Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

E -knappen (eksponeringskompensation).

Brug denne knap til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår. Eksponeringskompensation kan bruges til at gøre billeder lysere eller mørkere.

–1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

Justering af eksponeringskompensation

 • Hold knappen E nede, og drej hovedkommandohjulet.
 • Vælg mellem værdier mellem –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering). Værdier mellem –3 EV og +3 EV er tilgængelige i filmtilstand.
 • Som standard foretages ændringer i trin 1/3 EV. Størrelsen af trinene kan ændres ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ] til 1/2 EV .
 • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.
 • Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig i b -tilstand.

 • Justeringer af eksponeringskompensation vises i kontrolpanelet.
 • Normal eksponering kan genoprettes ved at indstille eksponeringskompensation til ±0. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet er slukket.

 • Ved andre værdier end ±0,0 viser kameraet et E ikon (filmtilstand) eller et E ikon og eksponeringsindikatoren (fototilstand), når du slipper E knappen. Den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan bekræftes ved at trykke på E knappen.

  Overvåge

  Søger

Mode M

 • I optagetilstand M påvirker eksponeringskompensation kun eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.
 • Eksponeringsindikatoren og den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan vises ved at trykke på E knappen.
 • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol ( 0 Auto ISO-følsomhedskontrol ) er aktiveret, justeres ISO-følsomheden automatisk i henhold til den valgte værdi for eksponeringskompensation.

Brug af en flash

Når en valgfri flashenhed bruges, påvirker eksponeringskompensation både flashniveau og eksponering og ændrer lysstyrken af både hovedmotivet og baggrunden. Brugerindstilling e3 [ Eksponeringskomp. for flash ] kan bruges til kun at begrænse virkningerne af eksponeringskompensation til baggrunden.