til nitten tegn lange. Nye tegn tilføjes ved markørens position.
  • Tryk på tastaturvalgknappen for at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler.
  • For information om redigering af Picture Control -navne, se "Tekstindtastning" ( 0 Tekstindtastning ).
  • Når indtastningen er færdig, skal du trykke på X for at gemme den nye Picture Control .
  • Den nye Picture Control vil blive tilføjet til Picture Control listen.

Det originale Picture Control

Den originale forudindstillede Picture Control , som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, er angivet med et ikon i redigeringsdisplayet.

Brugerdefinerede Picture Control

De tilgængelige muligheder med brugerdefinerede billedkontrol er de samme som dem, som brugerdefinerede Picture Control var baseret på.

Indlæs/Gem

Elementet [ Indlæs/gem ] i menuen [ Administrer Picture Control ] kan bruges til at kopiere brugerdefinerede billedstyringer fra kameraet til et hukommelseskort. Du kan også slette brugerdefinerede billedkontroller eller kopiere dem fra et hukommelseskort til kameraet (hvis der er isat to hukommelseskort, bruges kortet i det slot, der er valgt ved hjælp af [ Primært slotvalg ] i fotooptagelsesmenuen).

 • [ Kopier til kamera ]: Kopier (importér) brugerdefinerede billedstyringer fra hukommelseskortet til kameraet. Picture Controls kopieres til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på kameraet og kan navngives efter ønske.
 • [ Delete from card ]: Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra hukommelseskortet.
 • [ Kopier til kort ]: Kopier (eksportér) en brugerdefineret Picture Control fra kameraet til et hukommelseskort. Fremhæv en destination (1 til 99) for den valgte Picture Control , og tryk på J for at eksportere den til hukommelseskortet.