Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Problemer og løsninger

Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

Batteri/skærm

Kameraet er tændt, men reagerer ikke:
 • Vent på, at optagelsen og andre handlinger er afsluttet.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du slukke for kameraet.
 • Hvis kameraet ikke slukker, skal du fjerne og sætte batteriet i igen.
 • Hvis du bruger en AC-adapter, skal du afbryde og tilslutte AC-adapteren igen.

  • Alle data, der i øjeblikket optages, vil gå tabt.
  • Data, der allerede er blevet registreret, påvirkes ikke af fjernelse eller frakobling af strømkilden.
Søgeren eller skærmen tænder ikke:
 • Har du ændret skærmtilstand? Vælg en anden skærmtilstand ved hjælp af M knappen.
 • Har du begrænset valget af tilgængelige monitortilstande ved at bruge punktet [ Limit monitor mode selection ] i opsætningsmenuen? Juster indstillinger efter behov.
 • Støv, fnug eller andre fremmedlegemer på øjensensoren kan forhindre den i at fungere normalt. Rengør øjensensoren med en blæser.
Søgeren er ude af fokus:
 • Drej dioptrijusteringskontrollen for at justere søgerens fokus.
 • Hvis justering af søgerfokus ikke løser problemet, skal du indstille fokustilstanden til AF-S og AF-områdetilstanden til enkeltpunkts-AF. Vælg derefter det midterste fokuspunkt, vælg et motiv med høj kontrast, og fokusér ved hjælp af autofokus. Med kameraet i fokus skal du bruge dioptrijusteringskontrollen til at bringe motivet i klart fokus i søgeren.
Displayet i kontrolpanelet, søgeren eller skærmen slukker uden varsel:
Vælg længere forsinkelser for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ].
Kontrolpanelet reagerer ikke og er dæmpet:
Kontrolpanelets responstider og lysstyrke varierer med temperaturen.

Skydning

Kameraet tager tid at tænde:
Der vil være brug for mere tid til at finde filer, hvis hukommelseskortet indeholder et stort antal filer eller mapper.
Lukkeren kan ikke udløses:
 • Er der isat et hukommelseskort, og er der i så fald ledig plads?
 • Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?
 • Hvis du valgte tilstand S efter at have valgt en lukkerhastighed på " Bulb " eller " Time " i tilstand M , skal du vælge en anden lukkerhastighed.
 • Er [ Release locked ] valgt for [ Slot empty release lock ] i opsætningsmenuen?
Kameraet reagerer langsomt på udløserknappen:
Vælg [ Fra ] for brugerdefineret indstilling d4 [ Eksponeringsforsinkelse ].
Burst-optagelse er ikke tilgængelig:
Burst-optagelse kan ikke bruges sammen med HDR.
Billeder er ude af fokus:
 • Er kameraet i manuel fokustilstand? For at aktivere autofokus skal du vælge AF-S , AF-C eller AF-F for fokustilstand.
 • Autofokus fungerer ikke godt under følgende forhold. I disse tilfælde skal du bruge manuel fokus eller fokuslås. Autofokus fungerer ikke godt, hvis: der er ringe eller ingen kontrast mellem motivet og baggrunden, fokuspunktet indeholder objekter i forskellige afstande fra kameraet, motivet er domineret af regelmæssige geometriske mønstre, fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke , vises baggrundsobjekter større end motivet, eller motivet indeholder mange fine detaljer.

 • I fokustilstand AF-C kan fokuspunktet blinke, mens udløserknappen trykkes halvt ned, eller AF-ON -knappen trykkes ned, hvilket indikerer, at kameraet ikke længere er i stand til at fokusere. Fokusfunktionen kan genoptages ved at slippe og derefter trykke på knappen igen.
Bippet lyder ikke:
 • Er [ Til ] valgt for [ Støjsvag fotografering ] i fotooptagelsesmenuen?
 • Der lyder ikke et bip, når kameraet fokuserer med AF-C valgt til fokustilstand.
 • Vælg en anden indstilling end [ Fra ] for [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i opsætningsmenuen.
 • Bippet lyder ikke i filmtilstand.
Hele spektret af lukkertider er ikke tilgængeligt:
Brug af en blitz begrænser rækkevidden af tilgængelige lukkertider. Flashsynkroniseringshastighed kan indstilles til værdier på 1/200 1/60 s ved at bruge brugerdefineret indstilling e1 [ Flashsynkroniseringshastighed ] . Når du bruger flashenheder, der understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering, skal du vælge [ 1/200 s (Auto FP) ] for at få et komplet udvalg af lukkertider.
Fokus låses ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned:
Når AF-C er valgt til fokustilstand, kan fokus låses ved at trykke på midten af undervælgeren.
Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt:
Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand.
Kameraet er langsomt til at optage billeder:
Er [ Til ] valgt for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen?
Fotografier og film ser ikke ud til at have samme eksponering som forhåndsvisningen, der vises på displayet:
 • Effekten af ændringer af indstillinger, der påvirker eksponering og farve, er ikke synlige på displayet, når [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling d9 [ Anvend indstillinger til livevisning ].
 • Bemærk, at ændringer til [ Skærmens lysstyrke ] og [ Søgerlysstyrke ] ikke har nogen effekt på billeder, der er optaget med kameraet.
Flimmer eller striber vises i filmtilstand:
Vælg [ Flicker reduction ] i filmoptagelsesmenuen, og vælg en indstilling, der matcher frekvensen for den lokale AC-strømforsyning.
Lyse områder eller bånd vises:
Lyse områder eller bånd kan forekomme, hvis motivet er oplyst af et blinkende skilt, blitz eller anden lyskilde med kort varighed.
Pletter vises på fotografier:
 • Er der pletter på de forreste eller bageste (monteringsside) linseelementer?
 • Er der fremmedlegemer på billedsensoren? Udfør billedsensorrensning.
Bokeh er uregelmæssig:
Med hurtige lukkertider og/eller hurtige objektiver kan du måske bemærke uregelmæssigheder i, hvordan bokeh er formet. Effekten kan afbødes ved at vælge langsommere lukkertider og/eller højere f-tal.
Billeder er påvirket af mærkbar spøgelse eller flare:
Du kan muligvis bemærke spøgelser eller flare i billeder, der inkluderer solen eller andre skarpe lyskilder. Disse effekter kan afbødes ved at montere en modlysblænde eller ved at komponere billeder med skarpe lyskilder godt uden for billedet. Du kan også prøve teknikker som at fjerne objektivfiltre, vælge en anden lukkerhastighed eller bruge lydløs fotografering.
Optagelsen slutter uventet eller starter ikke:
 • Optagelsen kan afsluttes automatisk for at forhindre overophedning af kameraet, for eksempel hvis:

  • Den omgivende temperatur er høj
  • Kameraet har været brugt i længere perioder til at optage film
  • Kameraet har været brugt i kontinuerlig udløsertilstande i længere perioder
 • Hvis der ikke kan tages billeder, fordi kameraet er ved at blive varmt, skal du slukke kameraet og vente på, at det er afkølet, før du prøver at tage billeder igen. Bemærk, at kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.
Billedartefakter vises på displayet under optagelse:
 • For at reducere støj skal du justere indstillinger som ISO-følsomhed, lukkerhastighed eller Aktiv D-Lighting.
 • Ved høj ISO-følsomhed kan støj blive mere mærkbar ved lange eksponeringer eller i billeder, der er optaget, når kameraets temperatur er forhøjet.
 • Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan opstå som følge af stigninger i temperaturen i kameraets interne kredsløb. Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
 • Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge, linjer eller uventede farver kan forekomme, hvis du trykker på X knappen for at zoome ind på visningen gennem objektivet under optagelse.
 • Bemærk, at fordelingen af støj i displayet kan afvige fra det endelige billede.
Den øverste del af optagedisplayet dæmpes under serieoptagelse:
Dette fænomen kan forekomme, når den mekaniske lukker bruges, men har ingen effekt på de billeder, der tages.
Kameraet kan ikke måle en værdi for forudindstillet manuel hvidbalance:
Motivet er for mørkt eller for lyst.
Visse billeder kan ikke vælges som kilder til forudindstillet manuel hvidbalance:
Billeder oprettet med kameraer af andre typer kan ikke tjene som kilder til forudindstillet manuel hvidbalance.
Hvidbalance (WB) bracketing er ikke tilgængelig:
 • Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig, når en NEF ( RAW ) eller NEF + JPEG indstilling er valgt for billedkvalitet.
 • Hvidbalancebracketing kan ikke bruges i multieksponerings- og HDR-tilstande.
Effekterne af [ Indstil Picture Control ] varierer fra billede til billede:
[ Auto ] er valgt for [ Indstil Picture Control ] eller som grundlag for en brugerdefineret Picture Control oprettet ved hjælp af [ Administrer Picture Control ] eller [ A ] ( auto ) er valgt for [ Hurtig skarp ], [ Kontrast ] eller [ Mætning ]. Vælg en anden indstilling end [ A ] (auto) for at opnå ensartede resultater over en serie af fotografier.
Den valgte indstilling for måling kan ikke ændres:
Den valgte indstilling for måling kan ikke ændres under eksponeringslås.
Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig:
Ændringer af eksponeringskompensation i tilstand M gælder kun for eksponeringsindikatoren og har ingen effekt på lukkerhastighed eller blænde.
Ujævn skygge kan forekomme ved lange eksponeringer:
Ujævn skygge kan forekomme ved lange eksponeringer, der er optaget med lukkertider på " Bulb " eller " Time ". Effekten kan afbødes ved at vælge [ Til ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.
AF-hjælpelyset lyser ikke:
 • Er [ Fra ] valgt for brugerdefineret indstilling a11 [ Indbygget AF-hjælpelys ]?
 • Illuminatoren lyser ikke i filmtilstand.
 • Illuminatoren lyser ikke, når AF-C eller MF er valgt til fokustilstand.
Lyd optages ikke med film:
 • Er [ Mikrofon slukket ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] i filmoptagemenuen?
 • Blev filmen optaget med [ Manuel ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] i filmoptagelsesmenuen og en lav følsomhed valgt?

Afspilning

NEF ( RAW ) billeder er ikke synlige under afspilning:
Kameraet viser kun JPEG kopier af billeder taget med [ NEF ( RAW ) + JPEG fin m ], [ NEF ( RAW ) + JPEG fin ], [ NEF ( RAW ) + JPEG normal m ], [ NEF ( RAW ) + JPEG normal ], [ NEF ( RAW ) + JPEG basic m ] eller [ NEF ( RAW ) + JPEG basic ] valgt for [ Billedkvalitet ].
Billeder taget med andre kameraer vises ikke:
Billeder optaget med andre typer kameraer vises muligvis ikke korrekt.
Ikke alle billeder er synlige under afspilning:
Vælg [ Alle ] for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.
"Høje" (portræt) fotos vises i "bred" (liggende) orientering:
 • Er [ Fra ] valgt for [ Rotér højt ] i afspilningsmenuen?
 • Automatisk billedrotation er ikke tilgængelig under billedgennemgang.
 • Kameraretningen optages muligvis ikke korrekt på billeder taget med kameraet pegende op eller ned.
Billeder kan ikke slettes:
 • Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?
 • Er billederne beskyttet?
Billeder kan ikke retoucheres:
 • Billederne kan ikke redigeres yderligere med dette kamera.
 • Der er ikke nok plads på hukommelseskortet til at optage den retoucherede kopi.
Kameraet viser meddelelsen [ Mappe indeholder ingen billeder. ]:
Vælg [ Alle ] for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.
NEF ( RAW ) billeder kan ikke udskrives:
 • Udskriv JPEG kopier af billederne, der er oprettet ved hjælp af et værktøj, såsom [ NEF ( RAW )-behandling ]-punktet i retoucheringsmenuen.
 • Kopier billederne til en computer, og udskriv dem ved hjælp af NX Studio eller anden software, der understøtter NEF ( RAW )-formatet.
Billeder vises ikke på HDMI enheder:
Bekræft, at et HDMI kabel er korrekt tilsluttet.
Output til HDMI enheder fungerer ikke som forventet:
 • Bekræft, at et HDMI kabel er korrekt tilsluttet.
 • Er [ Til ] valgt for [ HDMI ] > [ Avanceret ] > [ Ekstern optagekontrol ] i opsætningsmenuen?
 • Billeder vises muligvis korrekt, hvis standardindstillingerne gendannes ved hjælp af punktet [ Nulstil alle indstillinger ] i opsætningsmenuen.
Indstillingen Image Dust Off i NX Studio har ikke den ønskede effekt:

Rensning af billedsensor ændrer støvets position på billedsensoren og vil ikke have den ønskede effekt, hvis:

 • Dust off-referencedata, der er optaget, efter at billedsensorrengøringen er udført, bruges med billeder taget før billedsensorrensningen udføres
 • Dust off referencedata, der er registreret før billedsensorrensning udføres, bruges sammen med billeder taget efter billedsensorrensning er udført
Effekterne af [ Indstil Picture Control ], [ Aktiv D-Lighting ] eller [ Vignettekontrol ] er ikke synlige:
I tilfælde af NEF ( RAW )-billeder kan effekterne kun ses ved hjælp af Nikon software. Se NEF ( RAW ) billeder ved hjælp af NX Studio.
Billeder kan ikke kopieres til en computer:
Afhængigt af operativsystemet kan du muligvis ikke uploade billeder, når kameraet er tilsluttet en computer. Kopier billeder fra hukommelseskortet til en computer ved hjælp af en kortlæser eller anden enhed.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)

Smartenheder viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
 • Naviger til opsætningsmenuen og bekræft både, at [ Deaktiver ] er valgt for [ Flytilstand ], og at [ Aktiver ] er valgt for [Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth forbindelse ].
 • Bekræft, at [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Wi-Fi -forbindelse ] er aktiveret i opsætningsmenuen.
 • Prøv at deaktivere og genaktivere trådløse netværksfunktioner på smartenheden.
Kameraet kan ikke oprette forbindelse til printere og andre trådløse enheder:
Kameraet kan ikke oprette trådløse forbindelser med andre enheder end smartphones, tablets og computere.
Billeder kan ikke uploades til smartenheder via automatisk upload:
 • Sørg for, at smartenheden viser SnapBridge appen, når du bruger automatisk upload.
 • Tjek, at kameraet er parret med smartenheden.
 • Kontroller, at kameraet og smartenheden er forbundet via Bluetooth .
Kameraet kan ikke downloade placeringsdata fra smartenheden:
Kameraet er muligvis ikke i stand til at downloade eller vise placeringsdata fra smartenheder afhængigt af den anvendte version af operativsystemet og/eller SnapBridge -appen.

Diverse

Datoen for optagelsen er ikke korrekt:
Er kameraets ur indstillet korrekt? Uret er mindre nøjagtigt end de fleste ure og husholdningsure; kontroller det regelmæssigt i forhold til mere nøjagtige ure og nulstil efter behov.
Menupunkter kan ikke vælges:
Nogle elementer er ikke tilgængelige ved visse kombinationer af indstillinger.