Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Afspilningszoom

Tryk på X eller J for at zoome ind på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. De maksimale zoomfaktorer for fotos i formatet [ FX (36×24) ] er cirka:

Z 7II : 32× ([ Large ]), 24× ([ Medium ]) og 16× ([ Small ])

Z 6II : 24× ([ Large ]), 18× ([ Medium ]) og 12× ([ Small ])

Brug af afspilningszoom

Til Beskrivelse
Zoom ind/zoom ud
  • Tryk på X -knappen, eller brug strækbevægelser til at zoome ind.
  • For at zoome ud skal du trykke på W ( Q ) eller bruge knibebevægelser.
  • Et navigationsvindue vises, mens zoomforholdet ændres, med det område, der i øjeblikket er synligt, angivet med en gul kant. En bjælke under navigationsvinduet viser zoomforholdet, der bliver grønt ved 1:1 (100%). Navigationsvinduet forsvinder fra displayet efter et par sekunder.

Se andre områder af billedet Brug multivælgeren eller glidebevægelser til at se områder af billedet, der ikke er synlige på skærmen. Hold multivælgeren nede for at rulle hurtigt til andre områder af billedet.
Vælg ansigter

Ansigter, der registreres under zoom, er angivet med hvide kanter i navigationsvinduet. Drej underkommandohjulet, eller tryk på guiden på skærmen for at se andre ansigter.

Se andre billeder Drej hovedkommandohjulet for at se den samme placering på andre billeder uden at ændre zoomforholdet (valg af en film annullerer zoom). Du kan også se andre billeder ved at trykke på e eller f ikonet nederst på skærmen.
Afslut til optagetilstand Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på K knappen for at afslutte.
Se menuer Tryk på G knappen for at se menuerne.