Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

d8: Filnummersekvens

G -knap U A Brugerdefinerede indstillinger-menu

Vælg en filnummereringsmulighed.

Mulighed Beskrivelse
[ Til ] Når der oprettes en ny mappe, eller der indsættes et nyt hukommelseskort i kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst brugte nummer. Dette forenkler filhåndteringen ved at minimere forekomsten af duplikerede filnavne, når der bruges flere kort.
[ Fra ]

Når en ny mappe oprettes eller et nyt hukommelseskort indsættes, genstarter filnummereringen fra 0001. Hvis den aktuelle mappe allerede indeholder billeder, fortsætter filnummereringen i stedet fra det højeste filnummer i den aktuelle mappe.

Hvis du vælger [ Fra ] efter at have valgt [ Til ], gemmer kameraet det aktuelle filnummer. Filnummereringen genoptages fra den tidligere gemte værdi, næste gang [ Til ] vælges.

[ Nulstil ] Nulstil filnummereringen for [ Til ]. Hvis den aktuelle mappe er tom, genstartes filnummereringen fra 0001 med det næste billede taget. Hvis den aktuelle mappe indeholder billeder, vil det næste billede, der tages, blive tildelt et filnummer ved at tilføje et til det højeste filnummer i den aktuelle mappe.

Filnummersekvens

  • Hvis der tages et billede, når den aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret 9999, oprettes en ny mappe, og filnummereringen vil genstarte fra 0001.
  • Når det aktuelle mappenummer når 999, vil kameraet ikke længere være i stand til at oprette nye mapper, og udløseren vil blive deaktiveret, hvis:

    • den aktuelle mappe indeholder 5000 billeder (derudover vil filmoptagelse blive deaktiveret, hvis kameraet beregner, at det antal filer, der er nødvendige for at optage en film af den maksimale længde, vil resultere i, at mappen indeholder over 5000 filer), eller
    • den aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret 9999 (derudover vil filmoptagelse blive deaktiveret, hvis kameraet beregner, at det antal filer, der skal til for at optage en film af den maksimale længde, vil resultere i en fil nummereret over 9999).

For at genoptage optagelsen skal du vælge [ Nulstil ] for brugerdefineret indstilling d8 [ Filnummersekvens ] og derefter enten formatere det aktuelle hukommelseskort eller indsætte et nyt hukommelseskort.

Mappenummerering

  • Hvis der tages et billede, når den aktuelle mappe indeholder 5000 billeder eller et billede med nummeret 9999, oprettes en ny mappe og vælges som den aktuelle mappe.
  • Den nye mappe tildeles et nummer én højere end det nuværende mappenummer. Hvis der allerede findes en mappe med det nummer, vil den nye mappe blive tildelt det laveste tilgængelige mappenummer.