Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

AF-finjusteringsmuligheder

G -knap U B opsætningsmenu

Finjuster fokus for det aktuelle objektiv.

 • Brug kun efter behov.
 • Vi anbefaler, at du udfører finjustering på en fokusafstand, du bruger ofte. Hvis du f.eks. udfører fokusjustering på en kort fokusafstand, kan du finde det mindre effektivt på længere afstande.
Mulighed Beskrivelse
[ AF finindstilling til/fra ]
 • [ Til ]: Slå AF-finjustering til.
 • [ Fra ]: Slå AF-finjustering fra.
[ Finjuster og gem objektiv ]

Finjuster fokus for det aktuelle objektiv. Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve elementer, og tryk på 4 eller 2 for at vælge mellem værdier mellem +20 og –20.

 • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.
 • Displayet viser de aktuelle og tidligere værdier.
 • Kameraet kan gemme værdier for op til 40 objektivtyper.
 • Nye værdier overskriver eksisterende værdier.
[ Standard ] Vælg finjusteringsværdierne for objektiver, for hvilke der ikke tidligere er blevet gemt værdier, ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Tryk på 4 eller 2 for at vælge mellem værdier mellem +20 og –20.
[ Liste gemte værdier ]

Listeværdier gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Hvis du fremhæver et objektiv på listen og trykker på 2 , vises en dialogboks [ Vælg objektivnummer ].

 • Dialogboksen [ Vælg objektivnummer ] bruges til at indtaste objektividentifikationen.
 • I tilfælde af Z-fatningsobjektiver og nogle F-fatningsobjektiver indtastes objektivets serienummer automatisk.

Sletning af gemte værdier

For at slette værdier, der er gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ], skal du markere det ønskede objektiv på listen [ Liste gemte værdier ] og trykke på O .

Oprettelse og lagring af finjusteringsværdier

 1. Fastgør objektivet til kameraet.

 2. Vælg [ AF finjusteringsindstillinger ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Finindstil og gem objektiv ], og tryk på 2 .

  En AF-finindstillingsdialogboks vises.

 3. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.

  • Vælg mellem værdier mellem +20 og –20.
  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med j .
  • Hvis der er monteret et zoomobjektiv, kan du vælge separate finjusteringsværdier for maksimal vinkel (WIDE) og maksimal zoom (TELE). Brug 1 og 3 til at vælge mellem de to.
  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.
 4. Tryk på J for at gemme den nye værdi.

Valg af en standard finjusteringsværdi

 1. Vælg [ AF finjusteringsindstillinger ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Standard ] og tryk på 2 .

 2. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.

  • Vælg mellem værdier mellem +20 og –20.
  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med j .
  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.
 3. Tryk på J for at gemme den nye værdi.