Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Film

 1. Indstil Picture Control ( 0 Indstil Picture Control )
 2. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )
 3. Rammestørrelse og hastighed/billedkvalitet ( 0 Rammestørrelse og hastighed/billedkvalitet )
 4. Mikrofonfølsomhed ( 0 mikrofonfølsomhed )
 5. Vælg billedområde ( 0 Vælg billedområde )
 6. Måling ( 0 Måling )
 1. Wi-Fi -forbindelse ( 0 Wi-Fi -forbindelse )
 2. Destination ( 0 Destination )
 3. Elektronisk VR ( 0 Elektronisk VR )
 4. Vibrationsreduktion ( 0 Vibrationsreduktion )
 5. AF-områdetilstand ( 0 AF-områdetilstand )
 6. Fokustilstand ( 0 Fokustilstand )

[ Samme som billedindstillinger ]

Hvis [ Samme som fotoindstillinger ] er valgt for [ Indstil Picture Control ], [ Hvidbalance ], [ Aktiv D-Lighting ] eller [ Vibrationsreduktion ] i filmoptagemenuen, vises et h -ikon i øverste venstre hjørne af i -menuen. Ændringer i indstillingen fra i menuen i fototilstand gælder også i filmtilstand og omvendt .

Indstil Picture Control

Vælg en Picture Control til filmoptagelse. For mere information, se "Stillbilleder" ( 0 Indstil Picture Control ).

Hvidbalance

Juster hvidbalancen til filmoptagelse. For mere information, se "Stillbilleder" ( 0 Hvidbalance ).

Rammestørrelse og pris/billedkvalitet

Vælg filmens billedstørrelse (i pixels), billedhastighed og filmkvalitet.

Filmkvalitet

Vælg mellem [ Høj kvalitet ] og [ Normal ]. En stjerne (" m ") vises i ikonet for [ Billedstørrelse/billedhastighed ], når [ Høj kvalitet ] er valgt. Nogle billedstørrelser/hastighedsindstillinger understøtter begge indstillinger, mens andre kun understøtter [ Høj kvalitet ] eller kun [ Normal ].

Rammestørrelse/Billedhastighed

Den maksimale bithastighed og optagelsestid for hver [ Frame size/frame rate ]-indstilling er vist nedenfor. Bithastigheden varierer med den valgte indstilling for filmkvalitet.

Mulighed 1 Maks. bithastighed Maks. optagelsestid
Høj kvalitet Normal
4 [ 3840×2160; 60p ] 2, 3, 4 5 360 Mbps 29 min. 59 s 6
5 [ 3840×2160; 50p ] 2, 3, 4
r [ 3840×2160; 30p ] 2 144 Mbps 9 29 min. 59 s 10
s [ 3840×2160; 25p ] 2
t [ 3840×2160; 24p ] 2
w [ 1920×1080; 120p ] 3, 7, 8
x [ 1920×1080; 100p ] 3, 7, 8
y / y [ 1920×1080; 60p ] 56 Mbps 28 Mbps
z / z [ 1920×1080; 50p ]
1 1 [ 1920×1080; 30p ] 28 Mbps 14 Mbps
2 2 [ 1920×1080; 25p ]
3 3 [ 1920×1080; 24p ]
A [ 1920×1080; 30p × 4 (slowmotion) ] 7, 8 36 Mbps 9 3 min.
B [ 1920×1080; 25p × 4 (slowmotion) ] 7, 8
C [ 1920×1080; 24p × 5 (slowmotion) ] 7, 8 29 Mbps

Billedhastighederne for 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, og 623 fps.

Film optages i 4K UHD.

Den billedhastighed, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] afviger fra den hastighed, der vises på skærmen under optagelse og afspilning. Ved billedstørrelser/hastigheder på 3840 × 2160; 60p og 3840 × 2160; 50p, vil billedhastigheden af optagelser via HDMI afvige fra den valgte værdi.

Ikke tilgængelig på Z 7II, når der er monteret et DX objektiv.

Filmkvalitet fastsat til [ Normal ].

Hvis hukommelseskortet har en kapacitet på over 32 GB, fortsætter optagelsen for hver film op til den maksimale filmlængde. Film optaget på kort med en kapacitet på 32 GB eller mindre når deres maksimale længde, når der optages 4 GB optagelser, og dette afspejles i værdien for den resterende tid, der vises på skærmen.

Ikke tilgængelig på Z 6II, når der er monteret et DX objektiv.

Billedområde fastsat til [ DX ] (Z 7II) eller [ FX ] (Z 6II). Valg af [ Wide-område AF (L-personer) ], [ Wide-area AF (L-dyr) ], [ Auto-område AF (mennesker) ] eller [ Auto-område AF (dyr) ] for AF-område-tilstand aktiverer ikke ansigts-/øjengenkendelse eller dyregenkendelses-AF.

Filmkvalitet fastsat til [ Høj kvalitet ].

Hvis hukommelseskortet har en kapacitet på over 32 GB, fortsætter optagelsen for hver film op til den maksimale filmlængde. Hvis kortets kapacitet er 32 GB eller mindre, fortsætter optagelsen op til den maksimale filmlængde, men hver film kan gemmes på op til 8 filer. Hver af disse filer vil maksimalt være på 4 GB. Antallet af filer og længden af hver fil varierer med de valgte indstillinger for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] og [ Filmkvalitet ].

Den aktuelt valgte indstilling for [ Billedstørrelse og hastighed/Billedkvalitet ] vises på displayet under optagelse.

3840 × 2160; 60p og 3840 × 2160; 50 sider

 • Følgende begrænsninger gælder ved indstillinger for billedstørrelse/billedhastighed på 3840 × 2160; 60p og 3840 × 2160; 50 sider.

  • Z 7II : Billedområdet er fastsat til [ FX ]. Den faktiske afgrøde svarer dog omtrent til 93 % af den, når [ FX ] er valgt ved billedstørrelser/hastigheder på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p.
  • Z 6II : Billedområdet er fastsat til [ DX ]. Den faktiske afgrøde svarer til den, når [ DX ] er valgt ved billedstørrelser/hastigheder på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p.
  • Fotografier kan ikke tages i filmtilstand ( 0 Tage billeder i filmtilstand ).
 • Hvis [ 3840 × 2160; 60p ] og [ 3840 × 2160; 50p ] muligheder er ikke angivet i menuen [ Frame size/frame rate ] for Z 6II. Opdater kameraets firmware til den nyeste version. Den aktuelle firmwareversion kan ses ved hjælp af [ Firmwareversion ] i opsætningsmenuen.

Slow-motion film

For at optage slowmotion-film skal du vælge [ 1920×1080; 30p ×4 (slowmotion) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (slowmotion) ], eller [ 1920×1080; 24p ×5 (slowmotion) ] for [ Billedstørrelse/billedhastighed ]. Lyden optages ikke.

 • Film optaget med [ 1920×1080; 30p ×4 (slowmotion) ], for eksempel, optages med en billedhastighed på 120p og afspilles med en hastighed på 30p. Det tager omkring 10 sekunders optagelse at producere omkring 40 sekunders optagelser. Slowmotion-film kan bruges til at se begivenheder af kort varighed, såsom et flagermus, der slår en bold, i slowmotion.

 • Optage- og afspilningshastigheder er vist nedenfor.

  Rammestørrelse/billedhastighed Rate frames læses ved * Rate frames optages/afspilles ved *
  [ 1920 × 1080; 30p × 4 (slowmotion) ] 120p 30 sider
  [ 1920 × 1080; 25p × 4 (slowmotion) ] 100 sider 25 s
  [ 1920 × 1080; 24p × 5 (slowmotion) ] 120p 24p

  Den faktiske billedhastighed er 119,88 fps for værdier angivet som 120p, 29,97 fps for værdier angivet som 30p og 23,976 fps for værdier angivet som 24p.

Slow-motion film

Funktioner, der ikke kan bruges under slowmotion-filmoptagelse, omfatter:

 • flimmerreduktion,
 • elektronisk vibrationsreduktion, og
 • tidskode output

Mikrofonfølsomhed

Slå indbyggede eller eksterne mikrofoner til eller fra, eller juster mikrofonfølsomheden.

Mulighed Beskrivelse
b A Juster mikrofonfølsomheden automatisk.
[ Mikrofon slukket ] Slå lydoptagelse fra.
b 1 - b 20 Vælg mikrofonfølsomhed manuelt. Vælg mellem værdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo højere værdi, jo højere følsomhed; jo lavere værdi, jo lavere følsomhed.
 • Ved andre indstillinger end b A vises den aktuelt valgte mulighed i displayet.

 • Hvis lydniveauet vises i rødt, er lydstyrken for høj. Reducer mikrofonfølsomheden.

Film uden lyd

Film optaget med [ Mikrofon slukket ] valgt for mikrofonfølsomhed er angivet med et 2 -ikon.

Vælg billedområde

Vælg størrelsen på området på billedsensoren, der bruges til at optage film ("filmbeskæringen"). Valgmulighederne er [ FX ] og [ DX ]. Vælg [ FX ] for at optage film i det, der omtales som " FX -baseret filmformat", [ DX ] for at optage i " DX -baseret filmformat". Forskellene mellem de to formater er vist på illustrationen.

 • Når 3840 × 2160; 60p eller 3840 × 2160; 50p er valgt for billedstørrelse/billedhastighed, billedområdet for Z 7II er fastsat til [ FX ]. Den faktiske afgrøde svarer dog omtrent til 93 % af den, når [ FX ] er valgt ved billedstørrelser/hastigheder på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p. I tilfælde af Z 6II er billedområdet fastsat til [ DX ]. Den faktiske afgrøde svarer til den, når [ DX ] er valgt ved billedstørrelser/hastigheder på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p.
 • Størrelsen af de områder, der er optaget i FX og DX -baserede filmformater, er forskellige. Forskellene er vist nedenfor.

  Format Ramme størrelse Område registreret
  FX -baseret filmformat 3840 × 2160
  (60p/50p)

  Z 7II: ca. 33,4 × 18,8 mm/1,3 × 0,7 tommer.

  Z 6II: —

  3840 × 2160
  (30p/25p/24p)

  Z 7II: ca. 35,9 × 20,2 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  Z 6II: ca. 35,9 × 20,2 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  1920 × 1080

  Z 7II: ca. 35,8 × 20,1 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  Z 6II: ca. 35,9 × 20,1 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  DX -baseret filmformat 3840 × 2160
  (60p/50p)

  Z 7II: —

  Z 6II: ca. 23,4 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  3840 × 2160
  (30p/25p/24p)

  Z 7II: ca. 23,5 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  Z 6II: ca. 23,4 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  1920 × 1080

  Z 7II: ca. 23,5 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  Z 6II: ca. 23,4 × 13,1 mm/0,9 × 0,5 tommer.

 • Den aktuelt valgte mulighed vises med et ikon i displayet.

Måling

Vælg, hvordan kameraet indstiller eksponeringen under filmoptagelse. For mere information, se "Stillbilleder" ( 0 Lysmåling ).

Måling

[ Spotmåling ] er ikke tilgængelig i filmtilstand.

Wi-Fi -forbindelse

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi . For flere oplysninger om Wi-Fi , se "Stillbilleder" ( 0 Wi-Fi -forbindelse ). For information om justering af indstillinger og lignende, se "Forbind til smartenhed" under overskriften " Wi-Fi forbindelse" ( 0 Wi-Fi forbindelse ).

Bestemmelsessted

Vælg den slot, som film optages i, når der er indsat to hukommelseskort.

 • Menuen viser den tilgængelige tid på hvert kort.
 • Optagelsen afsluttes automatisk, når der ikke er tid tilbage.

Elektronisk VR

Vælg, om elektronisk vibrationsreduktion skal aktiveres i filmtilstand.

Mulighed Beskrivelse
[ Til ]
 • Aktiver elektronisk vibrationsreduktion under filmoptagelse.
 • Bemærk, at når [ Til ] er valgt, vil synsvinklen blive reduceret, hvilket øger den tilsyneladende brændvidde en smule.
[ Fra ] Elektronisk vibrationsreduktion er deaktiveret.
 • Et ikon vises i displayet, når [ Til ] er valgt.
 • Elektronisk vibrationsreduktion gælder ikke for optagelser:

  • skudt med 3840 × 2160; 60p, 3840 × 2160; 50p, 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p eller 1920 × 1080 (slowmotion) valgt til billedstørrelse/billedhastighed eller
  • output til en HDMI enhed med [ 10 bit ] valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ Outputdatadybde ] i opsætningsmenuen ved en billedstørrelse på 3840 × 2160.
 • Den maksimale følsomhed for filmoptagelse, når elektronisk vibrationsreduktion er aktiveret, er fastsat til ISO 25600 (Z 7II) eller 51200 (Z 6II).

Vibrationsreduktion

Vælg, om du vil aktivere vibrationsreduktion i filmtilstand. For mere information, se "Stillbilleder" ( 0 Vibrationsreduktion ).

AF-områdetilstand

AF-områdetilstand styrer, hvordan kameraet vælger fokuspunktet til autofokus. For mere information, se "Fokus" under "AF-områdetilstand" i "Grundlæggende indstillinger" ( 0 AF-områdetilstand ).

Mulighed
d [ Enkeltpunkts AF ]
f [ Bredt område AF (S) ]
g [ Bredt område AF (L) ]
1 [ Bredt område AF (L-personer) ]
2 [ Bredt område AF (L-dyr) ]
h [ Auto-område AF ]
5 [ Auto-område AF (personer) ]
6 [ Auto-område AF (dyr) ]

Fokustilstand

Fokustilstand styrer, hvordan kameraet fokuserer. For mere information, se "Fokus" under "Fokustilstand" i "Grundlæggende indstillinger" ( 0 Fokustilstand ).

Mulighed
AF-S [ Enkelt AF ]
AF-C [ Kontinuerlig AF ]
AF-F [ Fuldtids-AF ]
MF [ Manuel fokus ]